Hoppa till huvudinnehåll

Hoikanlampi är ett för alla öppet och lättillgängligt närfiskeställe i Kajana. På grund av det goda läget lämpar sig denna sjö väl för ordnandet av fiskeevenemang för barm och unga. Hoikanlampi är också ett utmärkt ställe för nybörjare som vill fiska på egen hand.

Sjön är knappa fem hektar stor och ligger alldeles intill Kajanalands brigad, och man når stället lätt med allmänna kommunikationsmedel och cykel. Vid sjön finns en motionsstig, en eldplatser, utedass, en brygga och en lekplats, så Hoikanlampi är ett utmärkt utflyktsmål för hela familjen. Vår nationalfisk abborren är Hoikanlampis bytesfisk nummer ett!

Forststyrelsen och fiskeorganisationerna i området erbjuder barn, unga och alla som är intresserade av fiske en möjlighet att pröva på att fiska abborre alldeles nära Kajana stadskärna. Man behöver alltså inte ta sig långa vägar för att fiska i Kajana!


 

Läge och service

Ankomst

Hoikanlampi ligger på lämpligt avstånd för en cykelfärd från Kajana stadskärna, och det går en gång- och cykelväg alldeles till närheten av sjön. Man kommer lätt till Hoikanlampi också med allmänna kommunikationsmedel. Kajana stads busslinje 3 går till den närliggande brigaden och bussen stannar också intill Hoikanlampi. Tidtabeller och linjekartor hittar du på Kajana stads webbsidor om allmänna kommunikationer (kajaani.fi).

De som kommer med egen bil kan parkera på parkeringsplatsen intill brigadens huvudingång (adress: Prikaatintie 105). Öster om Hoikanlampi, längsmed Prikaatintie, finns också plats för några bilar på somrarna. Kom ihåg att man inte får parkera utan tillstånd på bostadshusens gårdar i närheten av sjön.

Service

Det går en friluftsstig runt sjön, och i området finns det en eldplats, vindskydd och utedass. Vid sjön finns det också en brygga, en lekplats för barn och en inofficiell badstrand. Sjövattnets kvalitet undersöks inte, så de som vill simma i sjön gör det på eget ansvar. 

Vindskydden är avsedda för kortvarigt friluftsbruk, såsom för matpauser och som regnskydd. Det är inte tillåtet att övernatta vid dem. Vid vindskydden finns inte brännved, så det lönar sig att ta med egen ved. Servicekonstruktionerna ska repareras och tas isär 2019-2020. Fortstyrelsens Skogsbruk Ab ansvarar för servicekonstruktionerna vid Hoikanlampi.

Kartor

Du kan undersöka områdets karta i tjänsten Utflyktskarta.fi (retkikartta.fi).

Områdets parkeringsplatser och busshållplatser syns på kartan, som du kan ladda ner här (PDF, 405 kb).

Hoikanlampi karta.

Info till fiskare

Fångstfiskar och vård av fiskevattnet

Fisk utplanteras inte regelbundet i sjön, men sporadiskt fylls fiskbeståndet på med storvuxna abborrar som flyttas över från närliggande sjöar. Finlands nationalfisk abborren är därför ett mycket sannolikt byte! Mörtfiskar och gädda ingår också i Hoikanlampis fiskfauna. Hoikanlampis vattenkvalitet är god, och man kan äta alla fiskar som fångas i sjön.

Fisketillstånd

De allmänna fiskerättigheterna gäller för fiske i Hoikanlampi året runt. Alla får alltså meta och pilka utan separat tillstånd. Fiske med ett spö och bete är avgiftsfritt för alla under 18 år och över 65 år. Fiskare i åldern 18-64 år får fiska med spö när de betalat fiskevårdsavgiften.

Då det ordnas evenemang vid sjön, kan de allmänna fiskerättigheterna vara tillfälligt begränsade. Du hittar de kommande evenemangen längre ner på denna sida.

Fiskeregler

Vid Hoikanlampi ska man följa följande fiskeregler:

  • Fiske är tillåtet med spöfiskeredskap (metspö, pilk, kastspö, flugfiskespö).
  • Fiskaren får använda ett metspö, en pilk eller ett kastspö. Det är förbjudet att fiska med flera spön. Fiske med alla övriga fångstredskap är förbjudet.
  • Det är tillåtet att använda naturliga och artificiella beten.
  • Det är förbjudet att använda båt, flytring och andra farkoster vid fisket.
  • Det finns ingen fångstkvot vid sjön. Dra dock upp bara så mycket fisk ur sjön som du själv tänker använda. Du kan också släppa fångade fiskar tillbaka i vattnet.
  • Vi rekommenderar att alla över 35 cm långa abborrar släpps tillbaka i vattnet.

Du respekterar ju ditt byte och ser till att matfisken hanteras på rätt sätt. Bekanta dig med anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Visa under din fiskefärd också hänsyn till övriga fiskare och de som rör sig i terrängen kring sjön. Finns det hjärterum så finns det stjärterum!

Evenemang

Kainuun vapaa-ajankalastajat och Kainuun kalatalouskeskus och andra organisationer ordnar evenemang vid Hoikanlampi. 


Vill du ordna ett fiskeevenemang vid Hoikanlampi? Kontakta Kainuun vapaa-ajankalastajats fiskeinstruktör Matti Kulju (050 3697667, matti.kulju(a)vapaa-ajankalastaja.fi) eller Kainuun kalatalouskeskus verksamhetsledare Jaakko Muurimäki (0440 946557, jaakko(a)muikkusuomi.fi).

Abborren - Finlands nationalfisk och Hoikanlampis bytesfisk nummer ett!

Abborren är Finlands nationalfisk – och med all rätt! Finlands vanligaste fiskarts utbredning omfattar nästan hela landet. Abborren är för många den första fisk de någonsin fångat med metspö eller pilk. 

Abborren är en utmärkt art, för man kan fiska den året runt och fiskeredskapen kostar inte mycket. Man kommer lätt igång med bara ett metspö eller pilkspö.

I de flesta vatten är abborrbeståndet starkt, så fiskarna tar inte slut. Stora, över 35 centimeter långa abborrar borde alla fiskare dock släppa tillbaka i vattnet. Stora fiskindivider är värdefulla med tanke på fiskbeståndets livskraftighet, för de producerar livsdugligare avkomma än sina mindre artfränder. Abborrar som väger under 500 gram är dessutom smakligare, så de riktigt stora abborrarna är till mest nytta livslevande, i sin hemsjö.

Läs mer om abborrfiske (vapaa-ajankalastajalehti.fi) (på finska).

Vildmarksfaddrar

En vildmarksfadder är en ivrig och ansvarstagande jakt- och fiskeentusiast, som vill ställa upp som frivillig och inviga barn och unga i vildmarkens hemligheter. Vill du bli vildmarksfadder?

Läs mer om verksamheten.