Hoppa till huvudinnehåll
27.03.2024 Aku Ahlholm

Rättelse: Siken leker på hösten

Forststyrelsen publicerade ett nyhetsbrev (19.3.) där man påstod felaktigt att siken skulle leka på våren. Siken leker på hösten. Vi tackar våra noggranna läsare och beklagar misstaget!

28.02.2024 Aku Ahlholm

Ökad brottslighet i vildmarken

Olovligt fiske och olagliga metoder för jakt på stora rovdjur ökade i fjol. Det framgår av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakningsrapport 2023 som publicerades idag. Jakt- och fiskeövervakningen inspekterade nästan 7 000 personer som rörde sig i naturen under året. Inspektionerna ledde till 520 åtgärder: 57 fall gick vidare till förundersökning och 463 ledde till lindrigare åtgärder.

12.12.2023 Lotta Kirvesmies

Kungörelse: Fiskekvoter 2024-2025

Forststyrelsen har genom sina beslut den 12.12.2023 fastställt regiovisa kvoter för fiske på statliga vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.

08.11.2023 Aku Ahlholm

Så här skaffar du fiskevårdsavgiften 2024 som gåva till pappa

Du kan lösa ut fiskevårdsavgiften som gåva från webbutiken Eräluvat till exempel på farsdagsmorgonen. Om du gör beställningen på servicenumret 020 69 2424 ska du göra det så fort som möjligt om du vill få intyget per post före Fars dag den 12 november.

27.10.2023 Aku Ahlholm

Fiskevårdsavgifter löstes in för nästan 10 miljoner euro

Fiskare har betalat den lagstadgade fiskevårdsavgiften betydligt mer plikttroget än i fjol. I förhållande till befolkningen har flest fiskevårdsavgifter i år betalats av lapplänningarna, kajanaländarna och nordkarelerna. Nylänningarna har relativt sett betalat minst men kvantitativt sett flest fiskevårdsavgifter.

21.07.2023 Aku Ahlholm

I fortsättningen följer vi Vildmarksetiketten på statens områden

Jägare och fiskare ska i fortsättningen följa den nya Vildmarksetiketten på Forststyrelsens fiske- och jaktområden. Vildmarksetiketten betonar vikten av att respektera fångsten, naturen och andra som rör sig i naturen. Årligen beviljas cirka 200 000 jakt- och fisketillstånd på statens marker.