Hoppa till huvudinnehåll

Björn, varg, lodjur och järv är stora rovdjur. Varg, lodjur och järv får jagas endast med dispens. Dispens behövs också om björn jagas utanför renskötselområdena. I landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski renskötselområden får en ortsbo jaga björn utan jaktlicens, medan en icke-ortsbo behöver en jaktlicens för björnjakt. Även gråsälen och östersjövikaren är stora rovdjur. Säl får jagas i de allmänna vattenområdena.

Rätt planerad jakt är en del av vården och skyddet av stammarna av stora rovdjur. Vården och skyddet av stammarna av stora rovdjur hör till myndigheternas uppgifter, men också jägarna och naturvårdarna arbetar frivilligt för att vårda och skydda de stora rovdjuren. Jord- och skogsbruksministeriet har ansvaret för att vårda och bevara stammarna av stora rovdjur.

Jakt på stora rovdjur med dispens

Det finns två typer av dispens: beståndsvårdande dispens och skadebaserad dispens. Syftet med den beståndsvårdande dispensen är att minska de skador som björn, lodjur och varg orsakar med hjälp av så kallad beståndsvårdande jakt. Östersjövikaren är också ett vilt som får jagas endast med jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral.

Med en skadebaserad dispens avses en jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral för att jaga ett stort rovdjur när en viss individ orsakar skada eller fara. Skadebaserade dispenser för jakt på järv, som har ökat i antal, beviljades för första gången 2017.