Tillståndet för jakt på sjöfågel och hare berättigar till att jaga allt småvilt utom hönsfågel och bäver, för vilka det finns separata jakttillstånd. Om du inte vill jaga hönsfågel under hönsfågelsäsongen utan i stället sjöfågel, hare eller små rovdjur, kan du även köpa ett tillstånd för jakt på sjöfågel och hare för hönsfågelsäsongen, exempelvis för har- eller andjakt.

Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare är tillgängliga för olika långa perioder. Beroende på tillståndsområdet kan du köpa ett tillstånd för ett dygn, för delar av säsongen eller för hela säsongen. Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker. Bågjägare erbjuds egna säsongstillstånd.

Säsongstillståndsområden 2020 (PDF, 138 kb)

Personer under 18 år kan skaffa ett förmånligare dygnstillstånd, ett så kallat ungdomstillstånd. Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Varje jakttillstånd är en investering i naturen, eftersom intäkterna från tillstånden används till viltvård.

Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons.

 

Köpinformation

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd för jakt på sjöfågel och hare fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts. Tillstånden för jakt på sjöfågel och hare för varje jaktområde har vissa fångstkvoter, som du hittar i tillståndsvillkoren för området på jaktområdets egen presentationssida. (På samma sida hittar du också jaktområdets specialvillkor, om sådana finns.)

Beroende på tillståndsområdet kan du köpa ett tillstånd för jakt på sjöfågel och hare för ett dygn, för delar av säsongen eller för hela säsongen. Du kan också välja ett ungdomstillstånd för personer under 18 år eller ett säsongstillstånd för bågjägare.

Tillstånd Pris
Säsong (gäller tiden 1.8.–30.4.) 80 €
Del av säsongen (gäller tiden 1.11.–30.4.) 55 €
Bågtillstånd för säsongen (gäller säsongen 1.8.–30.4.) 40 €
Dygn 10 €
Ungdomstillstånd, 1–7 dygn 10 €

Tillstånd för sjöfågel- och harejakt för jaktåret 2020–2021 börjar säljas den 15.6.2020 kl. 9.00.

På grund av undantagstillståndet kan man endast reservera tillstånd i webbutiken före augusti. På så sätt möjliggörs en flexibel reaktion på en eventuellt föränderlig coronasituation.  En person (dvs. den som beställer tillstånden) kan reservera högst 21 dygnstillstånd i webbutiken. Observera att tillstånd i webbutiken endast kan reserveras genom att logga in först. De reserverade tillstånden skall betalas tidigast den 31 juli, men dock före den 15 augusti. 

Fakturor som har beställts via telefon har förfallodag den 15 augusti och fram tills dess kan obetalda tillstånd ännu annulleras antingen genom att kontakta kundservicen på telefonnumret 020 69 2424 eller per e-post eraluvat(a)metsa.fi. Observera att utebliven betalning inte är en annullering.

I fråga om betalda tillstånd iakttas de normala förvärvs- och annulleringsvillkoren.

 

Logga in i nätbutiken och reservera tillstånden.
Gå till webbutiken >

 

Forststyrelsens tillstånd förmedlas också via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Innan du skaffar ett tillstånd för jakt på sjöfågel och hare bör du läsa tillståndsvillkoren samt Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.