I en del av statens vattenområden behövs tillstånd för fiske med övriga redskap. När du ansöker om Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för ett visst tillståndsområde får du i det aktuella området fiska med nät, katsa, agnkrok, ryssja, långrev, ljuster (ljustring), harpun eller båge. Tillstånden för fiske med övriga redskap är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet för fiske med övriga redskap är avsett för fritidsfiske – tillstånd för kommersiellt fiske beviljas separat.

Forststyrelsens områden för fiske med övriga redskap kan omfatta vatten som förvaltas av Forststyrelsen i en sjö, en kommun, ett fiskeriområde eller ett helt vattendrag. Vattenområdena som omfattas av tillståndet beskrivs i tillståndsvillkoren för området, där de sjöspecifika begränsningarna specificeras. I tjänsten Utflyktskarta.fi kan du kontrollera vattenområdenas geografiska läge.

Fiskbestånden i områden där det krävs tillstånd för fiske med övriga redskap baserar sig huvudsakligen på naturlig produktion, men en del vatten vårdas även genom att plantera fiskyngel.

När tillståndet för fiske med övriga redskap har köpts får fiskaren fångstmärken som visar att fiskaren har rätt att fiska. Fiskaren fäster sina fångstmärken på sina stående fångstredskap, dvs. de fiskeredskap som fiskaren har satt ut för fångst. Enligt lagen om fiske kan samma fiskare till tillståndsområden söder om breddgraden 67°00’N köpa ett tillstånd för fiske med övriga redskap som ger rätt till högst åtta (8) fångstmärken. Läs lagen om fiske (finlex.fi) >

Tillståndet är en placering i naturen, eftersom intäkterna används för vård av fiskevattnen.

Köpinformation

I prissättningen av tillståndsområdena används tre olika avgiftsklasser. Prissättningen grundar sig på tillståndsområdets areal, fiskevattnets produktivitet och värde samt kostnaderna för vård av fiskevatten (till exempel aktiv utplantering). På varje tillståndsområdes egna webbsidor finns information om vilken avgiftsklass området tillhör.

I tabellen nedan specificeras det hur många fångstredskap som får användas för fångst med ett fångstmärke och hur mycket fångstmärket i fråga kostar i olika tillståndsområden. Som tabellen visar får till exempel ett nät eller tre katsor användas för fångst med samma fångstmärke:

Redskap  Område 1 Område 2 Område 3    
Nät, längden högst 31 m 4 € 6 € 10 €
Katsa, 3 stycken

4 €
 

6 € 10 €
Krokredskap, 10 stycken 4 € 6 € 10 €

Ryssja (höjden högst 1,5 m)

4 € 6 € 10 €
Långrev (högst 100 krokar) 4 € 6 € 10 €
Ljuster, harpun och båg 4 € 6 € 10 €
Not (under 6 m) eller lådryssja* 24 € 24 € 40 €

*Tillstånd för fiske med lådryssja och notdragning med en under sex meter lång strandnot säljs till husbehovsfiskare till de viktigaste enskilda vattnen i fångstområdet. Tillstånden i fråga säljs endast av jakt- och fiskeplanerare som tillhör Forststyrelsens jakt- och fiskepersonal.

Tillstånden för fiske med övriga redskap är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår.

Innan du skaffar ett tillstånd för fiske med övriga redskap bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd. Tillstånd för fiske med övriga redskap kan köpas via ett servicenummer:

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som är öppen vardagar klockan 9–16. 

 

Om du behöver mer information om fiske med nät i Enontekis, Enare och Utsjoki, kontakta Forststyrelsens kundtjänstställe:

Jakt- och fiskepersonalen

Söker du en särskild person på ett särskilt område?

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen >

Lagen och förordningen om fiske

Syftet med lagen om fiske är att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.