Matildanjärvi 6515

Matildanjärvi är ett naturskönt fiskeställe i Tykö friluftsområde i Egentliga Finland. Sjön är relativt grund med mörkt vatten, men bra för fiske. Fiske från båt rekommenderas; båtar kan hyras i naturumet vid Matildanjärvis strand. Matildanjärvi passar också som fiskeställe för rörelsehindrade.

Matildanjärvi

Rekreationsfiske
1.1. – 5.6 och 8.6 klo 15:00 – 31.12.
Mete, Flugfiske, Pilkfiske, Trolling
Gädda, Regnbågsforell, Bäckröding, Mörtfiskar, Öring
Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Vindskydd, Hyrbåt, Egen båt, Flytring, Båtramp, Stuga, Passlig för funktionshindrade

Köp tillstånd

Priser:

 • 12 € / 3 h
 • 18 € / dygn
 • 90 € / vecka

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 


Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

Tillståndstyp Nummer Pris
3 timmar 0600 55 1639 12,02 € + msa
Ett dygn     0600 55 1640   18,03 € + msa
Under 18 år 3 timmar 0600 55 1642 6,01 € + msa
Under 18 år ett dygn 0600 55 1643 9,01 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer. Noggrannare anvisningar >

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1. – 5.6 och 8.6 klo 15:00 – 31.12.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Alla konstgjorda beten (drag, pirk, fluga, jigg) är tillåtna. Även naturliga beten (mask, räka, betespasta m.m.) är tillåtna.
 • Vid fiske från isen får en fiskare använda högst två spön eller linor, av vilka det ena får vara ett angelspö och när vattnen är isfria bara ett spö eller en lina som är i handen eller inom räckhåll (på max. 2 m avstånd).
 • Vid dragrodd får man använda 2 spön eller linor per fiskare.
 • Fiske med harpun och dykfiske är förbjudet.
 • Flytring får användas.

Obs!  Om man från isen fiskar med pirk och samtidigt använder ett angeldon måste fiskevårdsavgiften vara betald.

 

Fångstkvot

3 timmars tillstånd 1 laxfisk
Dygntillstånd 3 laxfiskar/ dygn
Veckotillstånd 2 laxfiskar/ dygn
Laxfiskar Regnbågslax

 

Obs! I andra än vecko- och familjetillstånd är fångstkvoten max. 3 laxfiskar / dygn, oberoende av tillståndstyp.

 

Fångstmått

 • Regnbågslaxen har inget minimimått

Övriga uppgifter

Tjänster

Riklig service i Tykö friluftsområde. Uthyrning av båtar och stugor, vindskydd och husvagnsområde samt service och fiskemöjligheter särskilt anpassade för rörelsehindrade.

I Tykö friluftsområde finns hyrstugorna Teijon Kalamajat och en bit därifrån Kirjakkalan Ruukkikylä för mer krävande övernattare.

Båtuthyrning: Tykö naturum tfn 020 564 4700

Båtpriser:

 • 6 € / 3 h
 • 8 € / 6 h
 • 10 € / 9 h
 • 15 € / dygn
 • 45 € / vecka

Naturumets öppettider

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek i maj-september med 2-3 veckors mellanrum, under vintern 1-2 gånger.