Hoppa till huvudinnehåll

Jaktarrangemangen i Norra Finland avviker från arrangemangen på andra håll i landet: en ortsbo har rätt att jaga på områden som tillhör staten i sin egen hemkommun och behöver alltså inte skaffa tillstånd för att jaga i dessa områden. Norra Finland är också renskötselområde, så en jägare måste se till att jakten inte orsakar skada för renskötseln.

Renskötselområdets särdrag

Jaktsäsongen är förlagd till samma tid som renarnas brunsttid, som börjar i slutet av september. Brunsttiden är den mest brådskande perioden för renskötseln: renarna samlas ihop och de renar som ska skickas till slakt skiljs från livrenarna.

Enligt renskötsellagen (§ 42) är det förbjudet att skrämma renarna. Ibland kan det hända att en hund splittrar en renhjord eller i värsta fall attackerar en ren. Då är hundens ägare skyldig att anmäla skadan och ersätta renägaren och renbeteslaget för skadan som hunden orsakat. Kontrollera på förhand hos ditt försäkringsbolag att din ansvarsförsäkring är i kraft och täcker eventuella skador som hunden kan ha orsakat. Du kan läs renskötsellagen på finlex.fi.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR

Ta reda på vilka renskötselåtgärder som pågår och kontakta vid behov renbeteslagets renvärd. Information om pågående renskötselarbeten får du i tjänsten porotyot.fi (på finska). Observera att alla renbeteslag inte använder tjänsten. Kontaktuppgifter till renvärdarna finns på paliskunnat.fi (på finska).

Följ följande anvisningar när du jagar i renskötselområde:

  • Se till att stänga grindarna i renstängslet ordentligt efter dig.
  • Låt inte hunden springa fritt i områden där renskötselåtgärder pågår. Var speciellt försiktig i närheten av permanenta renskiljningsgärden.
  • Lär din hund att låta renar vara i fred redan innan du släpper iväg den på jakt. En god grundläggande lydnadsträning underlättar inlärningen.
  • En hund som inte lär sig att låta bli renar eller som skadar en ren får inte längre under några som helst omständigheter släppas fri i renskötselområdet.
  • Låt endast en hund i taget springa fritt för att undvika situationer som är svåra att hantera.
  • Om du förlorar kontrollen över din hund ska du göra allt du kan för att snabbt kalla tillbaka dem, eftersom en hund som rör sig utan sin ägare förr eller senare stöter på renar.
  • Om du tappar bort din hund ska du också kontakta renvärden. Renkarlarna är experter på att röra sig i naturen och kan ha information som hjälper dig att få tag på hunden.
  • Om en olycka ändå sker är det alltid bästa att informera öppet om saken!

Fri rätt att jaga

Enligt 8 § i jaktlagen får jägarna i Norra Finland jaga avgiftsfritt på områden som tillhör staten i sin egen hemkommun. Denna rätt gäller invånare i landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski och Vaala kommuner. Läs jaktlagen (finlex.fi).

Hemkommunen är den kommun där en person bor stadigvarande. Jägarens hemkommun ändrar alltså inte nödvändigtvis trots att han eller hon uppger en andrabostad som sin adress, om den egentliga bostaden finns på annan ort.

Bland invånarna i norr är rätten att jaga på områden som tillhör staten i sin egen hemkommun är en värdefull och uppskattad rätt, som upprätthåller jakt- och viltvårdstraditionerna och respekterar historien. Jägarnas andel av befolkningen är störst i kommunerna i Norra Finland.

Forststyrelsens bedömer alltid först hur omfattande lokalbefolkningens jakt är, innan beslut fattas om att sälja jaktlicenser till icke-ortsbor.

Kontrollera renskötselåtgärderna innan jakt

Jakthundar kan försvåra renskötselarbetet eller rent av orsaka skador för renskötsel. Kontroller alltså innan jakten var hundarna inte kan släppas fria.

Jaktlagen och jaktförordningen

Jaktlagen gäller jakt, fångst och dödande av icke fredade djur samt viltvård, ersättande av skador som vållats av vilt och tillsynen över hundar.