Jakt- och fisketjänster ger kvotbeslut gällande fiske och jakt på statens områden. I kvotbeslutet bestämmer Forststyrelsen hur många fiskare eller jägare som det maximalt kan finnas i olika områden.

Kvotbeslut om fiske

Fiskekvoter i Norra Lappland 2019 (PDF, 1 Mb) >

Fiskekvoter i övriga Finland 2017-2019 >

Kvotbeslut om jakt

Jaktkvoter i Norra Lappland 2019-2022 (PDF, 789 kt) >

Jaktkvoter i övriga Finland 2019-2022 (PDF, 703 kt) >

Sámegillii

Guolástusa dihtomearremearrádusat leat almmustahtton 2019 (PDF, 1 Mb) >

Meahccebivddu guoskevaš smávvafouddu lohpedihtomearit 2019-2022 (PDF, 814 kt) >