Hoppa till huvudinnehåll

Ruunaas forsar 7525

Ruunaas forsar, friluftsområdets rutter och inkvarteringstjänster samt forsfärdsföretag möjliggör fantastiska naturupplevelser med både fiske, utfärder och forsfärder. Ruunaas forsar erbjuder fina fiskeupplevelser för alla som gillar fiske, från nybörjare till proffs. 

Ruunaa ligger 30 km österut från Lieksa. Forsarna i Ruunaas friluftsområde omfattar ett avsnitt som börjar vid Paasikoski forsnacke och slutar under Siikakoski. Till Ruunaa kan man gärna komma med hela familjen, i kompisgäng eller varför inte ensam. Alla naturvänner hittar säkert någon naturaktivitet de gillar i Ruunaas härliga landskap. 

Det har gjorts omfattande fiskeriekonomiska restaureringsarbeten i Ruunaa under åren 2018–2019. Man har förbättrat vandringsfiskarnas livsmiljöer i de forsar som hör till tillståndsområdet genom att bland annat öka antalet lekbottnar och yngelproduktionsområden. Restaureringsarbetet fortsätter under de kommande åren.

Kom till Ruunaa: här kan du efter en andlöst spännande forsfärd eller oförglömlig vandring avsluta dagen med en skön kväll vid brasan, där du avnjuter nyfångad fisk. 

Vattentemperaturen i Ruunaa kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Ruunaas forsar

Rekreationsfiske
Ett kalenderår
Kastfiske, Flugfiske
Öring, Regnbågsforell, Harr, Gös, Abborre, Sik, Gädda, Id
Planterade vuxna fiskar, Ungfiskar av naturliga arter planterats, Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Eldplats, Skärmskydd, Hyresbåt, Egen båt, Sjösättningsplats for båt, Stuga, Lämplig för personer med nedsatt rörlighet

Köp tillstånd

Kunden kan välja att tillståndet på Ruunaas forsars tillståndsområde för spöfiske ska vara giltigt i tre timmar, 24 timmar eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar 15 €
24 timmar 25 €
Hela säsongen (kalenderår) 300 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd. 

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

Pankakoski: Ruunaas friluftscentrum, Neitikoskentie 47, 81750 Pankakoski
Pankakoski: Ruunaa turismcentrum, Siikakoskentie 47, 81750 Pankakoski
Lieksa: Lieksan Retkiaitta, Pielisentie 126, 81700 Lieksa

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår

NTM-centralens beslut om undantagstillstånd medför ändringar i fiskearrangemangen i Ruunaa från och med 2020. Läs om ändringarna i denna Eräluvat-nyhet (på finska).

Undantag av fisketid

Vadande är förbjudet mellan den 1 september och den 31 maj.

I området Paasikoski–Mutikaisenkari är fiske förbjudet mellan den 1 september och den 30 november. Fiskaren ska kontrollera området med begränsningar gränser på kartan över tillståndsområdet, till exempel i tjänsten Utflyktskarta.fi.

Vad får man göra med tillståndet

Handredskapsfiske utan spöfisketillståndet Ruunaas forsar 7525 i tillståndsområdet Ruunaas forsar är förbjudet. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Tillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) i fors- och strömområden. Spöfisketillstånd ger rätt att också meta och pilka i sjöar.

I Murroojärvi och Kattilajärvi gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. I de områdena är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd 7525. NTM-centralen i Norra Savolax har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

I Neitijärvi och Kattilampi gäller allmänna fiskerättigheter. För att meta och pilka i dessa tjärnar och sjöar behöver personen alltså inte betala fiskevårdsavgiften eller köpa spöfisketillstånd. Handredskapsfiske med ett (1) spö är tillåtet i Neitijärvi och Kattilampi för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023. 

Också Forststyrelsens Södra Finlands spöfisketillstånd (7413) berättigar till fiske i Neitijärvi och Kattilalampi.

Fiskeredskap och bete

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska. Ismetespöet (spö som lämnas ensamt att fiska) är förbjudet i fors- och strömområden.

Vid dragrodd får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina.

Endast krokar utan hullingar får användas i Ruunaas forsar tillståndsområdet. Krokantalet är begränsat till högst tre. På ett bete får du använda antingen

en trekrok, 
en enkelkrok och en dubbelkrok eller
tre enkelkrokar.
 
Användning av naturliga beten (larver, maskar, agnfisk och även betespasta och silikonbollar) är förbjuden i fors- och strömområdena. I sjöar användning av naturliga beten är tillåten. 

Vattenfordon

Användning av motorbåt vid fiske är tillåten endast i mellansjöarna, Kattila- och Murroojärvi.

Andvändning av roddbåt är tillåten i fors- och strömområden, men att kasta ankar är förbjudet. Användning av satellitankar är förbjudet.

Fångstkvot

I Paasikoski-Mutikaisenkari området får fiskaren ta till fångst en (1) harr eller en (1) öring med klippt fettfena per dygn.

I Neitikoski, Murrokoski, Siikakoski, Kattilajärvi och Murroojärvi beror fångstkvotens storlek på tillståndets giltighetstid. I dessa vattendrag får fiskaren fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Fångstkvoter i Neitikoski, Murrokoski, Siikakoski, Kattilajärvi och Murroojärvi

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax, harr eller öring med klippt fettfena
24 timmar 3 regnbågslaxar, harr eller öringar med klippt fettfena
Kalenderår 2 regnbågslaxar, harr eller öringar med klippt fettfena per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Insjölax Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Insjööring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Insjööring med klippt fettfena Minst 50 cm 1.9.–30.11.
Harr Minst 40 cm 1.4.–31.5. Övriga tider rekommenderas frisläppande.
Gös Minst 45 cm Ingen fredningstid

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

I Neitikoski finns Ruunaa friluftscentrum. I Munkinvaara verkar Ruunaa Matkailu. Dessa företag erbjuder bland annat restaurang- och inkvarteringstjänster, hyr ut redskap och säljer fisketillstånd. Du kan läsa om företagens serviceutbud på deras webbsidor Ruunaa.fi (på finska) och Ruunaanmatkailu.fi (på finska).

I Ruunaa finns det ett hinderfritt fiskeställe i Neitikoski som lämpar sig för rörelsehämmade. Läs mer om Ruunaas hinderfria tjänster här (Utinaturen.fi).

Kattilakoski är en reservationsfors, som företag och grupper kan hyra för eget bruk. Mer information får du från Ruunaas friluftscentrum vid Neitikoski.

Bäst når man området via Lieksa-Ilomants-vägen, där det finns vägskyltar till Ruunaas friluftscentrum vid Neitikoski. 

Vård av fiskevatten

Paasikoski-Mutikaisenkari: Ruunaas övre forsar är områden med naturligt fiskbestånd, där man utplanterar små yngel av öring och tillfälligtvis öring av fångststorlek.

Neiti-, Murroo- och Siikakoski, Kattila- och Murroojärvi: Normalt rekreationsfiskeområde där man under sommaren regelbundet planterar ut öring och regnbågslax av fångststorlek.

Längs forsrutten har man också satsat på vandringsfiskarnas livsmiljöer genom olika restaureringar. Restaureringsåtgärderna har bestått av lekbottnar och yngelområden som anlagts med hjälp av helikopter. Grusbäddar förbättrar insjölaxens och -öringens livsmiljöer och ökar mängden lekplatser. Åren 2018–2019 har restaureringsåtgärder vidtagits i forsarna mellan Paasikoski och Mutikaisenkari, som alla ligger i tillståndsområdet. Läs mer om restaureringen av forsarna i Ruunaa (på finska).

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenföringssituationen i Lieksanjoki ser du här (ymparisto.fi).

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Ruunaa kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet.