Nästa Spödagen är den 8 juni 2019!

På Spödagen är alla minderåriga välkomna att fiska gratis på många Forststyrelsens spöfiskeplatser! Spödagen är vanligtvis på sommarlovets första lördag. Årligen deltar omkring 1 000 unga fiskare runt om Finland i Spödagen.

På Spödagen är de guidade platserna öppna klockan 10-15. På övriga fiskeplatser kan man fiska för sig själv hela dygnet under Spödagen, bara man anmäler sig på förhand.

Guidade och övriga fiskeplatser publiceras i april.

ALLA TIDERS FÖRSTA PILKDAG ORDNAS UNDER SPORTSLOVSVECKORNA!

Sommarens roligaste fiskeevenemang Spödagen (Vapapäivä) får i år sällskap av en vinterversion av dagen, Pilkdagen (Pilkkivapäivä)! Pilkdagen firas under sportlovsveckorna på fyra orter på olika håll i Finland.

Under evenemangen får deltagare under 18 år fiska gratis. Fångstkvoten är två laxfiskar per fiskare. Vuxna kan skaffa sig ett fisketillstånd på normalt sätt, till exempel genom att köpa ett mobiltillstånd. Alla Pilkdagens fiskeplatser är specialområden där behövs ett separat fisketillstånd också för pilkfiske.

Finlands Fritidsfiskares fiskefaddrar finns på fiskeplatserna för att ge unga fiskare tips om pilkfiske. Deltagarna kan fiska med egna redskap, men det finns också ett begränsat antal pilkspön att låna. Arrangören bjuder de unga fiskarna på saft och korv!

Fiskeplatser under Pilkdagen 2019 är:

Lampis (Evois), Niemisjärvi-sjöarna söndag 24.2 klockan 9–15
Kontaktperson: Janne Rautanen, janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946968.

S:t Michel, Valkeajärvi (Mikkelin Valkea) onsdag 27.2 klockan 9–15
Kontaktperson: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116

Sievi, Maasydänjärvi söndag 3.3 klockan 9–15
Kontaktperson: Juha Ojaharju, juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050

Kuhmo, Syväjärvi tisdag 5.3 klockan 9–15
Kontaktperson: Petter Nissen, petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923