När vägen slutar kan äventyret börja! Forststyrelsen beviljar tillstånd för terrängkörning på statens mark.

Med terrängkörning avses körning med motordrivna fordon i terrängen. Terräng är landområden där det inte finns några vägar avsedda för motorfordon eller officiella skoterleder. För terrängtrafik behöver du alltid tillstånd av markägaren. Terrängkörningstillstånd på statens mark är kostnadsfria för kommuninvånarna inom den egna hemkommunen (lagen om Forststyrelsen 234/2016 24§/2).

Forststyrelsen upprätthåller snöskoterspår på statens marker. Lederna är alltså avgiftsbelagda och inofficiella. För skoterspåren behöver du ett spårtillstånd som är personligt eller gemensamt för hela familjen. Tillståndet fås från Forststyrelsen. Med detta tillstånd kan du köra snöskoter på alla spår som finns på Forststyrelsens karta över snöskoterspår.

Snöskoterkörning och körning med andra motordrivna fordon utanför spåren är i regel förbjudet på statens marker. Det finns dock undantag där man kan söka separata terrängkörningstillstånd från Forststyrelsen. Tillståndet kräver alltid behandling och övervägs från fall till fall.

På spåret

Eräluvat.fi-webbsidan fick en ny layout

25.03.2019

Eräluvat.fi-webbsidans förnyade layout har tagits i bruk. Förändringarna är mestadels visualiska men samtidigt har vi genomfört några små förbättringar på webbsidans funktioner.

Vi uppdaterar Eräluvat.fi-layouten - störningar möjliga

14.03.2019

Vi uppdaterar Eräluvat.fi-sidorna på torsdagen den 14. mars. Under uppdateringen kan det förekomma störningar.

Serviceavbrott i Eräluvat-webbutiken den 12 november

12.11.2018

Det pågår serviceavbrott i Eräluvat-webbutiken på måndag 12.11. från och med klockan 16.

Ödemarksbruk presenteras på den internationella jakt- och fiskemässan i Riihimäki

07.06.2018

De organisationer inom den offentliga förvaltningen som arbetar med ödemarksbruk presenterar sig på den internationella jakt- och fiskemässan i Riihimäki den 7–10 juni. Organisationerna presenterar ödemarksbrukets senaste trender och traditionella tjänster inom ramen för såväl vilt som fiske.

Terräng eller väg?

Det är tillåtet att köra på vägar som anlagts av Forststyrelsen, men för att köra i terrängen behövs ett särskilt tillstånd. Föraren bör känna till skillnaden mellan anlagd väg och terräng.

Läs mer >

Kvotbeslut för terrängtrafiktillstånd

Forststyrelsen fastställer områdesvisa kvoter för tillstånd för terrängtrafik på statlig mark. Kvoter gäller både områdena utanför snöskoterspåren och själva spåren.

Bekanta sig med beslutet >