Hoppa till huvudinnehåll

Det finns fyra olika typer av småviltstillstånd. För jakt på hönsfåglar, sjöfågel och hare, bäver samt små rovdjur krävs separata jakttillstånd, men med tillstånden får du också jaga vissa andra småvilt än de ovan nämnda.

Bland annat begränsningar i naturskyddsförfattningarna kan leda till att undantagsbestämmelser gäller småviltstillstånden i vissa jaktområden. Därför är det viktigt att du läser tillståndsvillkoren och beskrivningen av området. Innan du skaffar ett småviltstillstånd bör du också läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Varje jakttillstånd är en investering i naturen, eftersom intäkterna från tillstånden används till viltvård.

Tillståndstyper

Småvilt är bland annat skogshönsfåglar, harar, sjöfåglar och kanadabäver. Jakttillstånd kan skaffas för 1-7 dygn eller för hela säsongen. Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel ansöker man om i april elektroniskt eller med pappersblankett. För dem som jagar med båge finns säsongstillstånd för allt småvilt eller för sjöfågel och hare.

Med småviltstillstånd får man också jaga små rovdjur, men för jakt på små rovdjur finns också egna, billigare tillstånd. Med alla småviltstillstånd får man också jaga vildsvin.

För personer under 18 år finns ett förmånligt ungdomstillstånd för en vecka, som inkluderar all småviltsjakt, utom bäver.

Forststyrelsens jaktplanering grundar sig på viltstammarnas hållbarhet och om rådets jakttryck. Med intäkterna från jakttillstånden vårdas viltets livsmiljö på många sätt.
 

Småviltstillstånden syns även i tjänsten Oma riista

Dygns- eller säsongstillstånden för småvilt som köpts via telefontjänsten eller webbutiken samt björntillstånden syns nu även i tjänsten Oma riista.

Gör så här då du köper tillstånden.

Småviltsområdet som Garmin-filer

Småviltsområdenas gränser som Garmin-filer (img) kan laddas på vildmarksområdenas presentationssidor.

Kontrollera renskötselåtgärderna innan jakt

Jakthundar kan försvåra renskötselarbetet eller rent av orsaka skador för renskötsel. Kontroller alltså innan jakten var hundarna inte kan släppas fria.

Viltet gynnas av jakten – Så här fungerar det!