Hoppa till huvudinnehåll

I en del av statens vattenområden behövs tillstånd för fiske med övriga redskap. När du ansöker om Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för ett visst tillståndsområde får du i det aktuella området fiska med nät, katsa, agnkrok, ryssja, mjärdredskap, långrev, ljuster (ljustring), harpun eller båge. Tillstånden för fiske med övriga redskap är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet för fiske med övriga redskap är avsett för fritidsfiske – tillstånd för kommersiellt fiske beviljas separat.

Forststyrelsens områden för fiske med övriga redskap kan omfatta vatten som förvaltas av Forststyrelsen i en sjö, en kommun, ett fiskeriområde eller ett helt vattendrag. Vattenområdena som omfattas av tillståndet beskrivs i tillståndsvillkoren för området, där de sjöspecifika begränsningarna specificeras. På tillståndsområdes egna webbsidor eller i tjänsten Utflyktskarta (retkikartta.fi) kan du kontrollera vattenområdenas geografiska läge.

Fiskbestånden i områden där det krävs tillstånd för fiske med övriga redskap baserar sig huvudsakligen på naturlig produktion, men en del vatten vårdas även genom att plantera fiskyngel.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet. Se anvisningar för hur du markerar fångstredskapen (PDF, 500 kb).

Tillståndet är en placering i naturen, eftersom intäkterna används för vård av fiskevattnen.

Köpinformation

Tillståndsförsäljningen för 2024 börjar 18.12.2023 klockan 9.

I tabellen nedan hittar du avgifterna för fångstredskapen i olika tillståndsområden från och med 1.1.2024. På områdessidorna finns information om hur omfattande fiskerätt (t.ex. hur många nät) du kan köpa för ett område. På områdessidorna finns också information om begränsningar som gäller i ett område.

REDSKAP PRIS
Nät (längd högst 31 m) 12 €
Katsa, 3 stycken 12 €
Angkrok, 10 stycken 12 €
Ryssja eller mjärdredskap (höjd högst 1,5 m) 12 €
Långrev (högst 100 krokar) 12 €
Ljuster (ljustring), harpun och båg 12 €
Not (under 6 m) eller lådryssja * 45 €

* Tillstånd för fiske med lådryssja och notdragning med en under sex meter lång strandnot säljs till fritidsfiskare till de viktigaste enskilda vattnen i fångstområdet. Tillstånden i fråga säljs endast av specialsakkunniga i fiskeärenden som tillhör Forststyrelsens jakt- och fiskepersonal.

Tillstånden för fiske med övriga redskap är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår.

Innan du skaffar ett tillstånd för fiske med övriga redskap bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Tillstånd för fiske med övriga redskap kan köpas via ett servicenummer och Eräluvat-webbutiken:

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer. 

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Om du behöver mer information om fiske med nät i Enontekis, Enare och Utsjoki, kontakta Forststyrelsens kundtjänstställe:

Tillståndsområden för fiske med övriga redskap

18 16 25

Jakt- och fiskepersonalen

Letar du efter någon som kan svara på dina frågor om ett visst tema eller område? Bland Forststyrelsens jakt- och fisketjänsters kontaktinformation hittar du den du letar efter!

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen.

Lagen och förordningen om fiske

Syftet med lagen om fiske är att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.