Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster strävar efter att garantera tillgängligheten till webbplatsen Eräluvat.fi och webbutiken Eräluvat enligt vad Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (finlex.fi) förutsätter.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.eraluvat.fi, som publicerades 2013, samt webbutiken www.verkkokauppa.eraluvat.fi, som publicerades 2015.

Webbtjänstens tillgänglighet

Webbplatsen Eräluvat.fi och webbutiken Eräluvat uppfyller delvis kriterierna på nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1: Webbplatsen Eräluvat.fi uppfyller dessa kriterier, med undantag av några brister. Det finns fler brister i webbutiken Eräluvat och därför rekommenderar vi användare av skärmläsare och tangentbord att uträtta ärenden per telefon i stället för i webbutiken. Eräluvat servicenummer är 020 69 2424 (vardagar kl. 9–15, 0,00 €/min + lna/msa).

Vi håller för närvarande på att förnya hela webbtjänsten Eräluvat både vad gäller webbplatsen Eräluvat.fi och webbutiken Eräluvat, vilket är en central orsak till varför dessa tjänster endast delvis uppfyller tillgänglighetskraven.

Underlåtenhet att iaktta tillgänglighetskraven och undantag som tillämpas på kraven nämns senare.

Innehåll på webbplatsen Eräluvat.fi som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetskraven till följande delar:

INNEHÅLL SOM ÄNNU INTE UPPFYLLER KRAVEN

Bifogade filers tillgänglighet

Följande bilagor till webbplatsen Eräluvat.fi är ännu inte till alla delar tillgängliga:

 • - kvotbeslut
 • - projektmaterial, såsom slutrapporter
 • - jakt- och fiskeövervakningsrapporter 2018 och 2019
 • - presentkort.

Vi går igenom filerna och gör vårt bästa för att göra bilagorna till webbplatsen tillgängliga. Vi ber er skicka respons eller begäran om tillgänglighet om den fil ni behöver inte finns tillgänglig i tillgängligt format.

(WCAG-anvisningarnas tillgänglighetskriterier 1.3.1 och 1.3.2)

Freshdesk-responsfönster

Freshdesk-responsfönstret fungerar inte med skärmläsare. (WCAG 1.3.2, 3.2.2, 4.1.3, 3.3.1 och 3.3.2)

Freshdesk-responsfönstret är inte det enda sättet att ge respons, utan respons kan också ges på webbsidan www.eraluvat.fi/se/webbplats/respons.

INNEHÅLL SOM INTE HAR KORRIGERATS PÅ GRUND AV ORIMLIG BELASTNING

Vi publicerar den nya webbtjänsten Eräluvat. Därför har vi låtit bli att korrigera innehåll som skulle kräva för mycket resurser i förhållande till att webbtjänstens livscykel håller på att avslutas.

Följande innehåll görs tillgängliga i den nya webbtjänsten Eräluvat:

Bildgallerier

Bildgallerier finns på följande sidor:

 • - Tillståndsområdenas sidor
 • - Palosaari modellgård
 • - Hoikanlampi närfiskeområde.

Textmotsvarigheterna i bildgalleriernas visas inte i skärmläsaren. På tillståndsområdenas sidor passerar skärmläsaren hela bildgalleriet.

(WCAG-anvisningens tillgänglighetskriterium 1.1.1)

Tidningsarkiv

På sidan Tidningsarkiv finns pärmbilder som fungerar som länkar. Det framgår dock inte för dem som inte använder skärmläsaren innan de flyttar musen över bilden. Av bildlänken framgår inte heller att en PDF-fil eller en annan webbplats öppnas när du klickar på länken. (WCAG 2.4.4)

Tidningarna från 2020, 2021 och 2022 öppnas på webbplatsen Lukusali.fi och kan inte läsas med skärmläsare. Tidningarna från 2019 kan läsas med skärmläsare, men allt innehåll läses inte i rätt ordning. (WCAG 1.3.1 och 1.3.2)

INNEHÅLL SOM INTE HÖR TILL LAGSTIFTNINGEN

Kartor

På webbplatsen finns kartor som inte har utvecklats så att de är tillgängliga, eftersom den tillämpliga lagen (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019) inte omfattar karttjänster.

Filer som publicerats före 23.9.2018

Före 23.8.2018 har följande filer publicerats på webbplatsen Eräluvat.fi:

 • - tidningarna Tuikki och Kieppi från 2012–2018
 • - broschyren Kostonjärvi fiskväg
 • - material från Oulangan taimen-projektet
 • - en del av materialet i projektet Esteet poist
 • - jakt- och fiskeövervakningsrapporter 2011–2017
 • - publikationen Suomenlahden tärkeät hylkeenmetsästys- ja kalastusalueet.
 • Videoinspelningar som publicerats före 23.9.2020

På jaktsidorna, jakt- och fiskeobjektens sidor och tillståndsområdenas sidor på webbplatsen Eräluvat.fi finns videoinspelningar som publicerats före 23.9.2020.

Innehåll som publiceras av utomstående aktörer

På webbplatsen Eräluvat.fi finns länkar till innehåll som publicerats av utomstående aktörer och som inte producerats av Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster.

Otillgängligt innehåll i webbutiken Eräluvat

Webbutiken Eräluvat uppfyller inte tillgänglighetskraven till följande delar:

INNEHÅLL SOM ÄNNU INTE UPPFYLLER KRAVEN

Rubriker

Rubriker som är underordnade varandra presenteras på samma rubriknivå och en del av rubrikerna presenteras endast med fet stil och inte alls med HTML-stil. Dessa brister försvårar förståelsen för sidornas struktur och de inbördes relationerna mellan information. (WCAG 1.3.1)

Vi korrigerar rubriker som vi kan korrigera för hand.

INNEHÅLL SOM INTE HAR KORRIGERATS PÅ GRUND AV ORIMLIG BELASTNING

Vi publicerar den nya webbtjänsten Eräluvat. Därför har vi låtit bli att korrigera innehåll som skulle kräva för mycket resurser i förhållande till att den nuvarande webbutikens livscykel håller på att gå ut. Dessa innehåll är:

Rubriker

Rubriker som är underordnade varandra presenteras på samma rubriknivå och en del av rubrikerna presenteras endast med fet stil och inte alls med HTML-stil. (WCAG 1.3.1)

En del av rubrikerna är sådana som vi inte själva kan korrigera för hand. Sådana rubriker korrigeras i den nya webbtjänsten Eräluvat.

Felaktiga fält på blanketterna

Felaktiga fält på blanketten markeras ofta endast med en röd ram. (WCAG 3.3.1)

Information om tillgången till tillstånd

Användare av skärmläsare får ingen information om tillståndens tillgänglighet. (WCAG 1.4.1)

Användning av webbutiken med skärmläsare och enbart tangentbord

I webbutiken Eräluvat finns följande brister vid användningen av skärmläsaren och endast tangentbordet:

 • - Det finns brister i de visuella elementens textmotsvarigheter och därför får skärmläsaren ingen information om dem. (WCAG 1.1.1)
 • - Med skärmläsaren kan alternativ inte väljas i rullgardinsmenyn. Användare av skärmläsare kan fastna på blanketterna och därmed inte köpa önskat tillstånd. (WCAG 1.3.1)
 • - En del av menyerna är markerade som länkar så att skärmläsaren inte får veta att de är menyer. (WCAG 1.3.1)
 • - När användaren öppnar menyn läggs länkar till navigeringen. Dessa länkar är visuellt klart lägre i hierarkin än andra länkar, men denna hierarki förmedlas inte till skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
 • - Navigeringen till alla element lyckas inte enbart med hjälp av tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
 • - Användaren kan fastna i elementet. (WCAG 2.1.2)
 • - Tjänsten meddelar inte skärmläsaren att tidsgränsen för bokning av produkter håller på att gå ut eller går ut. (WCAG 2.2.1)
 • - Vid navigering med tangentbord är ordningen på elementen inte alltid förenlig med den visuella presentationen. (WCAG 2.4.3)
 • - Riktningen som visas på tangentbordet saknas i de gröna och svarta knapparna, till exempel ”Fortsätt inköp” och ”Nästa steg”. (WCAG 2.4.7 och 1.4.3)
 • - Det sifferelement som ingår i fiskevårdsavgiften i samband med tillståndet för ett år är inte tydligt i kontexten för användare av skärmläsare. (WCAG 4.1.2)
 • - När användaren styrs till Suomi.fi-tjänsten för stark autentisering visas en ruta där man berättar att överföringen sker inom tio sekunder. Denna information läses inte av skärmläsaren. (WCAG 4.1.3)
 • - Felmeddelanden och respons på blanketterna visas sist i bläddringsordning och deras innehåll läses inte automatiskt upp för skärmläsaren. (WCAG 4.1.3)
 • - Skärmläsaren informeras inte om att artikelns bokningstid går ut. (WCAG 2.2.1)

Det går inte att köpa produkter i webbshopen med en skärmläsare och det kan vara svårt att använda ett tangentbord. Produkterna kan dock också köpas via telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd, på numret 020 69 2424. Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15. Samtalet kostar 0,00 euro per minut och utöver detta betalar kunden en lokalnätsavgift eller en mobilsamtalsavgift. Efter köpet är bilagor som skickas per e-post inte alltid tillgängliga till alla delar. Telefontjänsten hjälper också i dessa situationer.

INNEHÅLL SOM INTE HÖR TILL LAGSTIFTNINGEN

Kartor

I webbshopen Eräluvat finns det kartor som inte har utvecklats så att de är tillgängliga, eftersom den tillämpliga lagen (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019) inte omfattar karttjänster.

Upprättandet av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 22.9.2020. Utlåtandet grundar sig på en tillgänglighetsbedömning som gjorts av en utomstående expert.

Utlåtandet reviderades senast den 8 maj 2023.

Respons om tillgänglighet och kontaktuppgifter

Du kan ge tillgänglighetsrespons genom att skicka e-post till oss på adressen eraluvat@metsa.fi. Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ansvarar för tillgängligheten och hanteringen av responsen.

Om du inte hittar den information du söker eller kan använda tjänsten på grund av ett innehåll som inte är tillgängligt, betjänar vi dig på ett alternativt sätt. I sådana fall kan du kontakta ovan nämnda adress eller vår telefontjänst på numret 020 69 2424. Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15. Samtalet kostar 0,00 euro per minut och utöver detta betalar kunden en lokalnätsavgift eller en mobilsamtalsavgift.

Verkställighetsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, dvs. till webbplatsens administratör. Vi besvarar meddelanden inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls under två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (saavutettavuusvaatimukset.fi). På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar för hur en anmälan kan göras och hur ärendet handläggs.

TILLSYNSMYNDIGHETENS KONTAKTUPPGIFTER

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetsövervakning
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer, växel: 0295 016000