Hoppa till huvudinnehåll

Invånarna i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki får i huvudsak fiska gratis på statens vatten. Undantag är områden där lax och öring stiger. För de här områdena kan kommuninvånarna skaffa ett säsongstillstånd till självkostnadspris. Bestämmelser om kommuninvånarnas fiskerättigheter i övre Lappland finns i fiskelagen (finlex.fi).

Säsongstillstånd för områden där lax och öring stiger

Kommuninvånarna i Enontekis, Enare och Utsjoki kan skaffa ett säsongstillstånd till självkostnadspris för hemkommunens område, ett så kallat älvtillstånd för kommuninvånare. Tillståndet ger rätt till fiske med handredskap på de av statens vattenområden där lax och öring stiger.

Säsongstillståndet kostar 40 euro/säsong. Priset är fastställt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter. Säsongstillståndet för en person under 18 år är gratis. Tillstånden är inte kvoterade, alla lokalinvånare som vill får tillstånd.

Du kan köpa ett säsongstillstånd på Forststyrelsens serviceställen i övre Lappland.

NÄRMARE UPPGIFTER OM FÖRSÄLJNING, KARTOR ÖVER TILLSTÅNDSOMRÅDEN OCH TILLSTÅNDSVILLKOR:

Gratis fisketillstånd på andra vattenområden

Invånarna i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki kan skaffa ett gratis fisketillstånd för hemkommunens område. Tillståndet berättigar till fiske med spö och fångstredskap på statens vattenområden med undantag av områden där lax och öring stiger.

Föregående tillståndssäsong avslutades i slutet av 2022. År 2023 måste man lösa in ett nytt tillstånd. Tillståndet gäller till utgången av 2023. Information om tillståndsansökan 2024 finns på webbplatsen eräluvat.fi.

DU KAN SKAFFA DITT TILLSTÅND PÅ FÖLJANDE PLATSER:

Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Inarintie 46, 99870 Inari
Telefon 0206 39 7740

Kundtjänsten i Ivalo (utinaturen.fi)
Sairaalatie 3B, 99800 Ivalo
Telefon 0206 39 7701

Fjällapplands naturum (utinaturen.fi)
Peuratie 15, 99400 Enontekiö
Telefon 0206 39 7950