Hoppa till huvudinnehåll

Avtal om safariverksamhet på statens marker ska alltid ingås med Forststyrelsen. Därefter kan företaget skaffa safarispecifika terrängtrafiktillstånd som skräddarsytts för företagsbruk och som har en förmånligare prissättning än personliga tillstånd avsedda för fritidsbruk. Från och med perioden 2022–2023 behöver företaget inte längre ett separat företagsspecifikt, guidespecifikt och kundspecifikt tillstånd, utan det räcker med endast ett safarispecifikt terrängtrafiktillstånd.

Det snöskoterspår som används avgör om terrängtrafiktillstånd behövs

Terrängtrafiktillståndet gäller företag som i sin safariverksamhet utnyttjar Forststyrelsens tillståndsspår, för vilka det krävs spårtillstånd. Dessa spår finns i norra och östra Finland och de finns i spårkartan. Företagen skaffar dock inte spårtillstånd för användningen av spåren på samma sätt som privatkunder, utan de skaffar ett safarispecifikt terrängtrafiktillstånd.

Dessutom kan safariföretag behöva terrängtrafiktillstånd om de använder företagsspår i områden som förvaltas av Forststyrelsen. Terrängtrafiktillstånd för dessa företagsspår behövs om avtalet om företagsspåret innehåller ett villkor om att skaffa separata terrängtrafiktillstånd för safariverksamhet. I gamla avtal finns det ofta inget sådant krav. Då kan terrängtrafiken ske utan separata terrängtrafiktillstånd så länge avtalet är i kraft. När företag ingår nya avtal eller förnyar gamla, övergår företagen till att använda safarispecifika terrängtrafiktillstånd längs alla företagsspår på statens marker.

Utöver tillståndsspår och företagsspår finns det på statens marker många officiella snöskoterleder samt snöskoterspår som upprätthålls av kommuner och föreningar. Företaget behöver inte avtala om sin verksamhet med Forststyrelsen eller skaffa Forststyrelsens terrängtrafiktillstånd om företaget kör längs officiella snöskoterleder eller spår som upprätthålls av kommuner/föreningar.

Anskaffning av terrängtrafiktillstånd

Innan safariverksamheten inleds på statens marker ska företaget se till att följande saker är i ordning.

Avtal eller samtycke till användning av statens marker

Företaget ska ingå ett avtal eller skaffa samtycke om det vill använda statens marker i företagsverksamheten. Man måste också komma överens om användningen av Forststyrelsens tillståndsspår avsedda för snöskoteråkning. Tillståndsspåren finns på spårkartan. Företaget och Forststyrelsen kan också avtala om separata företagsspår.

Företaget ska ha ett gällande avtal eller samtycke med Forststyrelsen innan det kan ansöka om ett safarispecifikt terrängtrafiktillstånd. Avtalet eller samtycket är avgiftsbelagt.

Safarispecifikt terrängtrafiktillstånd

När avtalsärendena är i ordning kan företaget ansöka om terrängtrafiktillstånd. Från och med säsongen 2022–2023 räcker det med ett terrängtrafiktillstånd per safari. I praktiken sköts de safarispecifika terrängtrafiktillstånden med ett "safaritillståndshäfte" på papper. En ifylld sida i häftet är ett terrängtrafiktillstånd för ett safariobjekt. Sidan ska vara ifylld innan du ger dig ut i terrängen.

Priser

Priset på ett safarispecifikt terrängtrafiktillstånd grundar sig på antalet fordon som används:

  • Om sammanlagt 1–3 fordon deltar i safarin (antalet inkluderar både guidernas och kundernas fordon): 10 €/dygn
  • Om sammanlagt 4–6 fordon deltar i safarin: 25 €/dygn
  • Om safarin använder sammanlagt 7 fordon eller fler: 40 €/dygn

Ansökan om tillstånd

Man ansöker om safarispecifikt terrängtrafiktillstånd för tillståndsspår genom att kontakta regionens naturum (utinaturen.fi). Om det är fråga om andra områden än tillståndsspår ska en skriftlig ansökan skickas till Forststyrelsens registratorskontor på adressen kirjaamo(a)metsa.fi.