Hoppa till huvudinnehåll

Med en skadebaserad dispens avses en jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral för att jaga ett stort rovdjur när en viss individ orsakar skada eller fara. I dispensen ingår flera specialvillkor, bland annat angående tid och plats för användningen av dispensen. Mer information om skadebaserade dispenser finns på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi).

En skadebaserad dispens i sig berättigar inte till att jaga stora rovdjur på statens mark, utan ett sällskap som jagar stora rovdjur på statens mark behöver också en jaktlicens som beviljas av Forststyrelsen. Den här licensens totala pris beror på hur många jägare hör till sällskapet. För licensen debiteras fem euro per person som hör till sällskapet. Exempelvis kostar licensen 50 euro om tio jägare hör till ett sällskap som jagar stora rovdjur.

Enligt 8 § i jaktlagen har alla ortsbor i landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner så kallad rätt att jaga på områden som tillhör staten. I dessa områden debiteras ortsbor inte fem euro om han eller hon jagar stora rovdjur på statens mark inom sin egen hemkommuns gränser.

Om en rovdjursindivid däremot jagas på särskild begäran av polisen behöver jaktsällskapet inget separat jakttillstånd av Forststyrelsen.