Forststyrelsens jakt- och fisketjänster bär sitt ansvar för den finska naturen och ser med hjälp av sin sakkunniga övervakning till att naturresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt och enligt god sed. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Till deras arbete hör bland annat att övervaka fiske, jakt och terrängkörning.

Jakt- och fiskeövervakning på statens marker

Jakt- och fiskeövervakaren är en representant för en lagövervakningsmyndighet, med rättigheter som kan jämföras med polisens. Jakt- och fiskeövervakarnas arbetsfält är statens marker, vilket betyder ungefär en tredjedel av Finlands areal. Eftersom det finns bara 12 jakt- och fiskeövervakare får de hjälp av lokala kontaktpersoner. Dessutom övervakar övrig personal i Forststyrelsen bland annat lovligheten i jakt och fiske, under ledning av jakt- och fiskeövervakarna. Jakt- och fiskeövervakarna samarbetar också med andra myndigheter och intressentgrupper.

 

Anmälan till jakt- och fiskeövervakaren

Anmälan till jakt- och fiskeövervakare kan nu göras enkelt på nätet. Man kan fylla i en blankett (på finska) eller kontakta jakt- och fiskeövervakare (pdf-kartan) personligt.