Snöskoterkörning utanför spåren är i regel förbjudet på statens marker. Det finns dock undantag där du på motiverade grunder kan söka ett separat terrängkörningstillstånd från Forststyrelsen.

På sommaren är terrängkörningen begränsad på grund av att den känsliga naturen slits –spåren förblir synliga i flera år, till och med i tiotals år. I regel tillåts terrängkörning på sommaren endast på särskilda grunder, i Övre Lappland till exempel i syfte att utföra renskötseluppdrag eller för andra ändamål.

Det behövs dock inget tillstånd för myndighetsverksamhet, till exempel vård av skyddsområden, övervakning, polisverksamhet och gränsbevakning, eller för lokala renskötselbehov.

Områdesvisa kvoter för terrängtrafik

Forststyrelsen har fattat ett beslut gällande områdesvisa kvoter för terrängtrafik på statlig mark i Forststyrelsens besittning. Tillståndskvoterna gäller både snöskoterspår och områden utanför snöskoterspåren. Beslutet utfärdades i Vanda den 21 november 2016 och det gäller till den 31 december 2019.

>> Beslut om områdesvisa kvoter för terrängtrafiktillstånd 21.11.2016

BEHOVSPRÖVAT TERRÄNGTRAFIKTILLSTÅND

Om du söker terrängtrafiktillstånd på en särskild grund, kontakta Forststyrelsens närmaste kundtjänstställe. Tillståndet kräver alltid behandling och övervägs från fall till fall. Tillstånden är avgiftsbelagda förvaltningsbeslut, även avvisade tillståndsbeslut. Avgiften för terrängkörningstillståndet debiteras efter att Forststyrelsen behandlat det. Tillståndet behandlas inom 10–15 vardagar.

Priser för beslut

  • Personligt terrängtrafiktillstånd och tillstånd för familj 50 €
  • Terrängtrafiktillstånd för flera personer 50 €/person
  • Tillståndsbeslut som rör hemkommunen är avgiftsfritt för lokalbor
  • Då företag (bortsett från safariföretag som samarbetar med Forststyrelsen), föreningar, samfund eller utbildnings- och forskningsinstitut ansöker om terrängkörningstillstånd för sin personal eller för deltagare i evenemang som de anordnar fastställs priset för ett behandlat beslut om terrängkörningstillstånd utifrån antalet fordon som ska användas, 50 €/fordon.

Safariföretag som samarbetar med Forststyrelsen får information om de terrängkörningstillståndsförfaranden och priser som rör dem genom att kontakta Forststyrelsens närmaste kundtjänstställe.

För att pröva en del terrängkörningstillstånd behöver Forststyrelsen göra en grundligare utredning än vanligt eller en rättslig prövning. Det gäller till exempel behandling av tillstånd som kräver en ny principiell riktlinje. Om tillståndsbeslutet innebär att Forststyrelsen behöver göra en krävande prövning debiteras dubbla priset för tillståndsbeslutet.