Hoppa till huvudinnehåll

Niemisjärvi-sjöarna, Evo 6502

Niemisjärvi-sjöarnas tillståndsområde (Ylinen och Alinen Niemisjärvi, Vähä-Koukkujärvi och Kalliojärvi) ligger i Evois strövområde, dit det är kort väg från södra Finlands bosättningscentrum. Bara Niemisjärvi-sjöarnas areal är cirka 30 hektar och i dem utplanteras regelbundet regnbågslax till glädje för alla fiskare.

Evois lämpar sig särskilt bra som fiske- och utfärdsmål för familjer och erbjuder utmärkta fiskevatten för både nybörjare och längre hunna. I Niemisjärvi-området finns också en fiskebrygga för rörelsehindrade fiskare. Annars kan man fiska från stranden eller från båt.

Vähä-Koukkujärvi är reserverad för fiskare under 15 år. Man kan lära sig fiska i lugn och ro på stranden till exempel med sina föräldrar. Om en vuxen som hör till samma sällskap har skaffat spöfisketillstånd för tillståndsområdet Niemisjärvet kan en som är under 15 år fiska med den vuxna på samma fångstkvot och behöver då inget eget spöfisketillstånd. Unga som fiskar ensamma kan skaffa spöfisketillstånd för halva priset.

Niemisjärvi-sjöarna, Evo

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Uppmärkta sig att fiske är förbjudet mellan 8.-10.6. klo 15.00 (Spödagen 2023).
Mete, Pilkfiske, Kastfiske, Flugfiske, Trolling
Abborre, Gädda, Regnbågsforell, Sik, Öring
Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Skärmskydd, Flytring, Stuga

Köp tillstånd

I tillståndsområdet Niemisjärvi-sjöarna kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar, 24 timmar eller 7 dygn. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar 12 €
24 timmar 18 €
7 dygn 90 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Uppmärkta sig att fiske är förbjudet mellan 8.-10.6. klo 15.00 (Spödagen 2023).

Vad får man göra med tillståndet

För allt fiske i tillståndsområdet Niemisjärvi-sjöarna måste du skaffa spöfisketillståndet Niemisjärvi-sjöarna 6502. Detta spöfisketillstånd gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 

I tillståndsområdet Niemisjärvi-sjöarnas 6502 gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd. NTM-centralen i Norra Savolax har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Områdesvisa begränsningar

I barnens Vähä-Koukkujärvi är fiske tillåtet endast från stranden och för barn under 15 år.

Fiskeredskap och bete

I tillståndsområdet 6502 Niemisjärvi-sjöarna får användas alla konstgjorda beten, såsom drag, fluga, jigg och pilk. Även naturliga beten såsom maskar, larver, räkor eller betespasta får användas.

Under den isfria perioden får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska. Vid dragrodd får fiskaren använda högst två (2) spön, som vardera har en lina.

Vid fiske på is får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismetespö (spö som lämnas ensamt att fiska). Ismetespöet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–64 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och också med ett ismetespö, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften.

Harpun- och dykfiske är förbjudet.

Vattenfordon

Fiskaren kan ta med sig en egen roddbåt till Niemisjärvi men inte till Vähä-Koukkujärvi eller Kalliojärvi. När spöfisketillståndets giltighetstid har löpt ut måste fiskaren också ta båten med sig bort från området.

Eldriven utombordsmotor kan användas vid fiske.

Användning av flytring är tillåten vid fiske.

 

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax eller öring
24 timmar 3 regnbågslaxar eller öringar
7 dygn 2 regnbågslaxar eller öringar per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst tre regnbågslaxar eller öringar, oavsett hur många tillstånd fiskaren har skaffat.

Fångstmått och fredningstider

Fiskaren ska följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek i maj-september med 2-3 veckors mellanrum, under vintern 1-2 gånger.