Jakt- och fisketjänsterna är en del av Forststyrelsens naturtjänster. Jakt- och fisketjänsternas uppgift är att sköta jakt- och fiskeärendena på statens marker, samt att övervaka lovligheten och lagenligheten av jakten och fisket på statens marker.

Jakt- och fisketjänster arbetar under ledning av Jord- och skogsbruksministeriet och hör till den offentliga viltkoncernen tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Livsmedelsverket.

Jakt- och fisketjänsterna leds av jakt- och fiskechef Jukka Bisi. I varje naturtjänstområde (Södra Finland, Österbotten och Lappland) finns en områdeschef som ansvarar för jakt- och fiskeärendena i sitt område.