Hoppa till huvudinnehåll

Utanför renskötselområdet är björnen fredad och för björnjakt behövs alltid en separat dispens som beviljas av Finlands viltcentral. Det är i regel samlicensområden som beviljas dispenserna. En samlicens är ett arrangemang där fler än en innehavare av jakträtt ansöker om jaktlicens eller dispens hos Finlands viltcentral.

Samlicensområdena för björnjakt omfattar ofta statens mark. Representanten för samlicensområdet och Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare kommer överens om jaktarrangemangen. Exempelvis på statens marker i Östra Finland får man delta i björnjakt om man köper en personlig jaktlicens av Forststyrelsen och anmäler sig till en samlicens. I regioner där statens markområden är små och splittrade kan jakträtt också beviljas för statens områden som ett områdestillstånd baserat på arealen.

Forststyrelsens björnlicens har ingen separat personlig kvot utanför renskötselområdet. En jägare kan alltså skjuta flera björnar, om den dispens som Finlands viltcentral beviljat och reglerna för samlicensen tillåter det.

Jakttiden på björn börjar den 20 augusti klockan 00.00 och pågår till den kvoten enligt dispensen fyllts eller till den 31 oktober klockan 24.00.

Du kan följa antalet fällda björnar på sidan Björnbytet på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi).

I gränszonen är det i princip förbjudet att jaga björn. För att spåra en skadad björn i eller hämta en fälld björn från gränszonen krävs alltid tillstånd av Gränsbevakningsväsendet.

Köpinformation

Forststyrelsen säljer björnlicenser i Kajanaland utanför renskötselområdet, i Norra Karelen samt i andra områden där motsvarande arrangemang med samlicenser används. Försäljningen av björnlicenser för jaktsäsongen 2023 börjar den 10 augusti.

Du kan köpa en personlig jaktlicens för björnjakt för ett dygn eller för hela jaktsäsongen. En jaktlicens för ett dygn kostar 25 euro (30 € från och med 1.1.2024) och för hela säsongen 50 euro (60 € från och med 1.1.2024). När du köpt Forststyrelsens jaktlicens för björnjakt ska du alltid anmäla dig till regionens samlicens.

Om jakträtten på björn beviljas som ett områdestillstånd baserat på arealen är priset 0,02 euro (+moms) per hektar. Ansökningarna om områdestillstånd handläggs av jakt- och fiskeplaneraren som ansvarar för området (se kontaktuppgifter).

Personliga jaktlicenser för björnjakt kan köpas i webbutiken, via servicenumret eller via Eräluvat-mobilapplikationen.

 

I mobilappen kan du skaffa ett björntillstånd åt dig själv. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Så här köper du ett tillstånd i appen.

 

Dygns- och säsongslicenser för björnjakt förmedlas av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd, som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Innan du skaffar en björnlicens bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för jaktlicenser.

Kajanaland

I Kajanaland kan man jaga björn på statens mark också utanför renskötselområdet. Icke-ortsbor måste alltid skaffa Forststyrelsens personliga dygns- eller säsongslicens för björnjakt och anmäla sig till en samlicens. Lokala jägare behöver ingen personlig licens för att jaga björn inom sin egen hemkommuns gränser, men de måste också anmäla sig till en samlicens. I Kajanaland har varje kommun i allmänhet en egen samlicens.

Kuhmo samlicensområde

Licensområdet täcker statens markområden inom Kuhmo stad, med undantag av de lagstadgade skyddsområden där björnjakt är helt och hållet förbjuden eller tillåten endast för ortsbor. Sådana skyddsområden är Ulvinsalo, Elimyssalo, Palonen och Lentua naturskyddsområden. Till licensområdet hör också områdena för naturfotografering i Viiksimo och Kivikiekki. I dessa områden kan emellertid förekomma utfodring av björnar och enligt jaktlagen är det förbjudet att jaga björn med hjälp av lockbeten som har samband med föda. Användning av lockbeten som har samband med föda leder till polisundersökning av grovt jaktbrott.

I den gränszon som hör till licensområdet är det inte tillåtet att jaga eller skjuta björn. En skadad eller fälld björn får hämtas ur gränszonen med specialtillstånd av Gränsbevakningsväsendet.

Anmälan till Kuhmo samlicensområde på finska: Kuhmonsuurpetoluvat.com.
Anmälningsblankett (på finska, PDF, 264 kb)

Genom Finlands viltcentrals beslut får 9 björnar fällas i Kuhmo hösten 2023.

Sotkamo samlicensområde

Licensområdet täcker statens markområden inom Sotkamo kommun, med undantag av de naturskyddsområden där björnjakt är förbjuden. Sådana naturskyddsområden är Hiidenportti nationalpark, Tiilikkajärvi nationalpark, Hiidenvaara naturskyddsområde, Rommakkovaara naturskyddsområde, Vuokatti naturskyddsområde och Heiskasenpuro naturskyddsområde.

Genom Finlands viltcentrals beslut får 4 björnar fällas i Sotkamo hösten 2023.

Ristijärvi–Paltamo–Puolanka samlicensområde

Licensområdet täcker statens markområden utanför renskötselområdena i Ristijärvi, Paltamo och Puolanka kommuner, med undantag av de naturskyddsområden där björnjakt är förbjuden (Paljakka naturreservat).

Genom Finlands viltcentrals beslut får 2 björnar fällas i detta samlicensområde hösten 2023.

Björnjaktkartan på Oma riista -tjänsten

Du kan ladda ner björnjaktkartan på Oma riista -tjänsten.

 1. Öppna Oma riista -applikationen.
 2. Välj kartan.
 3. Välj inställningarna (tandhjulssymbolen).
 4. Välj Oma riista områdena under rubriken Lägg till område.
 5. Välj Områdeskod.
 6. Mata in den rätta områdeskoden:
  • Områdeskoden för björnjaktkartan över Kuhmo är 46TK8HQBXM.
  • Områdeskoden för björnjaktkartan över Sotkamo är BRG7ZQHNNE.
  • Områdeskoden för björnjaktkartan över Ristijärvi-Paltamo-Puolanka är DUU57F2LQR.
 7. Tryck Ok och gå tillbaka till kartan. Rätt område laddas upp på skärmen.

Norra Karelen

I Norra Karelen finns det nio samlicensområden som ansöker om jaktlicenser separat och jagar separat.

Genom Finlands viltcentrals beslut får 42 björnar fällas i Nora Karelen hösten 2023.

I Norra Karelen måste varje jägare anmäla sig till sms-tjänsten i sitt jaktområde. Genom att köpa ett tillstånd förbinder du dig att följa reglerna för samlicensen.

Lieksa, Ilomants och Nurmes

För att jaga på statens markområden i Lieksa, Ilomants eller Nurmes måste man skaffa en personlig jakttillstånd för björnjakt. Tillståndet berättigar inte till att jaga i de naturskyddsområden där björnjakten är förbjuden. Samlicensen begränsar ställvis jakträtten på statens mark som är omgiven av eller ligger i anslutning till privata markområden.

Björnjaktkartorna på Oma riista -tjänsten

Du kan ladda ner björnjaktkartan på Oma riista -tjänsten.

 1. Öppna Oma riista -applikationen.
 2. Välj kartan.
 3. Välj inställningarna (tandhjulssymbolen).
 4. Välj Oma riista områdena under rubriken Lägg till område.
 5. Välj Områdeskod.
 6. Mata in den rätta områdeskoden:
  • Områdeskoden för björnjaktkartan över Lieksa är 3ASF3NZ64T.
  • Områdeskoden för björnjaktkartan över Ilomants är 8ZWYCNHR44.
  • Områdeskoden för björnjaktkartan över Nurmes är 4QXLRWFARJ.
 7. Tryck Ok och gå tillbaka till kartan. Rätt område laddas upp på skärmen.

Övriga områden

De övriga samlicensområdena är

 • Polvijärvi,
 • Joensuun seutu-Eno,
 • Tohmajärvi-Rääkkylä-Kitee-Kesälahti,
 • Tuupovaara,
 • Outokumpu-Liperi och
 • Juuka.

De här samlicenserna har betalat för ett områdestillstånd baserat på arealen. Därför behöver man inte skaffa något personligt jakttillstånd för björnjakt för att jaga i dessa samlicensområden utan det räcker till att man anmäler sig till regionens samlicens och sms-tjänst. Kolla regional ledarnas kontaktuppgifter i samlicensavtalet (på finska, PDF, 120 kb).

Hundskolning och jaktprov

Den som har betalat ett personligt jakttillstånd har rätt att delta i anlagsprov på björn och skola hundar under tiden 20.8.–7.10.2023, om Finlands viltcentral har beviljat området dispens enligt 52 § 3 mom. i jaktlagen för ovannämnda ändamål.

Anvisningar finns i viltcentralens beslut (på finska, PDF, 84 kb).

Övriga Finland

På andra håll i Finland kan jägarna ansöka om att få bilda ett jaktområde för björnjakt på statens mark. Den person som ansöker om dispens eller samlicens fyller i en ansökan och skickar den till områdets jakt- och fiskeplanerare. Jakträtten är i kraft under en jaktsäsong och beslutet om områdestillstånd kostar 40 euro. Om Finlands viltcentral beviljar dispens för björnjakt behöver varje jägare som deltar i björnjakt på statens mark också en personlig jaktlicens för björnjakt, som beviljats av Forststyrelsen.

Om statens markområden är små och splittrade kan rätten att jaga björn också överlåtas till ett pris som är baserat på arealen. Priset är 0,02 euro (+moms) per hektar. Då behöver jägarna inte skaffa en personlig jaktlicens för att jaga björn i statens markområden i fråga.

Be områdets jakt- och fiskeplanerare om mer information.

CITES-tillstånd

CITES-tillståndet som behövs för att sälja en björn eller delar av en björn eller använda den för annat kommersiellt syfte ansöks hos Finlands miljöcentral.

Till ansökan bifogas Finlands viltcentrals tillstånd om att djuret erhållits med tillstånd. Anvisningar för ansökan av intyget finns bakom beslutet om undantagstillstånd.

Läs mer om CITES-tillstånd (ymparisto.fi)

Hundskolning och jaktprov

Forststyrelsen beviljar tillstånd för hundskolning och anordnandet av hundprover inom statens områden, även för jaktprov för hundar som skäller björn eller driver lodjur.

Läs mer om hundskolning och jaktprovstillstånden.

Terräng eller väg?

På vägar byggda av Forststyrelsen är det tillåtet att trafikera, men körning i terrängen är förbjuden utan särskilt tillstånd. Det är förarens uppgift att identifiera skillnaden mellan byggd väg och terräng.

Läs mer om skillnadanerna mellan terräng och väg.

Jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder övervakningen av statens mark- och vattenområden. Till deras arbete hör att övervaka bland annat fisket, jakten och terrängtrafiken.

Läs mer om jakt- och fiskeövervakning >

Vanliga frågor om jakt

Får man tillstånd för jakt av rådjur? Var får jag tillstånd att installera en viltkamera på ett jaktområde som hyrts av Forststyrelsen?

Läs svaren på vanliga frågor om jakt.