Hoppa till huvudinnehåll

Kaunislampi 6567

En helhet på tre dammar med samma tillstånd. Spöfiskeställe i norra delen av Mellersta Finland i närheten av Salamajärvi nationalpark där du kan fiska regnbågslax och sik. Speciellt på Heikinlampi som hör till området finns det rikligt med kastutrymme där även de yngsta fiskarna i familjen kan enkelt träna fiske. Ett kort avstånd därifrån erbjuds olika inkvarterings- och dylika tjänster i samband med Koirasalmi skogshuggarstugorna.

Ett nytt dygnstillstånd finns tillgängligt till området, det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi som man kan fiska med både på Heikinlampi och tillståndsområdet Koirajärvi 6566. Det kombinerade tillståndet berättigar inte till fiske på andra vatten i Kaunislampi 6567. Du bekantar dig väl med kartan över tillståndsområdet.

Kaunislampi

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske i Heikinlampi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).
Mete, Pilkfiske, Kastfiske
Abborre, Gädda, Regnbågsforell, Sik
Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Skärmskydd, Stuga
Det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi, Koirajärvis rekreationsfiskeområde 6566

Köp tillstånd

I tillståndsområde Kaunislampi för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar eller 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar 15 €
24 timmar 25 €, det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi 25 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

Koirasalmi naturstuga: Luonnollisesti M&M
 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske i Heikinlampi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).

Vad får man göra med tillståndet

För allt fiske i tillståndsområdet Kaunislampi måste du skaffa spöfisketillstånd:

För fiske i Kaunislampi och Ahvenlampi krävs spöfisketillståndet Kaunislampi 6567 och

i Heikinlampi spöfisketillståndet Kaunislampi 6567 eller det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi.

I tillståndsområdet Kaunislampi gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd. NTM-centralen i Norra Savolax har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Spöfisketillståndet Kaunislampi 6567 gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske.

Fiskeredskap och bete

Under den isfria perioden får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i handen eller inom räckhåll (på högst 2 m avstånd). Spöet får inte lämnas ensamt att fiska.

Vid fiske på is får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismetespö (spö som lämnas ensamt att fiska). Ismetespöet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–69 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och också med ett ismetespö, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.

Alla konstgjorda beten (drag, fluga, jigg, pilk) och naturliga beten (mask, räka, betespasta o.s.v.) är tillåtna i Kaunislampi tillståndsområdet.

I tillståndsområdet Kaunislampi är det tillåtet att använda alla konstgjorda och naturliga beten såsom maskar, räkor, betespasta eller liknande.

Harpun- och dykfiske är förbjudet.

Vattenfordon

Användning av båt och flytring är förbjuden vid fiske.

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax
24 timmar 3 regnbågslaxar, med det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi* 3 öringar eller regnbågslaxar.

*På Koirajärvi och Heikinlampi får man lyfta sammanlagt tre (3) öringar eller regnbågslaxar (inte tre öringar eller regnbågslaxar från båda vattnen).

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

Fiskaren ska följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Kaunislampi spöfisketillståndsområdet ligger i Salamajärvi nationalpark nära Koirajärvi. I området finns spånglagda stigar och eldplatser med vindskydd. Det finns också Ahvenlampi och Kaunislampi hyrstugor i området.

Koirasalmi naturstuga erbjuder inkvartering, mat m.m. Läs mer på www.koirasalmi.com (på finska).

 

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek i maj-september med 2-3 veckors mellanrum, under vintern 1-2 gånger. Under vintern görs utplanteringar i Heikinlampi och Kaunislampi.