Vattnen som administreras av Forststyrelsen är indelade i spöfiskeområden. En del av spöfiskeområdena omfattar en älv eller en sjö, andra är större helheter. Det är tillåtet att fiska i ett visst spöfiskeområde om du skaffar ett spöfisketillstånd för området i fråga. Tillstånd skaffas alltså separat för varje spöfiskeområde. I områdets tillståndsvillkor kan du kontrollera vilka fångstmetoder som är tillåtna och andra områdesspecifika regler. Tillståndsvillkoren kan läsas på varje fiskeställes egna webbsidor.

Användning av flera spön (t.ex. trolling) är tillåten bland annat på följande områden: 2410 Västra Lappland, 3410 Östra Lappland, 5411 Österbotten och Kajanaland, 7412 Havsområdena och 7413 Södra Finland. På spöfiskeområdenas egna webbsidor står det hur många spön som får användas i området.

I många spöfiskeområden finns ett särskilt värdefullt naturligt fiskbestånd eller utplanterad fisk, som öring, harr, röding eller regnbågslax. Ofta har man satsat mer på servicen i de här områdena än i andra. Där kan finnas till exempel ödestugor, eldplatser, vindskydd, hängbroar, spångar, stigar och bryggor. Vissa områden har med avsikt bevarats i ödemarkstillstånd. 

Tillståndet är en placering i naturen, eftersom intäkterna används för vård av fiskevattnen

Köpinformation

Tillståndstyperna som är tillgängliga, tillståndens priser och försäljningsställena varierar beroende på spöfiskeområdet. På spöfiskeområdenas egna webbsidor kan du läsa hurdant tillstånd som kan köpas till området, vad tillståndet kostar och varifrån det kan köpas.

Till spöfiskeområdena säljs beroende på området olika tillstånd som är giltiga från tre timmar till en hel säsong. I tabellen nedan presenteras specialtillstånd som är tillgängliga i vissa av Forststyrelsens spöfiskeområden.

Under 18 år Tillstånd kan i regel köpas till halva priset
Under 15 år Kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot eller gratis i vissa spöfiskeområden.
Familjetillstånd Priset och fångstkvoten är dubbelt högre jämfört med ett tillstånd som gäller för en person. Som familj räknas barn under 18 år tillsammans med sina föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.
Grupptillstånd Pris -10 %, antal personer minst 10.

Spöfisketillståndens priser varierar mellan olika områden. Priset kan kontrolleras på respektive fiskeställes egna webbsidor.

Spöfisketillstånd kan köpas i webbutiken, via servicenumret eller med mobilen:

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten. 

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas också via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som är öppen vardagar klockan 9–16. 

  

 

Till de flesta spöfiskeområdena kan man köpa tillstånd med mobilen. Med mobilen är det endast möjligt att köpa personliga spöfisketillstånd, alltså inte familjetillstånd eller grupptillstånd. På fiskeställets egna webbsidor hittar du information om huruvida mobiltillstånd kan köpas till området i fråga.

För alla spöfiskeområden finns gemensamma nummer för hela landet. Under samtalet knäpper man in fiskeområdets fyrsiffriga kod, som finns bl.a. på områdets webbsida. Beställer du ett veckotillstånd ska du knappa in startdatumet. Mobiltillstånd för tre timmar och för ett dygn börjar gälla genast.

Du kan köpa ett mobiltillstånd vilken tid på dygnet som helst.

Med samma mobilanslutning kan du köpa tillstånd till ett värde av högst 200 euro under samma månad och högst två gånger per dag.

Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

 

Spöfisketillstånd kan ofta köpas också vid det lokala tillståndsförsäljningsstället. Information om eventuella försäljningsställen finns i beskrivningarna av tillståndsområdena.

 

Innan du skaffar ett spöfisketillstånd bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Vanliga frågor om fiske

Var får man fiska med fiskevårdsavgiften? Var får man information om fisketillstånd till privata vatten? När kan man bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Läs svaren på vanliga frågor om fiske >