Hoppa till huvudinnehåll

Säljakt är en mycket mödosam, tidskrävande och väderberoende jaktform. Enligt 7 § i jaktlagen har var och en som är fast bosatt i Finland rätt att jaga inom allmänt vattenområde i landet.

Gråsäl och östersjövikare kan fällas enligt jord- och skogsbruksministeriets förordningar inom gränserna för den regionala kvot som så kallad avbrottsjakt från den 16 april till slutet av december.

Utifrån bytesanmälningarna följer man med hur kvoten fylls. Senast den tredje vardagen efter att en gråsäl eller östersjövikare har fällts måste bytet anmälas till Finlands viltcentral. Läs mer om kvoterad jakt på gråsäl och östersjövikare (riista.fi).

Sällicens för utländska jägare

Utländska jägare kan delta i jakt på gråsäl inom allmänt vattenområde i Finland på vissa villkor. Jägaren ska betala jaktvårdsavgiften i Finland och en finländska jägare måste delta i jakten. Jägaren ska också skaffa en jaktslicens som beviljas av Forststyrelsen. Sällicensen kan beviljas för en vecka.

Sällicenser för utländska jägare möjliggör och underlättar speciellt samarbete mellan finländska och svenska säljägare.

Köpinformation

Säljaktsäsongen börjar den 16 april och slutar den 31 december.

För en jägare som är fast bosatt utomlands kostar ett veckotillstånd 15 euro (35 euro från och med 1.1.2024). Veckotillståndet är i kraft i sju dagar och jägaren kan själv välja när det träder i kraft.

 

Sällicenser förmedlas av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Innan du skaffar en jaktlicens bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för jaktlicenser.

Allmänna vattenområden

Forststyrelsen förvaltar allmänna vattenområden. Allmänna vattenområden är Finlands territorialvatten och stora fjärdar i insjöarna.

Läs mer om allmänna vattenområden (metsa.fi).