Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen uppmuntrar jägare att jaga små rovdjur. Jakt på mink och mårdhund är ett viktigt led i naturvården som gagnar både viltet och många andra arter. Forststyrelsen erbjuder förmånliga tillstånd för jakt på små rovdjur i sina tillståndsområden och stöder eliminering av rovdjur för att främja skyddet av till exempel fjällräven och skärgårdens fåglar.

Fjällrävens räddning

Forststyrelsen uppmuntrar jägare att jaga räv i Övre Lappland. Räven har ökat i antal i området och tagit över fjällrävens lyor. Målet är att hjälpa den hotade fjällräven att återta sitt utbredningsområde. Jägare som deltar i jakten får en kostnadsersättning på 30 euro per räv.

Ställvis har man tack vare den intensifierade jakten lyckats hålla räven, som blivit allt vanligare i Lappland, borta från fjällrävens tomma lyor. Man hoppas att det ska locka fjällräven tillbaka till den finska sidan av fjällen.

Lokala jaktvårdsföreningar har också uppmuntrat jägarna att jaga räv, bland annat genom att ordna fångsttävlingar.

Jakt- och fiskeplanerare Nilla Aikio ger mer information. Hans telefonnummer är 0206 39 7629 och e-postadress nilla.aikio(a)metsa.fi.

Mink i skärgården

Minken utgör ett verkligt hot mot fågelbeståndet som häckar i skärgården och dess mångsidighet. Hela öar kan tömmas på häckande fåglar när en mink slår sig ner i området. Minken är också duktig på att simma så den sprider sig mycket effektivt.

Att jaga mink i skärgården är en speciell utmaning på grund av omständigheterna och de vidsträckta områdena där rovdjuren kan hitta gömställen. Forststyrelsen stöder de jägare som deltar i jakten bland annat genom att anskaffa fångstredskap för mink.

Det effektivaste sättet att bli av med minkar som slagit sig ner på en holme eller kobbe har visat sig vara att låta patruller leta upp minkarna med hund och jaga ut dem ur gömställena med lövblåsare. Forststyrelsen stöder det frivilliga arbete som dessa minkspecialister gör. Ibland ber man dem till och med om handräckning.

Jakt- och fiskeplanerare Simon Andersson ger mer information.

Stoppa mårdhunden!

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster stöder ett gemensamt projekt i Sverige, Norge och Finland med målet att förhindra att mårdhunden sprider sig till Skandinavien.

Projektets viktigaste åtgärd är att hålla mårdhundsstammen i Lappland så liten som möjligt, så att arten inte sprider sig över Torne älv till Sverige eller via älvdalarna i Övre Lappland till fjordarna i Norge.

Projektet koordineras av Finlands viltcentral. Företaget Tmi Juha Mäkimartti har ansvaret för fältarbetena.

Om du ser en mårdhund i Lappland ska du omedelbart informera Juha, hans telefonnummer är 050 3011676.

Mer information om projektet på finska finns på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi).