När barn och unga känner sig hemma i naturen har jakt- och fisketraditionen en framtid. Lärare kan enkelt inkludera jakt- och fiskefostran i undervisningen utan att själva ha kunskap om fiske eller jakt. För ändamålet har vi utarbetat undervisningspaketet Vildmarkspass för olika åldersgrupper. Vildmarksfaddrarna hjälper vid behov till med undervisningen och ordnar jakt- och fiskefostran för barn och unga. Spödagen (Vapapäivä) är ett evenemang där minderåriga får bekanta sig med fiske.