Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkor

Beskrivning av tjänsten

Dessa användningsvillkor tillämpas på användningen av nättjänsten som produceras och upprätthålls av Forststyrelsens jakt- och fisketjänster. Eräluvat.fi-nättjänsten (härefter: "Tjänsten") består av informationssidor och en nätbutik. Nätbutiken består av ett tillståndsgränssnitt.

Användning av vissa delar av Tjänsten förutsätter registrering. Genom att registrera sig i Forststyrelsens Eräluvat-tjänst intygar användaren att han eller hon läst dessa användningsvillkor och förbinder sig att följa dem. I de tjänster där registrering krävs finns också separata produktspecifika villkor, såsom tillståndens villkor och annulleringsvillkor, som Tjänstens användare intygar att han eller hon bekantat sig med och godkänner som bindande vid användningen av tjänsterna och beställning av produkter. Användaren förbinder sig att använda Forststyrelsens Eräluvat-tjänst enligt lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri.

Användningsrätt till material som publiceras i Tjänsten

Tjänsten får användas endast i privat, icke-kommersiellt syfte. Användaren får inte använda Tjänsten eller delar av den på annat sätt utan tillstånd av Forststyrelsen. Alla rättigheter till Tjänsten, upphovsrätten medräknad, tillhör Forststyrelsen och/eller dess samarbetspartners. Forststyrelsens Tjänst med alla dess delar är skyddad enligt upphovsrättslagen.

Begränsning i användning av Tjänsten

Användare som är under 18 år eller på annat sätt omyndiga får inte göra beställningar, kontrakt eller andra rättshandlingar i Forststyrelsens Tjänst.

Registrering

Användaren ger en giltig e-postadress och ett lösenord i samband med köp av tillstånd i nätbutiken. Användaren kan använda samma beteckningar i fortsättningen. Användaren ansvarar själv för att lösenordet hålls hemligt. Användaren ansvarar för all användning som sker med hans eller hennes e-postadress och lösenord. Användaren kan ändra sina uppgifter på tillståndssidan eller annars ska han eller hon meddela ändrade uppgifter till Forststyrelsen på adressen: eraluvat@metsa.fi.

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av registrerade användares personuppgifter tas upp senare i detta dokument, under Dataskyddsbeskrivning.

Dataskydd vid betalningsrörelse

Bankförbindelse- eller kreditkortsuppgifter lagras inte i något skede i Forststyrelsens server, utan betalandet och förmedlingen av uppgifter i samband med det sker via bankens eller Nets SSL-säkrade förbindelse.

Produktion och underhåll av Tjänsten

Forststyrelsen har rätt att förbättra och på alla sätt förändra Tjänstens innehåll och struktur, dess utbud av produkter och databaser, program, utrustning, redaktionella innehåll, servicetider och andra delar av Tjänsten. Forststyrelsen strävar till att på förhand meddela om förändringar och avbrott i Tjänsten som är väsentliga för användaren, via Tjänsten eller på annat sätt den anser lämpligt. Förändringarna träder i kraft så fort de genomförts. Forststyrelsen ansvarar för Tjänstens sakinnehåll.

Forststyrelsens Eräluvat-tjänst kan innehålla länkar till webbsidor som ägs eller upprätthålls av tredje parter. När du går över till sådana sidor måste du bekanta dig med och godkänna deras eventuella användningsvillkor före användningen. När du går över till länkade sidor godkänner du också att sidorna inte är under Forststyrelsens kontroll. Forststyrelsen ansvarar till ingen del för innehållet eller verksamheten på andra serviceleverantörers webbsidor som nås via Tjänsten.

Tjänsten är utgångsmässigt öppen 24 timmar i dygnet. Forststyrelsen garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt. Forststyrelsen ansvarar inte för funktionsstörningar som beror på överbelastning. Forststyrelsen har rätt att när som helst ta Tjänsten eller en del av den ur bruk tillfälligt på grund av service, installation, för stor belastning eller annan nödvändig orsak.

Skadeståndsskyldighet

Forststyrelsen ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster användaren eventuellt drabbas av på grund av avbrott eller datakommunikationsstörningar orsakade av tekniska fel, service eller installationer eller att data eventuellt fördröjs, ändras eller försvinner på grund av sådant.

Lagrum som tillämpas

På användning av tjänsten och tolkning av användarvillkoren tillämpas finsk lag.

Användning av kakor

Eräluvat.fi-webbtjänsten använder sig av kakor, av vilka en del har samband med webbtjänstens funktioner och andra med mätande av användning samt statistik. I webbläsarens inställningar kan användaren förbjuda mottagande av kakor eller ta bort kakor som sparats på datorn. Detta kan emellertid orsaka brister i webbplatsens funktioner.

Sidbrytningsprogrammet använder en kaka för att upprätthålla sessionen. Allmän statistisk information insamlas om webbtjänstens användning för att vi ska kunna utveckla tjänsten. Om användningen insamlas följande statistikuppgifter: totalt antal besökare och sidvisningar, antal sessioner och deras medellängd, återkommer besökaren till sidan eller kommer han första gången, från vilken webbadress kommer besökaren, mest använda sökord, populäraste sidorna, använda terminaler, webbläsarversioner och de vanligaste tjänstleverantörerna. Inga sådana personuppgifter samlas in som man kunde identifiera en enskild besökare med. De statistiskt insamlade uppgifterna kan inte kombineras med varandra. Uppföljningen av användningen baserar sig på Google Analytics -rapportering, där man använder Google Universal Analytics (ytterligare information support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009) och Google Tag Manager -programmens kakor. Dessutom följer vi med användningen av förstasidans olika sektioner (klickar och sidrullning) med CrazyEgg-programmet och dess kakor (ytterligare information: support.crazyegg.com/cookies/). De insamlade uppgifterna kan inte kombineras med varandra. För mätning av användningen använder vi Google Tag Managers JavaScript-kod.

I webbtjänsten har inbäddats vyer av tredje parters webbtjänster, som kan installera kakor på din dator:

Facebook-inbäddning för att visa Facebook-sidor. Mer information: https://www.facebook.com/about/privacy/
Youtube-inbäddningar för videoklipp. Mer information: https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=si&hl=sv
AddThis-funktion för att dela en webbsida på sociala media. Mer information: http://www.addthis.com/privacy#.UbcaUqzDCZc (på engelska)
Retkikartta.fi-inbäddningar för visning av kartinformation. Mer information: https://www.retkikartta.fi/

Ikraftträdande och ändring av användningsvillkoren

Dessa användningsvillkor träder i kraft vid uppdateringstidpunkten (längst ner på dokumentet) och gäller tills vidare. Forststyrelsen har rätt att ändra användningsvillkoren genom att meddela om nya användningsvillkor i www.eräluvat.fi-tjänsten. De nya användningsvillkoren träder i kraft när de publiceras i www-tjänsten.

Uppdateringen av användningsvillkoren påverkar inte avtal som slutits i nätbutiken före uppdateringen. På dem tillämpas de villkor som gällde då avtalet slöts.

Uppsägning av avtal

Båda parterna kan när som helst säga upp avtalet. Användaren säger upp avtalet genom att be Forststyrelsen ta bort hans eller hennes kontaktuppgifter. Uppsägandet av användningsrätten befriar inte användaren från de betalningsskyldigheter för tjänster eller transaktioner som användaren förbundit sig till före uppsägandet. Forststyrelsen har alltid rätt att helt eller delvis sluta erbjuda Tjänsten. Forststyrelsen meddelar om slutandet på förhand via Tjänsten eller på annat sätt som den anser lämpligt.

Dataskyddsbeskrvning

Eräluvat-tjänstens dataskyddsbeskrivning ligger i webbutiken i verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/dataskyddsbeskrivning.