Hoppa till huvudinnehåll

Hos Forststyrelsen får du fiskevårdsavgift och fisketillstånd för statens vattenområden. Fisketillstånden har delats in enligt fiskesättet:

Forststyrelsen beviljar och säljer även Övre Lapplands fisketillstånd till kommuninvånarna.

Forststyrelsens fiskeställen är oftast ström- och forsställen i vandringsfiskevatten eller fredade specialområden där ett spöfisketillstånd behövs i tillägg till fiskevårdsavgiften. För fiske med flera spön, fiske med fångstredskap eller kräftfiske i statens vatten behöver du alltid Forststyrelsens separata fisketillstånd i tillägg till fiskevårdsavgiften.

Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18–64 år. Motsvarande åldersgränser finns dock inte i fisketillstånden. Även pensionärer och minderåriga ska skaffa ett områdesspecifikt tillstånd om ett sådant krävs för området. För personer under 18 år erbjuds dock i allmänhet ett förmånligare tillstånd och en person under 15 år kan ofta fiska med samma tillstånd som en vuxen. Tillstånden och deras priser meddelas på varje tillståndsområdes egen sida. Du kan bekanta dig med tillståndsområdena för spöfisketillstånd, tillstånd för fiske med övriga redskap och kräftfiske via länkarna på den här sidan.

Ett tillstånd är alltid en placering i naturen, eftersom Forststyrelsen använder intäkterna till vård av fiskevattnen och tryggande av fiskemöjligheterna.