Hoppa till huvudinnehåll

När vägen slutar kan äventyret börja! Forststyrelsen beviljar tillstånd för terrängkörning på statens mark.

Med terrängkörning avses körning med motordrivna fordon i terrängen. Terräng är landområden där det inte finns några vägar avsedda för motorfordon eller officiella skoterleder. För terrängtrafik behöver du alltid tillstånd av markägaren. Terrängkörningstillstånd på statens mark är kostnadsfria för kommuninvånarna inom den egna hemkommunen (lagen om Forststyrelsen 234/2016 24§/2).

Forststyrelsen upprätthåller snöskoterspår på statens marker. Lederna är alltså avgiftsbelagda och inofficiella. För skoterspåren behöver du ett spårtillstånd som är personligt eller gemensamt för hela familjen. Tillståndet fås från Forststyrelsen. Med detta tillstånd kan du köra snöskoter på alla spår som finns på Forststyrelsens karta över snöskoterspår.

Snöskoterkörning och körning med andra motordrivna fordon utanför spåren är i regel förbjudet på statens marker. Det finns dock undantag där man kan söka separata terrängkörningstillstånd från Forststyrelsen. Tillståndet kräver alltid behandling och övervägs från fall till fall.

Fri skoterkörning, som också kallas djupsnökörning eller freeride, är tillåten på statens mark på olika håll i Finland. Mer om fri skoterkörning på webbplatsen metsa.fi (på finska).

På spåret

Serviceavbrott i karttjänsten Utflyktskarta.fi 7.11

03.11.2023

Serviceåtgärder görs i karttjänsten Utflyktskarta.fi tisdagen den 7 november 2023 kl. 07.00-10.00. Under denna tid kan det vara avbrott i Utflyktskarta.fi.

Vi har uppdaterat användningsvillkoren och dataskyddsbeskrivningen

09.05.2023

Användningsvillkoren och dataskyddsbeskrivningen för webbtjänsten Eräluvat.fi har uppdaterats den 9 maj 2023.

Bokningen av Forststyrelsens stugor för 2024 öppnas tisdag 2.5 kl. 12.00

27.04.2023

Från och med tisdag 2.5.2023 kl. 12.00 kan du boka Forststyrelsens Naturtjänsters reserverings- och hyresstugor för 2024. Bokningar kan göras i webbutiken Eräluvat.fi. En liten del av stugorna går också att boka via naturumet eller våra samarbetsföretagare i området i fråga.

Serviceavbrott i Eräluvat-webbplatsen och butiken 4.4 kl. 6–10

31.03.2023

I Eräluvat-webbplatsen och webbutiken utförs underhållsarbeten tisdagen den 4 april från och med klockan 6.00. Under denna tid kan man inte göra inköp i webbutiken, mobilappen eller genom att ringa till servicenumret. Serviceavbrottet avslutas cirka klockan 10.

Terräng eller väg?

På vägar byggda av Forststyrelsen är det tillåtet att trafikera, men körning i terrängen är förbjuden utan särskilt tillstånd. Det är förarens uppgift att identifiera skillnaden mellan byggd väg och terräng.

Läs mer om skillnadanerna mellan terräng och väg.

Kvotbeslut för terrängtrafiktillstånd

Forststyrelsen fastställer områdesvisa kvoter för tillstånd för terrängtrafik på statlig mark. Kvoter gäller både områdena utanför snöskoterspåren och själva spåren.

Bekanta dig med kvotbeslutet.