Hoppa till huvudinnehåll

Jakt- och fiskeövervakningen är service- och upplysningsarbete till förmån för den finska naturen. Det utförs av jakt- och fiskeövervakare i tjänsteförhållande i Forststyrelsens enhet för offentliga förvaltningsuppgifter. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare, som leder övervakningen av statens mark- och vattenområden, är experter på sitt eget områdes natur och terräng samt på människans verksamhet i ödemarkerna.

Se jakt- och fiskeövervakarnas verksamhetsområden på kartan (jpg, 1,5 Mb).

Arbetsuppgifter

Jakt- och fiskeövervakaren är en myndighetsperson som idkar laglighetsövervakning och vars uppgifter, behörighetskrav och befogenheter fastställs i lagen om jakt- och fiskeövervakning.

Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att i statens områden övervaka laglighet och tillstånd vid jakt, fiske, naturskydd, terräng- och vattentrafik och överlag vid utnyttjande av naturen. Dessutom ska övervakaren vakta statliga områden och annan egendom som förvaltas av Forststyrelsen.

Behörighetsvillkor för en tjänst som jakt- och fiskeövervakare är grundexamen för polis och förtrogenhet med jakt- och fiskeövervakning samt oklanderliga levnadsvanor.

Jakt- och fiskeövervakarens befogenheter gäller i huvudsak på statens områden. I verksamheten försöker man genom råd och handledning förebygga olovlig och olaglig verksamhet samt skydda djurlivet och trygga möjligheterna att röra sig i naturen. Vid behov kan övervakarna använda maktmedel och få hjälp av polisen eller gränsbevakningsväsendet. Till jakt- och fiskeövervakarens befogenheter hör bl.a. utredande av identitet, gripande, säkerhetsvisitation, övervakning av rattfylleri och rätt till omhändertagande.

Jakt- och fiskeövervakaren känns igen på sin tjänstedräkt och vanligen också på symboler på fortskaffningsmedlet. Jakt- och fiskeövervakningen genomförs på olika sätt på land, på vattnet och i luften. Jakt- och fiskeövervakaren har ett tjänstemärke som ska uppvisas på begäran. Många av våra jakt- och fiskeövervakare har utöver polisutbildning också utbildning inom skogsbranschen, gränsbevakningen eller försvaret samt gedigen erfarenhet av polisarbete.

De första jakt- och fiskeövervakartjänsterna inrättades i glesbygder där polisens resurser inte räckte till. Dagens yrkesövervakare satsar på att förebygga förseelser. De besöker både skolor och föreningar för att berätta om god sed vid jakt och fiske.

Jakt- och fiskeövervakningsnätverket

Jakt- och fiskeövervakarna samarbetar inom övervakningen med andra myndigheter, viltvårdsföreningar och fiskeriområdena samt med Forststyrelsens personal. Jakt- och fiskeövervakningens lagövervakningsmyndigheter är Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare, polisen, Gränsbevakningen och Tullen.

Viltvårdsföreningarnas jaktövervakare utses av Finlands viltcentral på föredragning av viltvårdsföreningarna. Jaktövervakaren är verksam inom en eller flera viltvårdföreningars områden beroende på av till hur många viltvårdsföreningars jaktövervakare Finlands viltcentral utser personen. Jaktövervakaren ska gå en utbildning för uppdraget.

Fiskeövervakaren kan utses av fiskeriområdet, vattenområdets ägare eller en myndighet. Fiskeövervakaren ska avlägga NTM-centralens examen för uppdraget.

Forststyrelsens personal övervakar i anknytning till sina uppgifter Forststyrelsens tillåtlighetsfrågor i handledningen av jakt- och fiskeövervakarna.

Jakt- och fiskeövervakarnas verksamhetsområden

Letar du efter jakt- och fiskeövervakaren i ditt område? Se deras verksamhetsområden och kontaktuppgifter på kartan!

Anmälan till jakt- och fiskeövervakaren

Om du iakttar en förbrytelse eller om du misstänker att en sådan har skett kan du anmäla iakttagelsen till jakt- och fiskeövervakaren via den elektroniska kanalen, även anonymt.

Gör anmälan till jakt- och fiskeövervakaren.