Forststyrelsens jakt- och fisketjänster bär sitt ansvar för den finska naturen och ser med hjälp av sin sakkunniga övervakning till att naturresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt och enligt god sed. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Till deras arbete hör bland annat att övervaka fiske, jakt och terrängkörning. Jakt- och fiskeövervakarnas arbetsfält är statens marker, vilket betyder ungefär en tredjedel av Finlands areal.

Jakt- och fiskeövervakaren är en representant för en lagövervakningsmyndighet, med rättigheter som kan jämföras med polisens. Jakt- och fiskeövervakarna samarbetar med andra myndigheter och intressentgrupper.

Anmälan till jakt- och fiskeövervakaren

Anmälan till jakt- och fiskeövervakare kan nu göras enkelt på nätet. Man kan fylla i en blankett (på finska) eller kontakta jakt- och fiskeövervakare (pdf-kartan) personligt.

Jakt- och fiskepersonalen

Söker du en särskild person på ett särskilt område?

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen >

Metsänvartijan polku

Nettipelissä pääset astumaan metsänvartijan saappaisiin, ratkomaan kiperiä tilanteita, hankkimaan itsellesi evästä metsän antimista ja testaamaan pätevyytesi metsänvartijan töissä.

Maastoa vai tietä

Metsähallituksen rakentamilla teillä saa liikennöidä, mutta maastossa ajo on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Kuljettajan tehtävä on tunnistaa rakennetun tien ja maaston ero.

Lue lisää aiheesta >