Snöskoterkörning utanför spåren och körning med andra motordrivna fordon är i regel förbjudet på statens marker. Det finns dock undantag där du på motiverade grunder kan söka ett separat terrängkörningstillstånd från Forststyrelsen. Tillståndet kräver alltid behandling och övervägs från fall till fall.

På sommaren är terrängkörningen begränsad på grund av att den känsliga naturen slits – spåren förblir synliga i flera år, till och med i tiotals år. I regel tillåts terrängkörning på sommaren endast på särskilda grunder, i Övre Lappland till exempel i syfte att utföra renskötseluppdrag eller för andra ändamål.

Det behövs dock inget tillstånd för myndighetsverksamhet, till exempel vård av skyddsområden, övervakning, polisverksamhet och gränsbevakning, eller för lokala renskötselbehov.

Områdesvisa kvoter för terrängtrafik

Forststyrelsen har fattat ett beslut gällande områdesvisa kvoter för terrängtrafik på statlig mark i Forststyrelsens besittning. Tillståndskvoterna gäller både snöskoterspår och områden utanför snöskoterspåren. Bekanta sig med  beslutet >

BEHOVSPRÖVAT TERRÄNGTRAFIKTILLSTÅND

Om du söker terrängtrafiktillstånd på en särskild grund, kontakta Forststyrelsens närmaste kundtjänstställe. Tillståndet kräver alltid behandling och övervägs från fall till fall.

Tillstånden är avgiftsbelagda förvaltningsbeslut, även avvisade tillståndsbeslut. Avgiften för terrängkörningstillståndet debiteras efter att Forststyrelsen behandlat det. Tillståndet behandlas inom 10–15 vardagar.

Priser för beslut

  • Personligt terrängtrafiktillstånd och tillstånd för familj 50 €
  • Terrängtrafiktillstånd för flera personer 50 €/förare
  • Då företag (bortsett från safariföretag som samarbetar med Forststyrelsen), föreningar, samfund eller utbildnings- och forskningsinstitut ansöker om terrängkörningstillstånd för sin personal eller för deltagare i evenemang som de anordnar fastställs priset för ett behandlat beslut om terrängkörningstillstånd utifrån antalet fordon som ska användas, 50 €/fordon, om hemkommun av förare inte känns till.
  • Tillståndsbeslut som rör hemkommunen är avgiftsfritt för lokalbor
WEBBUTIK

Terrängtrafiktillstånd kan sökas i webbutik.
Till butiken >

Safariföretag som samarbetar med Forststyrelsen får information om de terrängkörningstillståndsförfaranden och priser som rör dem genom att kontakta Forststyrelsens närmaste kundtjänstställe.

För att pröva en del terrängkörningstillstånd behöver Forststyrelsen göra en grundligare utredning än vanligt eller en rättslig prövning. Det gäller till exempel behandling av tillstånd som kräver en ny principiell riktlinje. Om tillståndsbeslutet innebär att Forststyrelsen behöver göra en krävande prövning debiteras dubbla priset för tillståndsbeslutet.

Kvotbeslut för terrängtrafiktillstånd

Forststyrelsen fastställer områdesvisa kvoter för tillstånd för terrängtrafik på statlig mark. Kvoter gäller både områdena utanför snöskoterspåren och själva spåren.

Bekanta dig med beslutet >

Terräng eller väg?

På vägar byggda av Forststyrelsen är det tillåtet att trafikera, men körning i terrängen är förbjuden utan särskilt tillstånd. Det är förarens uppgift att identifiera skillnaden mellan byggd väg och terräng.

Läs mer om skillnadanerna mellan terräng ch väg >