Det finns fyra olika typer av småviltstillstånd. För jakt på hönsfåglar, sjöfågel och hare, bäver samt små rovdjur krävs separata jakttillstånd, men med tillstånden får du också jaga vissa andra småvilt än de ovan nämnda. Exempelvis med tillstånd för jakt på hönsfågel kan du utöver hönsfåglar också jaga allt småvilt utom bäver. Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare berättigar för sin del till att jaga allt småvilt utom hönsfåglar och bäver. Med tillstånd för jakt på bäver får du utöver bäver också jaga alla små rovdjur och djur som inte är fredade. Med tillstånd för jakt på små rovdjur får du jaga små rovdjur, vildsvin och djur som inte är fredade.

Tillståndet ger rätt att jaga  
  skogshönsfågel (tjäder, orre, järpe, dalripa) sjöfågel och hare bäver små rovdjur, icke fredade fåglar, vildsvin
Hönsfågeltillstånd X X   X
Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare   X   X
Tillstånd för jakt på bäver     X X
Tillstånd för jakt på små rovdjur       X
Ungdomstillstånd X X   X

Bland annat begränsningar i naturskyddsförfattningarna kan leda till att undantagsbestämmelser gäller småviltstillstånden i vissa jaktområden. Därför är det viktigt att du läser tillståndsvillkoren och beskrivningen av området. Innan du skaffar ett småviltstillstånd bör du också läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Varje jakttillstånd är en investering i naturen, eftersom intäkterna från tillstånden används till viltvård.

Småviltsjakt på statens marker

Småvilt är bland annat skogshönsfåglar, harar, sjöfåglar och kanadabäver. Jakttillstånd kan skaffas för 1-7 dygn eller för hela säsongen. Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel ansöker man om i april elektroniskt eller med pappersblankett. För dem som jagar med båge finns säsongstillstånd för allt småvilt eller för sjöfågel och hare.

Med småviltstillstånd får man också jaga små rovdjur, men för jakt på små rovdjur finns också egna, billigare tillstånd. Med alla småviltstillstånd får man också jaga vildsvin.

För personer under 18 år finns ett förmånligt ungdomstillstånd för en vecka, som inkluderar all småviltsjakt, utom bäver.

Forststyrelsens jaktplanering grundar sig på viltstammarnas hållbarhet och om rådets jakttryck. Med intäkterna från jakttillstånden vårdas viltets livsmiljö på många sätt.
 

Pienriistaluvat näkyviin myös Oma riista -palveluun

Forststyrelsens tillstånd för småviltjakt syns också i tjänsten Oma riista.

Toimi lupaa ostaessasi näin >

Pienriista-alueet Garmin-tiedostoina

Pienriista-alueiden rajat Garmin-tiedostoina (img) ovat ladattavissa eräkohteiden esittelysivuilla.

Ta hänsyn till renskötseln!

Jakthundar kan orsaka förluster för renskötseln. Innan du börjar jakten ta kontakt med renbeteslaget i området för att undvika de pågående renskötselsarbeten.

Viltet gynnas av jakten - Så här fungerar det!