Ryggsäcken innehåller material som hjälper dig att få mera ut av jakt och fiske. Vill du lära dig mera eller lära dina barn och skolelever mera om vilt, jakt, fiskar och fiske, bekanta dig med material för jakt- och fiskeuppfostran!

Palosaaren mallitila

Tiedätkö, miten riista haluaisi, että metsiä hoidetaan? Palosaaren tila Pyhäjoella on Eräpalveluiden mallitila, jonne asiantuntijat ovat perustaneet ihannealueita eri riistalajeille.