Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen beviljar tillstånd att ordna hundskolning och jaktprov på statens mark. Beviljandet av tillstånd beror på var hunden ska skolas och för jakt på vilken typ av vilt hunden ska användas.

Jakten i Norra Finland avviker från jaktarrangemangen på andra håll i landet. Enligt 8 § i jaktlagen har alla ortsbor i landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner nämligen rätt att jaga på områden som tillhör staten.

Möjligheten att jaga i naturskyddsområden beror på vilken typ av skyddsområde det rör sig om. Exempelvis i naturreservat är det i allmänhet förbjudet att jaga, medan jakt ofta är tillåten i myrskyddsområden.

Registrerade jaktföreningar har möjlighet att arrendera skogsområden av Forststyrelsen på vissa villkor. Ofta rör det sig om ett område där man inte kan ordna jakt enligt licensförfarandet på grund av områdets läge eller för att det är för litet.

Läs också svaren på vanliga frågor om jakt.