Forststyrelsens jakt- och fisketjänster bär sitt ansvar för den finska naturen och ser med hjälp av sin sakkunniga övervakning till att naturresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt och enligt god sed. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Till deras arbete hör bland annat att övervaka fiske, jakt och terrängkörning. Jakt- och fiskeövervakarnas arbetsfält är statens marker, vilket betyder ungefär en tredjedel av Finlands areal.

Jakt- och fiskeövervakaren är en representant för en lagövervakningsmyndighet, med rättigheter som kan jämföras med polisens. Jakt- och fiskeövervakarna samarbetar med andra myndigheter och intressentgrupper.

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare sammanställer årligen en rapport över jakt- och fiskeövervakningens händelser och förbrytelser. Detta för att skapa en helhetsbild om laglighetens och tillståndspliktighetens status inom statens område. Övervakningsrapporten (på finska) >

Jakt- och fiskepersonalen

Söker du en särskild person på ett särskilt område?

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen >

Metsänvartijan polku

Nettipelissä pääset astumaan metsänvartijan saappaisiin, ratkomaan kiperiä tilanteita, hankkimaan itsellesi evästä metsän antimista ja testaamaan pätevyytesi metsänvartijan töissä.

Terräng eller väg?

Det är tillåtet att köra på vägar som anlagts av Forststyrelsen, men för att köra i terrängen behövs ett särskilt tillstånd. Föraren bör känna till skillnaden mellan anlagd väg och terräng.

Läs mer >