Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar jakt av allt småvilt förutom hönsfågel och bäver. Tillstånd kan även köpas för hönsfågelsäsongen för exempelvis jakt av hare.

Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare kan köpas för 1-7 dygn, för delar av, eller för hela säsongen. Bågjägare erbjuds egna säsongstillstånd. Ungdomar under 18 år kan köpa förmånligare ungdomstillstånd.

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Säsongstillståndsområden 2019 (PDF, 136 kb) >

Köp tillstånd

Tänk på att tillstånden är kvoterade per tillståndsområde. Tillstånd är tillgängliga så länge kvoterna i området räcker.

Jaktområdets fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren. Området kan också ha specialvillkor, så kontrollera alltid även de områdesspecifika tillståndsvillkoren som finns på områdets presentations sida. Person under 15 år kan jaga småvilt utan sitt eget tillstånd på samma fångstkvot med en 18 år fylld person med tillstånd att inneha vapen, under dennes omedelbara övervakning.

Tillstånd för sjöfågel- och harejakt för jaktåret 2019-2020 börjar säljas den 17.6.2019 kl. 9.00

Tillstånd Pris
Dygn 10 €
Del av säsongen (gäller tiden 1.11.-30.4.) 55 €
Säsong (gäller tiden 1.8.-30.4.) 80 €
Jakttillstånd för jägare under 18 år 10 € / 1-7 dygn
Bågtillstånd för säsongen (gäller säsongen 1.8. - 30.4.) 40 €

 

Vardagar 9-16