Jakten i Norra Finland avviker från jaktarrangemangen på andra håll i landet. Enligt 8 § i jaktlagen har en ortsbo i landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner nämligen rätt att jaga på områden som tillhör staten i sin egen hemkommun. I renskötselområdena i dessa ovan nämnda landskap och kommuner behöver en ortsbo alltså ingen separat jaktlicens för björnjakt som beviljats av Forststyrelsen, om han eller hon jagar björn inom sin egen hemkommuns gränser.

En jägare som inte är ortsbo behöver alltid en personlig jaktlicens för björnjakt som beviljats av Forststyrelsen, om han eller hon jagar björn i ett renskötselområde i landskapet Lappland, landskapet Kajanaland, Kuusamo, Pudasjärvi eller Taivalkoski. Även lokala jägare som bor i renskötselområdet men utanför det så kallade området med fri jakträtt (i Utajärvi, Ii eller Uleåborgs stad inklusive Yli-Ii och Ylikiiminki) behöver en separat jaktlicens för björnjakt. Med en jaktlicens för björnjakt får man skjuta en björn.

Regionala kvoter

I renskötselområdet får man jaga björn tills den regionala kvoten fyllts eller björnjaktsäsongen är slut. Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning (5.7.2019) uppgår björnjaktkvoten på den västra delen av renskötselområdet till 15 individer och kvoten på den östra delen av renskötselområdet till 70 individer under jaktsäsongen 2019.

Till den östra delen av renskötselområdet hör Utsjoki, Enare, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kuusamo och Suomussalmi kommuner och till den västra delen hör de övriga kommunerna i renskötselområdet.

Karta över tillståndsområdet på finska (PDF, 3,44 Mb) >

En detaljerad karta över tillståndsområdet finns i tjänsten Utflyktskarta.fi >

Man kan följa uppgifterna om björnjakten i realtid på sidan Björnbytet på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi) >
Information om kvoten samt om att jakten avlysts (när kvoten fyllts) ges också via lokala radiostationer.

Jakttiden på björn börjar den 20 augusti klockan 00.00 och pågår till den regionala kvoten fyllts eller till den 31 oktober klockan 24.00.

Fångstanmälan

En lagstadgad fångstanmälan ska göras när man fällt en björn. Den som fällt en björn kan göra fångstanmälan direkt i terrängen via Finlands viltcentrals mobilapp Oma riista. Om det inte finns mobilnät på den plats där björnen fällts överförs fångstanmälan till e-tjänsten Oma riista omedelbart när telefonen igen hittar ett nätverk och appen startas.

Köpinformation

En jaktlicens för björnjakt för hela säsongen kostar 50 euro och för ett dygn 25 euro.

Jaktlicensen för björnjakt kan köpas i webbutiken, via servicenumret eller med mobilen:

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.
Gå till webbutiken >

 

Forststyrelsens jaktlicenser för björnjakt förmedlas också av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

Tilläggsuppgifter

Innan du skaffar en jaktlicens bör du läsa förvärvs- och annulleringsvillkoren för jaktlicenser >

CITES-tillstånd

CITES-tillståndet som behövs för att sälja en björn eller delar av en björn eller använda den för annat kommersiellt syfte ansöks hos Finlands miljöcentral.

Till ansökan bifogas Finlands viltcentrals tillstånd om att djuret erhållits med tillstånd. Anvisningar för ansökan av intyget finns bakom beslutet om undantagstillstånd.

Läs mer om CITES-tillstånd (ymparisto.fi) >