Hoppa till huvudinnehåll

Jakt- och fisketjänsterna är en del av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter tillsammans med Naturtjänsterna. Jakt- och fisketjänsternas uppgift är att sköta jakt- och fiskeärendena på statens marker, samt att övervaka lovligheten och lagenligheten av jakten och fisket på statens marker.

Jakt- och fisketjänster arbetar under ledning av Jord- och skogsbruksministeriet och hör till den offentliga viltkoncernen tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Livsmedelsverket.

Jakt- och fisketjänsterna leds av jakt- och fiskechef Jukka Bisi. I varje naturtjänstområde (Södra Finland, Österbotten-Kajanaland och Lappland) finns en områdeschef som ansvarar för jakt- och fiskeärendena i sitt område.

Jakt- och fisketjänsterna utför inte bara grundarbete utan har även flera projekt på gång. Projekten strävar efter att förbättra viltdjurens och fiskarnas livsmiljöer, upplysa friluftsmänniskorna, locka unga på friluftsstigen eller förbättra branschens praxis med samarbetspartners. Projektpresentationer (på finska).