Utanför renskötselområdet är björnen fredad och för björnjakt behövs alltid en separat dispens som beviljas av Finlands viltcentral. Det är i regel samlicensområden som beviljas dispenserna. En samlicens är ett arrangemang där fler än en innehavare av jakträtt ansöker om jaktlicens eller dispens hos Finlands viltcentral.

Samlicensområdena för björnjakt omfattar ofta statens mark. Representanten för samlicensområdet och Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare kommer överens om jaktarrangemangen. Exempelvis på statens marker i Östra Finland får man delta i björnjakt om man köper en personlig jaktlicens av Forststyrelsen och anmäler sig till en samlicens. I regioner där statens markområden är små och splittrade kan jakträtt också beviljas för statens områden som ett områdestillstånd baserat på arealen.

Forststyrelsens björnlicens har ingen separat personlig kvot utanför renskötselområdet. En jägare kan alltså skjuta flera björnar, om den dispens som Finlands viltcentral beviljat och reglerna för samlicensen tillåter det.

Jakttiden på björn börjar den 20 augusti klockan 00.00 och pågår till den kvoten enligt dispensen fyllts eller till den 31 oktober klockan 24.00.

Du kan följa antalet fällda björnar på sidan Björnbytet på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi) >

Köpinformation

Forststyrelsen säljer björnlicenser i Kajanaland utanför renskötselområdet, i Norra Karelen samt i andra områden där motsvarande arrangemang med samlicenser används. Försäljningen av björnlicenser börjar i augusti.

Du kan köpa en personlig jaktlicens för björnjakt för ett dygn eller för hela jaktsäsongen. En jaktlicens för ett dygn kostar 25 euro och för hela säsongen 50 euro. När du köpt Forststyrelsens jaktlicens för björnjakt ska du alltid anmäla dig till regionens samlicens.

Om jakträtten på björn beviljas som ett områdestillstånd baserat på arealen är priset 0,02 euro (+moms) per hektar. Ansökningarna om områdestillstånd handläggs av jakt- och fiskeplaneraren som ansvarar för området (se kontaktuppgifter).

Personliga jaktlicenser för björnjakt kan köpas i webbutiken eller via servicenumret:

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.
Gå till webbutiken >

 

Dygns- och säsongslicenser för björnjakt förmedlas av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd, som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Innan du skaffar en björnlicens bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för jaktlicenser.

Kajanaland

I Kajanaland kan man jaga björn på statens mark också utanför renskötselområdet. Icke-ortsbor måste alltid skaffa Forststyrelsens personliga dygns- eller säsongslicens för björnjakt och anmäla sig till en samlicens. Lokala jägare behöver ingen personlig licens för att jaga björn inom sin egen hemkommuns gränser, men de måste också anmäla sig till en samlicens. I Kajanaland har varje kommun i allmänhet en egen samlicens.

Kuhmo samlicensområde

Licensområdet täcker statens markområden inom Kuhmo stad, med undantag av de lagstadgade skyddsområden där björnjakt är helt och hållet förbjuden eller tillåten endast för ortsbor. Sådana skyddsområden är Ulvinsalo, Elimyssalo, Palonen och Lentua naturskyddsområden. Till licensområdet hör också områdena för naturfotografering i Viiksimo och Kivikiekki. I dessa områden kan emellertid förekomma utfodring av björnar och enligt jaktlagen är det förbjudet att jaga björn med hjälp av lockbeten som har samband med föda. Användning av lockbeten som har samband med föda leder till polisundersökning av grovt jaktbrott.

I den gränszon som hör till licensområdet är det inte tillåtet att jaga eller skjuta björn. En skadad eller fälld björn får hämtas ur gränszonen med specialtillstånd av Gränsbevakningsväsendet.

Licensvillkor för Kuhmo samlicensområde på finska (PDF, 84 kb) >

Anmälan till Kuhmo samlicensområde på finska: Kuhmonsuurpetoluvat.com

Hösten 2019 beviljade Finlands viltcentral Kuhmo samlicensområde 14 björnlicenser.

Sotkamo samlicensområde

Licensområdet täcker statens markområden inom Sotkamo kommun, med undantag av de naturskyddsområden där björnjakt är förbjuden. Sådana naturskyddsområden är Hiidenportti nationalpark, Tiilikkajärvi nationalpark, Hiidenvaara naturskyddsområde, Rommakkovaara naturskyddsområde, Vuokatti naturskyddsområde och Heiskasenpuro naturskyddsområde.

Licensvillkor för Sotkamo samlicensområde på finska (PDF, 56 kb) >

Anmälningsblankett Sotkamo björnjakt på finska (PDF, 16 kb) >

Hösten 2019 beviljade Finlands viltcentral Sotkamo samlicensområde fyra björnlicenser.

Ristijärvi–Paltamo–Puolanka samlicensområde

Licensområdet täcker statens markområden utanför renskötselområdena i Ristijärvi, Paltamo och Puolanka kommuner, med undantag av de naturskyddsområden där björnjakt är förbjuden (Paljakka naturreservat).

Licensvillkor för Ristijärvi-Paltamo-Puolanka samlicensområde på finska (PDF, 57 kb) >

Anmälningsblankett Ristijärvi-Paltamo-Puolanka björnjakt på finska (PDF, 72 kb) >

Hösten 2019 beviljade Finlands viltcentral detta samlicensområde en björnlicens.

Norra Karelen

I Norra Karelen finns tio samlicensområden som ansöker om jaktlicenser separat och jagar separat. Gemensamma regler gäller emellertid för hela Norra Karelen och man har gemensamma anvisningar för telefontjänsten.

För att jaga på statens markområden i Nurmes, Lieksa, Ilomants eller Valtimo måste man skaffa en personlig jaktlicens för björnjakt. Licensen berättigar inte till att jaga i de naturskyddsområden där björnjakt är förbjuden.

De övriga sex samlicenserna i Norra Karelen har betalat för ett områdestillstånd baserat på arealen. Därför behöver man inte skaffa en personlig jaktlicens för björnjakt för att jaga i dessa samlicensområden utan det räcker att anmäla sig till regionens samlicens och sms-tjänst.

Den som har betalat en personlig licens har rätt att delta i anlagsprov på björn och skälla björn under tiden 20.8.–11.10.2019, om Finlands viltcentral har beviljat området dispens enligt 52 § 3 mom. i jaktlagen för ovan nämnda ändamål.

I Norra Karelen måste varje jägare anmäla sig till sms-tjänsten i sitt jaktområde. Genom att köpa en licens förbinder du dig att följa reglerna för samlicensen.

Samlicensavtal för björnjakt och regler 2019 på finska (PDF, 110 kb) >

Anvisningar för anmälan till sms-tjänsten på finska (PDF, 163 kb) >

Övriga Finland

På andra håll i Finland kan man ansöka om att få bilda ett samlicensområde för björnjakt på statens markområden. En jakt- och fiskeplanerare kan bevilja ett tillstånd som ger samlicensen rätt att jaga björn på statens mark. Jakträtten är i kraft under en jaktsäsong. Detta beslut om områdestillstånd kostar 40 euro. Om en jaktlicens för björnjakt beviljas en sådan samlicens, behöver var och en som jagar på statens mark dessutom en personlig jaktlicens som beviljats av Forststyrelsen.

Där statens markområden är små och splittrade kan rätten att jaga stora rovdjur i vissa fall också arrenderas ut till en lokal jaktförening i samband med övrig jakträtt (så kallat områdestillstånd).

Be områdes jakt- och fiskeplaneraren om mer information.

CITES-tillstånd

Karhun tai sen osan myyntiä tai muuta kaupallista käyttöä varten tarvittava CITES-lupa haetaan Suomen ympäristökeskukselta.

Hakemukseen liitetään Suomen riistakeskuksen todistus eläimen luvallisesta saannosta. Ohje todistuksen hakemisesta on poikkeuslupapäätöksen mukana.

Läs mer om CITES-tillstånd (ymparisto.fi) >

Hundskolning och jaktprov

Forststyrelsen beviljar tillstånd att ordna hundskolning och jaktprov på statens mark.

Läs mer om hundskolning och jaktprov >

Terräng eller väg?

Det är tillåtet att köra på vägar som anlagts av Forststyrelsen, men för att köra i terrängen behövs ett särskilt tillstånd. Föraren bör känna till skillnaden mellan anlagd väg och terräng.

Läs mer >

Jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Deras uppgift är att bland annat övervaka fiske, jakt och terrängkörning.

Läs mer om jakt- och fiskeövervakning >