Forststyrelsen beslutar om fiskeärenden på statens vatten. För att fiskeområdena inte ska bli för små bildas ofta samtillståndsområden med statens vatten och privata vatten.