Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen erbjuder dem som jagar med båge säsongstillstånd som gäller på statens marker. Säsongstillståndet för jakt med båge kostar hälften så mycket som ett vanligt säsongstillstånd.

  • Säsongstillstånd för hönsfågel ger rätt att jaga allt småvilt, men i allmänhet inte bäver. Ansökan om säsongstillstånd för hönsfågeljakt lämnas in i april varje år. Säsongstillståndet för jakt med båge kostar 65 euro.
  • Säsongstillstånd för sjöfågel och hare ger rätt att jaga allt småvilt med undantag av hönsfågel och bäver. Tillstånden för sjöfågel och hare finns till salu från och med mitten av juni och säljs inom ramen för kvoterna under hela säsongen. För den som jagar med båge kostar säsongstillståndet 40 euro.

Det finns inga separata säsongstillstånd för jakt med båge när det gäller bäver eller småvilt eller kortvariga småviltstillstånd. Dygnstillstånd (hönsfågel, sjöfågel och hare) och säsongstillstånd för bäver och småvilt ger dock rätt att jaga med både hagelbössa, gevär och båge.

Läs mer om Fortsstyrelsens småviltstillstånd och tillståndsområdena.

Forststyrelsens småviltstillstånd omfattar inte rådjur. I områden som arrenderats ut åt jaktsällskap får man också jaga rådjur om det ingår i arrendeavtalet.

Vitsvanshjort får jagas på Forststyrelsens områdestillstånds- och jaktarrendeområden för älgjakt med jakttillstånd som beviljats av Finlands viltcentral.

Krav på jakt med båge

För att få jaga med båge krävs jaktkort och jakträtt för området (t.ex. på statens marker med Forststyrelsens småviltstillstånd för området i fråga). När man jagar klövdjur med båge ska man ha avlagt ett skjutprov. Det behövs inget tillstånd för själva bågen, men den ska uppfylla kraven i 20 § i jaktförordningen (666/1993).

Båge lämpar sig som jaktvapen för alla typer av vilt. Enligt finsk lagstiftning får man fälla alla typer av småvilt samt klövvilt som är mindre än älg, det vill säga kronhjort, rådjur, vildsvin och mufflonfår.

På Forststyrelsens områden gäller samma tillstånds- och tillståndsområdesspecifika villkor vid jakt med båge som när man jagar med hagelbössa eller gevär.

Mer information om att jaga med båge: riista.fi.

Jaktlagen och jaktförordningen

Jaktlagen gäller jakt, fångst och dödande av icke fredade djur samt viltvård, ersättande av skador som vållats av vilt och tillsynen över hundar.