Kaunislampi 6567

Spöfiskeställe i Mellersta Finland nära Salamajärvi nationalpark. Till tillståndsområdet hör Kaunislampi, Ahvenlampi och Heikinlampi.

Kaunislampi

Rekreationsfiske
Kaunis- och Ahvenlampi: 1.1. – 31.12. Heikinlampi: 1.1. – 5.6 och 8.6 kl. 15:00 – 31.12.
Pilkfiske, Handredskapsfiske
Abborre, Gädda, Regnbågsforell, Sik
Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Vindskydd, Stuga
Koirajärvis rekreationsfiskeområde i Salamajärvis nationalpark

Köp tillstånd

Priser:

  • 12 € / 3 h
  • 18 € / dygn
  • 90 € / vecka

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

 

Tillståndstyp Nummer Pris
3 timmar 0600 55 1639 12,02 € + msa
Ett dygn     0600 55 1640   18,03 € + msa
Under 18 år 3 timmar 0600 55 1642 6,01 € + msa
Under 18 år ett dygn 0600 55 1643 9,01 € + msa

 

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer.

Noggrannare anvisningar >

 

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

 

Koirasalmi naturstuga: Luonnollisesti M&M
Möttönen: A&P Taipale Oy

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kaunis- och Ahvenlampi: 1.1. – 31.12. Heikinlampi: 1.1. – 5.6 och 8.6 kl. 15:00 – 31.12.
  • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
  • Alla konstgjorda beten (drag, pirk, fluga) är tillåtna. Även naturliga beten (mask, räka, betespasta o.s.v.)  är tillåtna.
  • Fiskaren får använda högst 1 spö med en lina. Spöet ska vara i handen eller inom räckhåll (på högst 2 m avstånd!). Det är förbjudet att lämna spöet ensamt att fiska.
  • Fiske med harpun / dykfiske är förbjudet.
  • Användning av båt och flytring är förbjuden.

Fångstkvot

3 timmars tillstånd 1 laxfisk
Dygntillstånd 3 laxfiskar/ dygn
Veckotillstånd 2 laxfiskar/ dygn
Laxfiskar Regbågslax

 

Obs! I andra än vecko- och familjetillstånd är fångstkvoten max. 3 laxfiskar / dygn, oberoende av tillståndstyp.

 

Fångstmått

Regnbågslaxen har inget minimimått

Övriga uppgifter

Tjänster

Området ligger i Salamajärvi nationalpark nära Koirajärvi. I området finns spånglagda stigar och eldplatser med vindskydd.

Inkvartering, mat m.m. i Koirasalmi naturstuga. Läs mer på www.koirasalmi.fi

I området finns Ahvenlampi och Kaunislampi hyrstugor.

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek i maj-september med 2-3 veckors mellanrum, under vintern 1-2 gånger. Under vintern görs utplanteringar i Heikinlampi och Kaunislampi.