Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster bär sitt ansvar för den finska naturen och ser med hjälp av sin sakkunniga övervakning till att naturresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt och enligt god sed. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Till deras arbete hör bland annat att övervaka fiske, jakt och terrängkörning. Jakt- och fiskeövervakarnas arbetsfält är statens marker, vilket betyder ungefär en tredjedel av Finlands areal.

Jakt- och fiskeövervakaren är en representant för en lagövervakningsmyndighet, med rättigheter som kan jämföras med polisens. Jakt- och fiskeövervakarna samarbetar med andra myndigheter och intressentgrupper.

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare sammanställer årligen en rapport över jakt- och fiskeövervakningens händelser och förbrytelser. Detta för att skapa en helhetsbild om laglighetens och tillståndspliktighetens status inom statens område. Läs övervakningsrapporten (på finska).

I kikaren

Den nya chefen för jakt- och fiskeövervakningen söker effektivitet till övervakningen

12.01.2023

Kommissarie Henri Pelkonen, 35, har utsetts till Forststyrelsens nya chef för jakt- och fiskeövervakningen. "Drömjobbet skulle jag kunna säga." Pelkonen arbetar nuförtiden som direktör för tillståndsenheten vid polisinrättningen i Uleåborg.

Serviceavbrott i karttjänsten Utflyktskarta.fi 9.1.2023 kl. 06.00-09.00

04.01.2023

Serviceåtgärder görs i karttjänsten Utflyktskarta.fi måndagen den 9 januari 2023 kl. 06.00-09.00.

Man ingrep i över 500 naturbesökares aktiviteter

28.12.2022

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har för första gången följt upp resultaten av sitt arbete i realtid under hela året. Det nya systemet avslöjar att 368 personer bröt mot lagen när de rörde sig i naturen och 169 personer hade inte de tillstånd som behövdes.

Guolleváriiddikšunmávssu 2023 vuovdin álgá

18.11.2022

Boahtte jagi guolleváriiddikšunmáksu lea vuovdimassii Eräluvat-gávppis, -applikašuvnnas, -bálvalannummiris 020 69 2424, R-kioskkain ja luondduguovddážiin. Olles jagi guolleváriiddikšunmáksu máksá stáhtaráđi duorastaga dahkkon mearrádusain 47 euro.

Jakt- och fiskepersonalen

Letar du efter någon som kan svara på dina frågor om ett visst tema eller område? Bland Forststyrelsens jakt- och fisketjänsters kontaktinformation hittar du den du letar efter!

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen.

Terräng eller väg?

På vägar byggda av Forststyrelsen är det tillåtet att trafikera, men körning i terrängen är förbjuden utan särskilt tillstånd. Det är förarens uppgift att identifiera skillnaden mellan byggd väg och terräng.

Läs mer om skillnadanerna mellan terräng och väg.