Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar jakt av allt småvilt förutom hönsfågel och bäver. Tillstånd kan även köpas för hönsfågelsäsongen för exempelvis jakt av hare.

Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare kan köpas för 1-7 dygn, för delar av, eller för hela säsongen. Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker. Bågjägare erbjuds egna säsongstillstånd.

Säsongstillståndsområden 2019 (PDF, 136 kb) >

Ungdomar under 18 år kan köpa förmånligare ungdomstillstånd. Person under 15 år kan jaga småvilt utan sitt eget tillstånd på samma fångstkvot med en 18 år fylld person med tillstånd att inneha vapen, under dennes omedelbara övervakning.

Varje tillstånd är en investering i naturen. Intäkterna från tillstånden används till viltvård. Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons.

 

Köp tillstånd

Tänk på att tillstånden är kvoterade per tillståndsområde. Tillstånd är tillgängliga så länge kvoterna i området räcker.

Jaktområdets fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren. Området kan också ha specialvillkor, så kontrollera alltid även de områdesspecifika tillståndsvillkoren som finns på områdets presentations sida.

Tillstånd Pris
Säsong (gäller tiden 1.8.-30.4.) 80 €
Del av säsongen (gäller tiden 1.11.-30.4.) 55 €
Bågtillstånd för säsongen (gäller säsongen 1.8. - 30.4.) 40 €
Dygn 10 €
Jakttillstånd för jägare under 18 år 10 € / 1-7 dygn

Tillstånd för sjöfågel- och harejakt för jaktåret 2019-2020 börjar säljas den 17.6.2019 kl. 9.00 

 

Vardagar 9-16