Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänst är en del av statens viltkoncern som styrs av jord- och skogsbruksministeriet (mmm.fi). Till koncernen hör även bland annat Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral.

Inom fiskefrågor är Jakt- och fisketjänsternas viktigaste partners bland annat Centralförbundet för fiskerihushållning och Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation. Information om dessa och Jakt- och fisketjänsternas andra samarbetspartners finns i förteckningen nedan.

Finlands viltcentral

Finlands viltcentrals tecken.

Finlands viltcentral (riista.fi) främjar hållbar vilthushållning, stöder viltvårdsföreningarnas verksamhet och sköter verkställandet av viltpolitiken samt ansvarar för de offentliga förvaltningsuppdrag som givits centralen. Viltcentralen är ett självständigt offentligt rättsligt verk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsgren.

Naturresursinstitutet

Naturresursinstitutets logo.​​​​​​​

Till Naturresursinstitutet (Luke) (luke.fi) hör bland annat tidigare Metla och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI). Luke ansvarar förhandssägande och med kunden i centrum bland annat för vilt- och fiskerihushållningspolitiken, näringarnas och hobbyverksamhetens behov. Forsknings- och expertverksamheten är av hög vetenskaplig klass och har goda nätverk.

Centralförbundet för fiskerihushållning

Logo av Centralförbundet för fiskerihushållning.​​​​​​​

Centralförbundet för fiskerihushållning (ahven.net) är en nationell tvåspråkig organisation som utvecklar och främjar fiskerihushållningen. Tillsammans med sina medlemsföreningar och intressentgrupper främjar förbundet alla fiskargruppers och konsumenters möjligheter att få ren inhemsk fisk av hög kvalitet samt naturupplevelser inom fisket.

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisations tecken.​​​​​​​

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (vapaa-ajankalastaja.fi) främjar fritidsfiske som på ett hållbart och mångsidigt sätt utnyttjar de naturligt förnybara fiskestammarna.

Jägarförbundet

Jägarförbundets logo.​​​​​​​

Finlands jägarförbund (metsastajaliitto.fi) är jägarnas intresseorganisation. Jägarförbundet ordnar utbildningar, tjänster och förmåner för sina medlemmar. Förbundet publicerar tidningen Jahti-Jakt och ansvarar för Finlands jaktskytteverksamhet.

Finlands naturskyddsförbund

Finlands naturskyddsförbunds tecken.​​​​​​​

Finlands naturskyddsförbund (sll.fi) är en stark nationell medborgarorganisation som främjar omsorgen för naturens diversitet, en hållbar livsstil, miljöskyddet och kulturarvet.

Finska Bågjägareförbundet

Finska Bågjägareförbundets tecken.​​​​​​​

Finska Bågjägareförbundets (jousimetsastys.fi) verksamhet är utbildnings- och informationsbetonat medan dess medlemsföreningar är verksamma på lokal nivå med jakt och tävlingar. Förbundet strävar efter att förbättra möjligheterna att använda båge inom jakt.

Polisen

Polisens logo.​​​​​​​

Polisens (poliisi.fi) jakt- och fiskeövervakningsnätverk är Forststyrelsens viktigaste samarbetspartners i jakt- och viltövervakningen. Polisen har regionala vildmarkskontaktpersoner som ofta bildar tillsynspatruller med Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare.

Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendets tecken.​​​​​​​

Gränsbevakningen (raja.fi) har personal som är insatta i och specialiserade på jakt- och fiskeövervakning. Gränsbevakarna är oftast de synligaste övervakarna av att jakten och fisket går lagligt till i närheten av gränsen. Gränsbevakningen deltar även i Forststyrelsens regelbundna jakt- och fiskeövervakningsevenemang.

Universitet

Finlands universitet deltar i vildmarksbranschens forskningar ur flera vetenskapliga synvinklar. Forststyrelsen har även beställt forskning av universiteten till exempel för vildmarksprojekt.