Hoppa till huvudinnehåll

Invånarna i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki får i huvudsak fiska gratis på statens vatten. Undantag är områden där lax och öring stiger. För de här områdena kan kommuninvånarna skaffa ett säsongstillstånd till självkostnadspris. Bestämmelser om kommuninvånarnas fiskerättigheter i övre Lappland finns i fiskelagen (finlex.fi).

Säsongstillstånd för områden där lax och öring stiger

Kommuninvånarna i Enontekis, Enare och Utsjoki kan skaffa ett säsongstillstånd till självkostnadspris för hemkommunens område, ett så kallat älvtillstånd för kommuninvånare. Tillståndet ger rätt till fiske med handredskap på de av statens vattenområden där lax och öring stiger.

Säsongstillståndet kostar 40 euro/säsong. Priset är fastställt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter. Säsongstillståndet för en person under 18 år är gratis. Tillstånden är inte kvoterade, alla lokalinvånare som vill får tillstånd.

Säsongstillstånd kan köpas vid Forststyrelsens serviceställen i Övre Lappland samt via servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 (vardagar 9–15).

NÄRMARE UPPGIFTER OM FÖRSÄLJNING, KARTOR ÖVER TILLSTÅNDSOMRÅDEN OCH TILLSTÅNDSVILLKOR:

Gratis fisketillstånd på andra vattenområden

Invånarna i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki kan skaffa ett gratis fisketillstånd för hemkommunens område. Tillståndet berättigar till fiske med spö och fångstredskap på statens vattenområden med undantag av områden där lax och öring stiger.

Forststyrelsen har beslutat att förlänga giltighetstiden för alla nuvarande avgiftsfria fisketillstånd i Övre Lappland till den 31 december 2025. Tillståndet gäller under förutsättning att personen fortfarande har samma hemkommun. Alla som har samma hemkommun som tidigare får också ett nytt tillstånd per post under våren 2024.

Nya kommuninvånare kan skaffa tillstånd från följande av Forststyrelsens serviceställen:

Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Inarintie 46, 99870 Inari
Telefon 0206 39 7740

Kundtjänsten i Ivalo (utinaturen.fi)
Sairaalatie 3B, 99800 Ivalo
Telefon 0206 39 7701

Fjällapplands naturum (utinaturen.fi)
Peuratie 15, 99400 Enontekiö
Telefon 0206 39 7950

Jakt- och fiskepersonalen

Letar du efter någon som kan svara på dina frågor om ett visst tema eller område? Bland Forststyrelsens jakt- och fisketjänsters kontaktinformation hittar du den du letar efter!

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen.