Ett fisketillstånd är en investering i naturen, eftersom Forststyrelsen använder inkomsterna från fisketillstånden till vård av fiskevattnen och till bland annat information.

Tillsammans med olika samarbetspartner investerar Forststyrelsen varje år hundratusentals euro i vården av fiskevattnen. Strömmande vatten restaureras till exempel genom att återställa lekbottnar, göra fårans struktur mångsidigare eller återställa flödet i en uttorkad fåra. Även de 30 000 hektar myrar som Forststyrelsen rekonstruerat effektiverar vattenskyddet på avrinningsområdesnivå.

Exempel på restaureringsprojekt som genomförts tillsammans med samarbetspartner

TILLFÖRSEL AV GRUS TILL KOLIMA-KEITELE FORSLED
Restaureringsbudget: 45 000 €
Läge: Viitasaari

TILLFÖRSEL AV GRUS TILL KONNUSKOSKI
Restaureringsbudget: 15 000 €
Läge: Leppävirta

TILLFÖRSEL AV GRUS TILL LIEKSANJOKI
Restaureringar och planteringar: 153 000 €
Läge: Lieksa

KOSTONJÄRVI FISKVÄG
(PDF på finska, 1 Mb)
Byggkostnader: 365 000 €
Läge: Taivalkoski

 

Fiskarnas livsmiljöer beaktas också i skogsbruksarbetet

I Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s miljöguide beskrivs det hur vattenvården och fiskbeståndet beaktas i vardagen i skogsvårdsarbetet i statens ekonomiskogar:

  • Bäckar och små vattendrag är naturobjekt som ska lämnas utanför avverkningarna. I samband med avverkningar lämnas en obearbetad zon vid kanten av vattendrag för att skydda bäckens mikroklimat och det fiskbestånd som lever i bäcken.
  • I samband med grundläggande vägreparationer repareras vägtrummans konstruktion alltid på ett sådant sätt att den möjliggör fiskvandring uppströms.

Läs mer om vården av mångbruksskogar i miljöguiden på finska (julkaisut.metsa.fi) >