Ryggsäcken innehåller material som hjälper dig att få mera ut av jakt och fiske. Vill du lära dig mera eller lära dina barn och skolelever mera om vilt, jakt, fiskar och fiske, bekanta dig med material för jakt- och fiskeuppfostran!