Hoppa till huvudinnehåll

Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons! Fångstresponsen används för planering av jakt och fiske: målet är bättre vård av vilt- och fiskstammarna samt hållbart nyttjande. Responsen är till direkt nytta för den som ger den, i och med att till exempel utplanteringar kan riktas rätt. Det är också viktigt att du skickar respons om du inte fått någon fångst.

Fångstuppgifterna behandlas i fiskeri- och vilthushållningens planerings- och uppföljningsprogram. Med hjälp av responsen regleras fisket och jakten till en ekologiskt och socialt hållbar nivå.

Fiskerespons

För att få mer omfattande fångstinformation från statens vatten satsar Forststyrelsen på att förnya insamlingssättet. Den tidigare fiskedagboken Tuikki.fi slopades 2021. Vid tio av Forststyrelsens fiskeområden pilottestades tillsammans med Naturresursinstitutet år 2020–2021 en fångstenkät som skickas per e-post. Dessutom deltar Forststyrelsen i planeringen av fiskeriförvaltningens gemensamma fångstrapporteringssystem.

Tillsvidare kan fiskerespons lämnas via e-post: eraluvat(a)metsa.fi.

Jaktrespons

Med hjälp av jägarens respons försäljningen av jaktlicenser regleras till en ekologiskt och socialt hållbar nivå. Systemet utnyttjar Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattningar av viltstammarna samt jägarnas bytesuppgifter. Planeringen görs tillståndsområdesvis och lokala omständigheter kan beaktas vid dimensioneringen.

Fångstresponsen för tillstånd för jakt på småvilt kan registreras under hela den tid som tillståndet gäller, dvs. man kan komplettera de egna fångstuppgifterna varje dag om man vill. Den nya blanketten för fångstrespons är optimerad för mobila apparater, vilket gör att fångsten enkelt kan registreras även i terrängen. Fångstrespons kan lämnas ännu två veckor efter att tillståndet har upphört.

Varje tillstånd för jakt på småvilt har en egen länk för fångstrespons. Det betyder att det inte behövs någon separat inloggning i systemet för fångstrespons, utan respons som gäller ett visst tillstånd kan ges direkt via länken.

Den tillståndsspecifika blanketten är tillgänglig på fyra ställen:

Beträffande säsongstillstånd för jakt på skogshöns som sökts via ansökningssystemet för tillstånd kan fångstrespons lämnas antingen via länken som finns i tjänsten Oma riista eller på sidan saalispalaute.eraluvat.fi genom att ange tillståndsområdets nummer och numret på tillståndsbeslutet.

Chrome-webbläsare rekommenderas.

Vi ber beakta att fångstresponsen som gäller ett tillstånd som skaffats via Forststyrelsen ska registreras uttryckligen i Forststyrelsens system, inte enbart i fångstdagboken i Oma riista. Länken till blanketten för fångstrespons finns i anslutning till tillståndsuppgifterna i Oma riista.

Problem med fångstrespons? Läs vanliga frågor om jakt.