Hoppa till huvudinnehåll

Snöskoterkörning utanför spåren och körning med andra motordrivna fordon är i regel förbjudet på statens marker. Det finns undantag där du på motiverade grunder kan söka ett separat terrängkörningstillstånd från Forststyrelsen. Ansökan om tillstånd ska alltid behandlas och övervägas från fall till fall.

På sommaren är terrängkörningen mer begränsad än på vintern för att inte belasta naturen, där spår efter terrängtrafik kan finnas kvar i flera år eller till och med flera decennier. I regel är terrängkörning på sommaren tillåten endast på särskilda grunder, till exempel i Övre Lappland för renskötsel och i undantagsfall även för vissa andra ändamål.

Tillstånd beviljas i allmänhet inte för naturskyddsområden, eftersom trafik med terrängfordon står i konflikt med skyddsmålen för naturskyddsområdena.

Däremot behövs inget tillstånd för lokala renskötselbehov eller för myndighetsverksamhet, såsom underhåll i skyddsområdet, övervakning, polisverksamhet eller gränsbevakning.

Forststyrelsen har fattat ett beslut gällande områdesvisa kvoter för terrängtrafik på statlig mark i Forststyrelsens besittning. Tillståndskvoterna gäller både snöskoterspår och områden utanför snöskoterspåren. Bekanta sig med beslutet på sidan Kvosbeslut.

Behovsprövat terrängtrafiktillstånd

Behovsprövat tillståndet kräver alltid behandling och övervägs från fall till fall. Tillstånden är avgiftsbelagda förvaltningsbeslut, även avvisade tillståndsbeslut. Avgiften för terrängkörningstillståndet debiteras efter att Forststyrelsen behandlat det. Tillståndet behandlas inom 10–15 vardagar.

Priset för beslut

  • Personligt terrängtrafiktillstånd och tillstånd för familj 50 €
  • Terrängtrafiktillstånd för flera personer 50 €/förare
  • Då företag (bortsett från safariföretag som samarbetar med Forststyrelsen), föreningar, samfund eller utbildnings- och forskningsinstitut ansöker om terrängkörningstillstånd för sin personal eller för deltagare i evenemang som de anordnar fastställs priset för ett behandlat beslut om terrängkörningstillstånd utifrån antalet fordon som ska användas. Priset är 50 €/fordon, om hemkommun av förare inte känns till.
  • Tillståndsbeslut som rör hemkommunen är avgiftsfritt för lokalbor

För att pröva en del terrängkörningstillstånd behöver Forststyrelsen göra en grundligare utredning än vanligt eller en rättslig prövning. Det gäller till exempel behandling av tillstånd som kräver en ny principiell riktlinje. Om tillståndsbeslutet innebär att Forststyrelsen behöver göra en krävande prövning debiteras dubbla priset för tillståndsbeslutet.

Ansökning

WEBBUTIK

Terrängtrafiktillstånd kan sökas i webbutik. Gå till butiken (verkkokauppa.eraluvat.fi)

Om du söker terrängtrafiktillstånd på en särskild grund, för mer information kontakta Forststyrelsens närmaste kundtjänstställe (utinaturen.fi).

Safariföretag som samarbetar med Forststyrelsen får information om de terrängkörningstillståndsförfaranden och priser som rör dem genom att kontakta Forststyrelsens närmaste kundtjänstställe.

Kvotbeslut för terrängtrafiktillstånd

Forststyrelsen fastställer områdesvisa kvoter för tillstånd för terrängtrafik på statlig mark. Kvoter gäller både områdena utanför snöskoterspåren och själva spåren.

Bekanta dig med kvotbeslutet.

Terräng eller väg?

På vägar byggda av Forststyrelsen är det tillåtet att trafikera, men körning i terrängen är förbjuden utan särskilt tillstånd. Det är förarens uppgift att identifiera skillnaden mellan byggd väg och terräng.

Läs mer om skillnadanerna mellan terräng och väg.