Hoppa till huvudinnehåll

När vägen slutar kan äventyret börja! Forststyrelsen beviljar tillstånd för terrängkörning på statens mark.

Med terrängkörning avses körning med motordrivna fordon i terrängen. Terräng är landområden där det inte finns några vägar avsedda för motorfordon eller officiella skoterleder. För terrängtrafik behöver du alltid tillstånd av markägaren. Terrängkörningstillstånd på statens mark är kostnadsfria för kommuninvånarna inom den egna hemkommunen (lagen om Forststyrelsen 234/2016 24§/2).

Forststyrelsen upprätthåller snöskoterspår på statens marker. Lederna är alltså avgiftsbelagda och inofficiella. För skoterspåren behöver du ett spårtillstånd som är personligt eller gemensamt för hela familjen. Tillståndet fås från Forststyrelsen. Med detta tillstånd kan du köra snöskoter på alla spår som finns på Forststyrelsens karta över snöskoterspår.

Snöskoterkörning och körning med andra motordrivna fordon utanför spåren är i regel förbjudet på statens marker. Det finns dock undantag där man kan söka separata terrängkörningstillstånd från Forststyrelsen. Tillståndet kräver alltid behandling och övervägs från fall till fall.

Fri skoterkörning, som också kallas djupsnökörning eller freeride, är tillåten på statens mark på olika håll i Finland. Mer om fri skoterkörning på webbplatsen metsa.fi (på finska).

På spåret

Forststyrelsen söker tusen personer som vill bli medlemmar i Natur-, fiske- och jaktgemenskapen - kom och utveckla tjänster för dem som rör sig i naturen

19.01.2023

Målet är att bygga upp den största kundgemenskapen i Finland som fokuserar på jakt, fiske och att röra sig i naturen. Forststyrelsen hoppas att vandrare, jägare och fiskare skulle delta – och även de som bara drömmer om att komma ut i naturen eller för att jaga och fiska. 

Märkningen av snöskoterspår inleds i Enare-Utsjokiområdet

19.01.2023

Forststyrelsens Naturtjänster har börjat märka ut snöskoterspår på istäckta områden under veckan som inleddes den 9.1.2023. Om väderleksförhållandena tillåter strävar man efter att slutföra märkningen i januari.

Kungörelse: kvoter för fiske och terrängtrafik

22.11.2022

Forststyrelsen har fastställt regionvisa kvoter för fiske och terrängtrafik.

Serviceavbrott i Eräluvat-butiken 16.3 från och med klockan 20

15.03.2021

I Eräluvat-webbutiken utförs underhållsarbeten tisdagen den 16 mars från och med klockan 20. Under denna tid kan man inte göra inköp i webbutiken och inte heller logga in på kundkontot. Mobilappen Eräluvat är inte heller i funktion. Serviceavbrottet avslutas cirka klockan 23.

Terräng eller väg?

På vägar byggda av Forststyrelsen är det tillåtet att trafikera, men körning i terrängen är förbjuden utan särskilt tillstånd. Det är förarens uppgift att identifiera skillnaden mellan byggd väg och terräng.

Läs mer om skillnadanerna mellan terräng och väg.

Kvotbeslut för terrängtrafiktillstånd

Forststyrelsen fastställer områdesvisa kvoter för tillstånd för terrängtrafik på statlig mark. Kvoter gäller både områdena utanför snöskoterspåren och själva spåren.

Bekanta dig med kvotbeslutet.