Hoppa till huvudinnehåll

Säljakt är en mycket mödosam, tidskrävande och väderberoende jaktform. Enligt 7 § i jaktlagen har var och en som är fast bosatt i Finland rätt att jaga inom allmänt vattenområde i landet.

För att jaga östersjövikare behövs en jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral. Gråsäl jagas däremot som kvoterad jakt. Bytet ska anmälas till Finlands viltcentral. Läs mer om kvoterad jakt på gråsäl (riista.fi).

Sällicens för jägare som är fast bosatt utomlands

En jägare som är fast bosatt utomlands kan delta i jakt på gråsäl inom allmänt vattenområde i Finland på vissa villkor. Jägaren ska betala jaktvårdsavgiften i Finland och en person som är fast bosatt i Finland måste delta i jakten. Jägaren ska också skaffa en jaktslicens som beviljas av Forststyrelsen. Sällicensen kan beviljas för en vecka eller för hela säsongen.

Sällicenser för jägare som är fast bosatta utomlands möjliggör och underlättar speciellt samarbete mellan finländska och svenska säljägare.

Köpinformation

Säljaktsäsongen börjar den 16 april och slutar den 31 december.

För en jägare som är fast bosatt utomlands kostar ett veckotillstånd 15 euro och ett säsongstillstånd 42 euro. Veckotillståndet är i kraft i sju dagar och jägaren kan själv välja när det träder i kraft.

 

En jägare som är bosatt utomlands kan köpa sin sällicens från telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Innan du skaffar en jaktlicens bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för jaktlicenser.

Allmänna vattenområden

Forststyrelsen förvaltar allmänna vattenområden. Allmänna vattenområden är Finlands territorialvatten och stora fjärdar i insjöarna.

Läs mer om allmänna vattenområden (metsa.fi).