Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen beviljar tillstånd att ordna hundskolning och jaktprov på statens mark. Ett skolningstillstånd för ett tillståndsområde kostar 20 euro. Tillståndsförsäljingen börjar 12.6.2023.

Priset på jaktprovstillståndet varierar beroende på provets nivå. Jaktprovstillstånden beviljas av områdets jakt- och fiskeplanerare.

Jakt på småvilt

Om du tänker skola hunden för jakt på småvilt i Forststyrelsens småviltsområden, kan du köpa tillstånd för det i Eräluvat-webbutiken och -telefontjänsten. I webbutiken och telefontjänsten kan man dock inte köpa skolningstillstånd för hundar som driver hare i tillståndsområdena i Västra och Östra Finland (dvs. i tillståndsområdena som börjar med 6 och 7 samt i området 5636 Lestijärvi). Dessa tillstånd beviljas av områdets specialsakkunniga inom jakt.

Tillståndets giltighetstid

Hundar som driver hare: tillståndet är giltigt 20–31.8 och 1.11–28.2.

Hönshundar, retrievrar och spetsar: tillståndet är giltigt 20.8–9.9 och 1.11–28.2. Om all hönsfågeljakt i tillståndsområdet i fråga i övrigt är förbjuden är tillståndet giltigt också 10.9–31.10. I Enontekis, Enare och Utsjoki är skolningstiden alltid 20.8–31.3.

Älgjakt

Skolningstillstånd för älghund ingår i områdestillstånden för älgjakt och i arrendeavtalen för jakträtt. I skolningstillstånden kan ingå lokala tilläggsbestämmelser, såsom beaktande av frågor med anknytning till renskötseln.

I Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland kan en enskild hundskolare ansöka om skolningstillstånd för älghund från områdets specialsakkunniga inom jakt, om han eller hon inte är medlem i en förening eller ett sällskap som beviljats områdestillstånd för älgjakt. Dessa enskilda skolningstillstånd för älghund beviljas i regel efter älgjaktsäsongens slut. På andra håll i Finland beviljas inte enskilda skolnings- och jaktprovstillstånd för älghundar på grund av att jaktområdena är så små.

Skolning av hundar som skäller björn eller driver lodjur

När behövs inget separat tillstånd?

Inget separat tillstånd för skolning av hund som skäller björn eller driver lodjur, om personen på statens mark jagar

  • björn eller lodjur med dispens ELLER
  • björn med stöd av den regionala kvoten i ett renskötselområde.

Det är möjligt att skola en hund under dispenstiden eller när områdets kvot ännu inte är fylld.

När behövs ett tillstånd?

Både Forststyrelsen och Finlands viltcentral måste bevilja tillstånd för hundskolning och jaktprov på statens mark. Finlands viltcentral beviljar inte tillstånd för skolning av hundar som driver lodjur, så i praktiken är det möjligt att få tillstånd endast för skolning och jaktprov för hund som skäller björn. Detta tillstånd måste anskaffas när en person inte har giltig rätt att jaga björn eller lodjur.

Ansök först om tillstånd hos Finlands viltcentral!

För att ordna skolning och jaktprov för hundar som skäller björn måste man först ansöka om tillstånd hos Finlands viltcentral enligt 52 § 3 mom. i jaktlagen. När du fått tillståndet från viltcentralen kan du hämta ett tillstånd för samma ändamål i statens område hos Forststyrelsen.

Läs mer om att ansöka om tillstånd hos Finlands viltcentral (riista.fi).

Hur ansöker man om Forststyrelsens tillstånd?

Tillstånd att ordna skolning och jaktprov för hundar som skäller björn på statens mark kan inkluderas i Forststyrelsens jaktlicens, förutsatt att innehavaren även har ett tillstånd från Finlands viltcentral för verksamheten. Rätten att skola hund på statens mark uppför dagen innan älgjaktsäsongen börjar.

Om den sökande däremot inte har jaktlicens eller jakträtt för björnjakt ska ansökan om tillstånd att ordna skolning och jaktprov på statens mark för hundar som skäller björn riktas till områdets specialsakkunniga inom jakt. Till tillståndsansökan skall bifogas kopia av jaktprovs- och skolningstillståndet som beviljats av Finlands viltcentral. I ansökan skall framgå till vilket område och för vilken tid tillståndet söks, samt namn på de personer som kommer att använda sig av tillståndet. För skolningstillstånd som skrivs separat tar Forststyrelsen en avgift på 20 € per tillståndsanvändare.

I Södra Finland beviljas inga enskilda tillstånd att ordna skolning och jaktprov för hundar som skäller björn, eftersom jaktområdena är små och även de jägare som är med i områdestillståndet skolar sina hundar i dessa områden.

Standardvillkor för tillstånd för hundskolning

Tillståndshavaren är skyldig att ersätta alla skador som verksamheten enligt detta tillstånd orsakar Forststyrelsen eller tredje part.

Om jaktlicenser har sålts i området kommer Forststyrelsen inte att begränsa dem på grund av detta tillstånd.

Vapen får inte medföras när detta tillstånd används.

Fredat vilt får inte skadas (52 § i jaktlagen).

Jakt- och fiskepersonalen

Letar du efter någon som kan svara på dina frågor om ett visst tema eller område? Bland Forststyrelsens jakt- och fisketjänsters kontaktinformation hittar du den du letar efter!

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen.