Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons. Fångstresponsen används för planering av jakt och fiske. Målet är bättre vård av vilt- och fiskstammarna samt hållbart nyttjande. Responsen är till direkt nytta för den som ger den, i och med att till exempel utplanteringar kan riktas rätt.

Det är också viktigt att du skickar respons om du inte fått någon fångst. På samma blankett kan du också ge respons om hur du tycker att fisket och jakten borde utvecklas.

Fångstuppgifterna behandlas i fiskeri- och vilthushållningens planeringsprogram. Fiskarens respons går till planerings- och uppföljningssystemet för fiskerihushållningen (KSSJ) och jägarens respons till planerings- och uppföljningssystemet för vilthushållningen (RSSJ). Med hjälp av responsen regleras fisket och jakten till en ekologiskt och socialt hållbar nivå.

Ge fiskerespons

Ge jaktrespons

 

 

Tuikki-fiskedagbok

Fiskaren kan i sin egen Tuikki-dagbok spara mångsidig information om sitt fiske, till exempel fångster, exakta fiskeställen, effektiva beten och fångstredskap, vädret samt fiskehistorier och fotografier. Fiskaren kan dela anteckningarna med sina kamrater eller hålla dem för sig själv.

Det lönar sig att ge fångstrespons eller använda Tuikki-fiskedagboken eftersom:

  • Du kan påverka vården av och fiskandet i ditt favoritfiskevatten eller din hemsjö.
  • Forststyrelsen kan planera användningen och vården av fiskevattnen rätt, till exempel utplanteringar.
  • Forststyrelsen får vattendragsspecifik information om fångster, fångstmetoder och fångsttider. Sammanfattande rapporter kan du själv läsa på www.tuikki.fi-sidorna.
  • Du kan ge responsen anonymt och enskild respons kommer inte till andras kännedom om du inte vill.

Jakttillståndets bytesanmälan och jaktrespons

Jägarens respons går till planerings- och uppföljningsystemet för vilthushållningen, med vars hjälp försäljningen av jaktlicenser regleras till en ekologiskt och socialt hållbar nivå. Systemet utnyttjar Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattningar av viltstammarna samt jägarnas bytesuppgifter. Planeringen görs tillståndsområdesvis och lokala omständigheter kan beaktas vid dimensioneringen. Med hjälp av systemet kan också olika rapporter sammanställas.

Uppgifterna i bytesanmälan används bland annat för dimensionering av jakten och uppföljning av viltstammarna.