Jakträtten är i Finland knuten till markägande, så på statens marker avgörs jaktärenden av Forststyrelsen . Forststyrelsens verksamhet och beslut styrs av jord- och skogbruksministeriet, lag om Forststyrelsen, samt åtskilliga andra lagar och förordningar.