Hoppa till huvudinnehåll

Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons. Fångstresponsen används för planering av jakt och fiske. Målet är bättre vård av vilt- och fiskstammarna samt hållbart nyttjande. Responsen är till direkt nytta för den som ger den, i och med att till exempel utplanteringar kan riktas rätt. Det är också viktigt att du skickar respons om du inte fått någon fångst.

Fångstuppgifterna behandlas i fiskeri- och vilthushållningens planeringsprogram. Fiskarens respons går till planerings- och uppföljningssystemet för fiskerihushållningen och jägarens respons till planerings- och uppföljningssystemet för vilthushållningen. Med hjälp av responsen regleras fisket och jakten till en ekologiskt och socialt hållbar nivå.

Ge fiskerespons (tuikki.fi, på finska)

Ge jaktrespons (saalispalaute.eraluvat.fi)

Tuikki-fiskedagbok

Fiskaren kan i sin egen Tuikki-dagbok spara mångsidig information om sitt fiske, till exempel fångster, exakta fiskeställen, effektiva beten och fångstredskap, vädret samt fiskehistorier och fotografier. Fiskaren kan dela anteckningarna med sina kamrater eller hålla dem för sig själv.

Det lönar sig att ge fångstrespons eller använda Tuikki-fiskedagboken eftersom:

  • Du kan påverka vården av och fiskandet i ditt favoritfiskevatten eller din hemsjö.
  • Forststyrelsen kan planera användningen och vården av fiskevattnen rätt, till exempel utplanteringar.
  • Forststyrelsen får vattendragsspecifik information om fångster, fångstmetoder och fångsttider. Sammanfattande rapporter kan du själv läsa på www.tuikki.fi-sidorna.
  • Du kan ge responsen anonymt och enskild respons kommer inte till andras kännedom om du inte vill.

Jaktrespons

Med hjälp av jägarens respons försäljningen av jaktlicenser regleras till en ekologiskt och socialt hållbar nivå. Systemet utnyttjar Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattningar av viltstammarna samt jägarnas bytesuppgifter. Planeringen görs tillståndsområdesvis och lokala omständigheter kan beaktas vid dimensioneringen.

Fångstresponsen för tillstånd för jakt på småvilt kan registreras under hela den tid som tillståndet gäller, dvs. man kan komplettera de egna fångstuppgifterna varje dag om man vill. Den nya blanketten för fångstrespons är optimerad för mobila apparater, vilket gör att fångsten enkelt kan registreras även i terrängen. Fångstrespons kan lämnas ännu två veckor efter att tillståndet har upphört.

Varje tillstånd för jakt på småvilt har en egen länk för fångstrespons. Det betyder att det inte behövs någon separat inloggning i systemet för fångstrespons, utan respons som gäller ett visst tillstånd kan ges direkt via länken.

Den tillståndsspecifika blanketten är tillgänglig på fyra ställen:

Beträffande säsongstillstånd för jakt på skogshöns som sökts via ansökningssystemet för tillstånd kan fångstrespons lämnas antingen via länken som finns i tjänsten Oma riista eller på sidan saalispalaute.eraluvat.fi genom att ange tillståndsområdets nummer och numret på tillståndsbeslutet.

Chrome-webbläsare rekommenderas.Samsung's webbläsare som kallas Internet stöds inte.

Vi ber beakta att fångstresponsen som gäller ett tillstånd som skaffats via Forststyrelsen ska registreras uttryckligen i Forststyrelsens system, inte enbart i fångstdagboken i Oma riista. Länken till blanketten för fångstrespons finns i anslutning till tillståndsuppgifterna i Oma riista.