Hoppa till huvudinnehåll

Mete och pilkfiske hör till de allmänna fiskerättigheterna och kräver inget tillstånd när de idkas i enlighet med lagen om fiske. De allmänna fiskerättigheterna berättigar till användning av endast ett spö vid mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla.

Forststyrelsen har möjlighet att arrendera ut fiskevatten till privatpersoner, företagare, föreningar och delägarlag. Det utarrenderade vattenområdet kan vara ett litet kärr eller en del av en sjö.

Tillstånd för fiskeguider beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillståndet ger rätt att anordna sådana tillställningar inom fisketurismen i vilka högst sex fiskare åt gången deltar och där det bedrivs mete, pimpling eller annat handredskapsfiske.

Fiskeövervakningen tillhör Forststyrelsens uppgifter. Syftet med fiskeövervakningen är trygga en hållbar och mångsidig avkastning av fiskresurserna, fiskbeståndens naturliga livscykel samt mångfalden hos och skyddet av fiskresurserna och den övriga vattennaturen.

Vad är ett fiskeriområde? Och fångstmått? Vad avses med traditionellt flugfiske? Lär dig fisketerminologin!

Läs också svaren på vanliga frågor om fiske.