Hoppa till huvudinnehåll

Människans verksamhet har förorsakat förändringar i många vattendrag. Då till exempel fiskarnas naturliga förökning har försvagats på grund av avsaknaden av lämpliga lekområden behövs det åtgärder som återställer fiskbestånden. Fiskbestånden stöds både genom utplanteringar och genom att restaurera livsmiljöerna.

Mångsidig utplantering av fisk

Syftet med de utplanteringar som genomförs av Forststyrelsen är att antingen förbättra fångstsäkerheten vid ett fiskeställe eller stöda fisk- och kräftbestånden.

Vid Forststyrelsens objekt där man får plantera ut fisk och meta utplanteras varje år sammanlagt cirka 60 000 kg fisk av metstorlek. Största delen av den utplanterade fisken är regnbågslax eller öring, i viss utsträckning även harr. Utplanteringarna vid dessa objekt tjänar enbart fiskets behov och i regel eftersträvas inga fiskbestånd som förökar sig på naturligt sätt.

När det gäller arealen utgör objekten där man får plantera ut fisk och meta endast en liten del av de fiskevatten och den vårdhelhet som Forststyrelsen administrerar. Förutom traditionella laxfiskar med rött kött används också bland annat sik, harr och gös för utplantering av små fiskar i områden avsedda för fiske med handredskap och övriga fångstredskap. I Övre Lappland görs omplanteringar för att stärka fiskbeståndet med röding fångad i naturliga vatten.

Utplantering av flodkräfta

Forststyrelsen har nästan varje år gjort tillståndsbaserade utplanteringar av flodkräfta, med syftet att återinföra flodkräftan där den döttut på grund avkräftpest eller att etablera nya kräftstammar. Forststyrelsen planterar inte ut signalkräftor, som är avfrämmande ursprung.

Den årliga kräftsäsongen inleds i slutet av juli och avslutas i slutet av oktober. Ramvillkoren för kräftfiskearrangemangen i Finland fastställs i lagen och förordningen om fiske.

Läs mer om kräftfiske, identifiering av kräftor och förebyggande av kräftpest.

Provfiske

Forststyrelsen utreder fiskevattnenas tillstånd bland annat genom provfiske av både fisk och kräftor. Två centrala metoder vid provfiske är nätfiske och elfiske. En del provfiske görs också med handredskap. Kräftstammarnas tillstånd,särskilt flodkräftornas, kartläggs genom provfiske med kräftburar. År 2013 genomfördes omfattande provfiske i södra och östra Finland för att kartlägga flodkräftornas utbredning.

Syftet med provfisket är att utreda arternas förekomst och förhållanden samt fiskstammarnas tillstånd och utveckling. Man får också viktig information om fiskarternas och fiskstammarnas tillstånd genom fångstresponsen som fiskare ger.

Genom provfiske följer man med hur utplanteringen lyckats och hurkräftstammarna utvecklas. Med hjälpav provfiske och fångstresponsen från kräftfiskarna kan kräftfisket dimensioneras till en hållbar nivå för varje enskilt vattendrag.