Hoppa till huvudinnehåll

Det är alla snöskoterförares ansvar att se till att snöskoteråkningen inte medför olägenheter för naturen eller andra som rör sig i naturen. Genom att följa dessa anvisningar följer du både lagen och god snöskoteretikett.

1. Respektera naturen

 • Sträva efter att spåret som skotern lämnar i snön är det enda spår du lämnar efter dig. Bedöm alltid om det finns tillräckligt med snö för att det inte ska bli några spår i terrängen. Ett tillräckligt snötäcke är också en säkerhetsfråga.
 • Kör alltid enligt tillståndsvillkoren. Olovlig snöskoteråkning kan till exempel äventyra fåglars häckning, saimenvikarens bobyggande och hjortdjurens kalvning. 
 • Respektera rennäringen. Att skrämma och driva renar skadar näringen.
 • Gör upp eld endast på anvisade platser. Fäll inte träd i skogen, utan använd endast egen ved eller ved som finns på en underhållen rastplats för att göra upp eld. I Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen är det tillåtet att göra upp eld i terrängen på statens marker.

2. Respektera andra som rör sig i terrängen

 • Sänk hastigheten när du möter andra. I spåren och på lederna rör sig förutom snöskoterförare även exempelvis vandrare, skidåkare och cyklister. 
 • Kör inte med gasen i botten, du kan få ett möte i en kurva. 
 • Hjälp den som hamnat i knipa och alla som behöver hjälp. I oklara situationer är det bra att stanna och fråga om den andra behöver hjälp. 
 • Observera att öde- och reserveringsstugorna är avsedda för tillfälliga pauser och övernattningar (1–2 dygn) för privatpersoner som rör sig till fots, på skidor eller på annat sätt för egen maskin. Personer som tar sig fram på annat sätt kan endast utnyttja stugorna dagtid.

3. Kör alltid med tillstånd

 • Kom ihåg att körning med motordrivet fordon i terrängen utanför lederna alltid kräver markägarens tillstånd.
 • Lederna är vägar avsedda för snöskotertrafik och är gratis att använda. Spåren är avgiftsbelagda, inofficiella rutter. För de spår som Forststyrelsen upprätthåller behöver du alltid ett spårtillstånd. Forststyrelsens avgiftsbelagda spår hittar du på webbplatsen Eräluvat.fi
 • Läs tillståndsvillkoren för ditt spårtillstånd noggrant och följ tillståndstiden.
 • I följande situationer behöver du inget spårtillstånd för att åka snöskoter:
  • Du åker snöskoter längs en officiell snöskoterled 
  • Du åker snöskoter i ett istäckt område (gäller inte nationalparker eller naturreservat) 
 • Spåren och lederna planeras tillsammans med intressentgrupper och markägare. Det bästa alternativet för naturen och lokalbefolkningen är att man kör längs dessa spår och leder. 
 • Företagsverksamhet som bygger på terrängtrafik ska alltid avtalas separat med markägaren. 

4. Beakta säkerheten

 • Meddela bekanta eller familjemedlemmar vart du ska och hur länge du har tänkt vara borta. Hörbarheten är ofta dålig i mer avlägsna områden och det är svårt att tillkalla hjälp. 
 • Gör en ärlig bedömning av dina kör-, reparations- och lokaliseringsfärdigheter. Många snöskoterspår går genom ödemark och hjälpen är långt borta. Observera att alla spår inte sladdas regelbundet och att vissa aldrig sladdas. 
 • Repetera dina kunskaper i första hjälpen före resan och kom ihåg att fästa nödstoppen innan du kör iväg. 
 • Kontrollera att utrustningen är i skick och lagenlig. Kom också ihåg att kontrollera och serva din snöskoter före varje resa. 
 • Beakta barnens säkerhet på snöskotern eller släden.
 • Kontrollera väderrapporten och beakta naturförhållandena. I fjällen kan väderförhållandena slå om plötsligt. 
 • Följ hastighetsbegränsningar och andra trafikregler. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h på vattenområden, 60 km/h på leder och spår och 40 km/h när man transporterar passagerare på släde. 

5. Skräpa inte ner

 • Se till att skadliga ämnen, såsom motorolja eller bränsle, inte kommer ut i miljön. 
 • Tanka helst på en tankstation eller i ett annat bebyggt område. 
 • Lämna inte omslag från matsäcken, burkar eller annat skräp, såsom redskap för underhåll av snöskotern, i naturen eller på rastplatserna. Lämna inte något efter dig. 

6. Anmäl missförhållanden

 • Meddela den lokala jakt- och fiskeövervakaren om misstänkt snöskoteråkning. I nödfall ska man alltid kontakta nödnumret 112. 
 • Anmäl och markera vid behov saker som äventyrar säkerheten eller kräver åtgärder av den som ansvarar för rutten och ring servicenumret för Eräluvat 020 69 2424 eller Forststyrelsens närmaste kundserviceställe. 
 • I icke-brådskande fall kan du ge respons via Forststyrelsens responsblankett (metsa.fi).