Med tillstånd för jakt av hönsfågel kan du jaga allt småvilt utom bäver. Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar till jakt av allt småvilt förutom hönsfågel och bäver. Med tillstånd för jakt av bäver får man utöver bäver jaga alla små rovdjur och djur som inte är fredade. Tillstånd för jakt av små rovdjurger rätt till jakt på små rovdjur, vildsvin och djur som inte är fredade.
Småviltstillstånden gäller också små rovdjur i de områden där jakt på dem är tillåten. Detta framkommer i tillstå
nd svillkoren eller om rådesbeskrivningen.
 

Småviltsjakt på statens marker

Småvilt är bland annat skogshönsfåglar, harar, sjöfåglar och kanadabäver. Jakttillstånd kan skaffas för 1-7
dygn eller för hela säsongen. Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel ansöker man om i april elektroniskt eller
med pappersblankett. För dem som jagar med båge finns säsongstillstånd för allt småvilt och tillstånd för
sjöfågel och hare.

Med småviltstillstånd får man också jaga små rovdjur, men för jakt på små rovdjur finns också egna,
billigare tillstånd. Med alla småviltstillstånd får man också jaga vildsvin.

För personer under 18 år finns ett förmånligt ungdomstillstånd för en vecka, som inkluderar all småviltsjakt, utom bäver.

Forststyrelsens jaktplanering grundar sig på viltstammarnas hållbarhet och om rådets jakttryck. Med intäkterna
från jakttillstånden vårdas viltets livsmiljö på många sätt.
 

Viltet gynnas av jakten - Så här fungerar det!