Jakt- och fisketjänster ger kvotbeslut gällande fiske och jakt på statens områden. I kvotbeslutet bestämmer Forststyrelsen hur många fiskare eller jägare som det maximalt kan finnas i olika områden.

Kvotbeslut om fiske

Fiskekvoter i Norra Lappland 2017 - 2019

Fiskekvoter i övriga Finland 2017 - 2019

Fiskekvoter i Utsjoki kommun 2017 - 2019

Kvotbeslut om jakt

Jaktkvoter i Norra Lappland

Jaktkvoter i övriga Finland

Sámegillii

MEAHCIRÁĐĐEHUSA MEARRÁDUS bivdolobiide guoskevaš guvllolaš bivdoeriin Ohcejoga gielddas jagiide 2017 - 2019

Guolástusa dihtomearremearrádusat leat almmustahtton