Hoppa till huvudinnehåll

Under Spödagen fiskar alla minderåriga gratis vid flera av Forststyrelsens fiskeställen. Spödagen ordnas i allmänhet den första lördagen av sommarlovet och cirka 1 000 unga fiskare deltar i evenemanget varje år på olika håll i Finland.

Spödagen den 8 juni 2024

Under Spödagen är det fritt fram för barn och unga att fiska vid mer än 30 av Forststyrelsens fiskeställen. Vid vissa av fiskeställena finns fiskeguider från Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation till hands för att ge handledning kl. 10–15. Vid andra ställen får barnen fiska på egen hand tillsammans med en vårdnadshavare.Spödagens logotyp, en skrattande fisk

VID FISKESTÄLLENA MED FISKEGUIDER får alla fiskare under 18 år fiska gratis kl. 10–15. Du behöver inte anmäla dig till evenemanget på förhand. Anmäl dig i stället till fiskeguiden vid fiskestället så får du ett rockmärke som fungerar som fisketillstånd under dagen. Fiskeguiderna ger råd och tips samt hjälper vid behov unga fiskare att komma igång med fisket.

Spödagen lanserade 2020 ett eget drag, som är tillverkat av Kuusamon Uistin. Spödagsdraget säljs inte i butikerna, utan är tillgängligt endast för deltagare i det avgiftsfria evenemanget Spödagen.

Under Spödagen får endast minderåriga fiska vid dessa fiskeställen medan evenemanget pågår. Fångstkvoten är två laxfiskar per ung fiskare. Till vuxna säljs fisketillstånd efter att evenemanget avslutats kl. 15. 

VID DE ÖVRIGA FISKESTÄLLENA får du fiska gratis hela dygnet (24 h) under Spödagen. Vid dessa fiskeställen finns inga fiskeguider eller organiserat program. Om du vill fiska vid dessa fiskeställen under Spödagen ska du anmäla dig på förhand genom att skicka fiskarens och vårdnadshavarens namn samt namnet på önskat fiskeställe per e-post till vapapaiva(a)metsa.fi. Du kan ange flera fiskares och vårdnadshavares namn i samma meddelande. Du får inget separat svar på ditt meddelande.

Även vårdnadshavaren (1 person/barn eller ung person) får fiska gratis vid dessa fiskeställen, eftersom han eller hon är den unga fiskarens fiskeguide. Fångstkvoten är två laxfiskar per ung fiskare, en laxfisk per vårdnadshavare. Observera att du får fiska gratis endast vid de fiskeställen som nämns nedan.


Vid dessa fiskeställen finns en fiskeguide kl. 10–15

Läs anvisningarna ovan omsorgsfullt innan du ger dig ut för att delta i Spödagen.

Kontaktperson: Janne Rautanen, janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946 968

Kontaktperson: Juha Ojaharju, juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050

Kontaktperson: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116

Kontaktperson: Petter Nissén, petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923


Vid dessa fiskeställen får du fiska på egen hand hela dygnet

Läs anvisningarna ovan omsorgsfullt innan du ger dig ut för att delta i Spödagen.

Hit hör också Forststyrelsens större tillståndsområden: Östra Lappland (3410), Västra Lappland (2410), Norra Österbottern och Kajanaland (5411), Södra Finland (7413) och Havsområdet (7412).

Pilkdagen under sportslovsveckorna

Pilkdagen ordnas inte i 2024.Pilkdagens logotyp, en fisk med mössan.

Spödagen i sociala medier

Följ spödagens stämning på de sociala mederna. Dela dina bilder och hälsningar på Facebook och instagram!

#vapapäivä #spödagen
#pilkkivapapäivä #pilkdagen

Facebook: Eräluvat (facebook.com)
Instagram: @eraluvat (instagram.com)


Spödagen och Pilkdagen ordnas av Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster och Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation.