Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen använder intäkterna från jaktlicenserna till viltvård, information och annat arbete till förmån för viltet. Även jakt i sig är en del av viltvården.

Exempelvis dimensioneringen av jakten hör till viltvården. Dimensionering innebär att man inventerar viltstammarna, samlar in fångstrespons och fattar beslut om kvoter och jakttider. Medlen från jaktlicenserna används också till att förbättra småviltets habitat. År 2017 hade Jakt- och fisketjänsterna lagt ut fyra miljoner euro under de föregående tio åren på att sköta jaktmarker. Mest har jägarnas tillståndsavgifter använts till att restaurera ripmyrar, flarkar för gäss, kärr där skogshönsfåglar kan gömma sina ungar och våtmarker.

Jakt på små rovdjur är också naturvård som gagnar både småvilt och många andra arter. Forststyrelsen erbjuder förmånliga tillstånd för jakt på små rovdjur i sina tillståndsområden och stöder eliminering av rovdjur för att främja skyddet av till exempel fjällräven och skärgårdens fåglar.

Tillstånd – en investering i naturen

Jaktärendena är offentliga förvaltningsuppgifter, vilket innebär att Forststyrelsen inte gör vinst på dem. Naturen drar nytta av förändring – tillstånd är en investering i naturen.

Medlen som flyter in från jakttillstånden används till vården av viltets habitat. Åren 2007–2018 restaurerades totalt mer än 5 200 hektar habitat.

Vi underlättar fjällrävens bobyggande i Övre Lappland bland annat med hjälp av intensifierad rävjakt. Forststyrelsen ersätter jägarna för kostnader för rävjakten, så att räven inte tar över fjällrävens livsmiljöer.

Uppföljningen av viltstammarna är mångsidig. Forststyrelsens personal gör bland annat vilttriangelinventeringar på statens mark. En typ av uppföljning är ripinventeringen i Lappland, som sedan 2008 görs med hjälp av hönshundar. Järvinventeringar och uppföljning av skogsrenarnas liv hör också till Forststyrelsens arbete.

En del av tillståndsmedlen investeras i forskning. Forststyrelsen bedriver ingen forskning utan beställer till exempel forskning i ripans förhållanden i barrskogsbältet från Naturresursinstitutet (Luke), i syfte att försöka utreda orsakerna till den radikala minskningen av ripor och hitta metoder för att bromsa upp utvecklingen. I nordöstra Österbotten har man forskat i tjäderns spelplatser och valet av livsmiljö för kullarna. Orrens spelplatser har också kartlagts.

Viltet drar nytta av jakten