Ett sällskap som fått områdestillstånd för älgjakt har möjlighet att ta med sig jaktgäster som deltar som skyttar i höstens älgjakt, även om de inte har anmälts i sällskapets skytteförteckning såsom de jägare som tillhör sällskapet. Jaktgästerna bör lösa ut ett personligt dygnstillstånd, ett så kallat gästtillstånd. Ett korttidstillstånd för gäster kan du beställa via tillståndsansökningssystemet eller från och med hösten 2020 via Eräluvat-mobilapplikationen. Personliga säsongstillstånd för jakt av älg beviljas inte längre på hösten.

Mobiltillstånd, alltså beställning av gästtillstånd genom att ringa ett automatnummer med mobilen,  är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

Invånare som bor på jaktlagens 8 §-område kan ännu på hösten ansluta sig till älgsällskap som jagar på statens marker inom den egna hemkommunen. Sällskapet som fått områdestillståndet måste dock anmäla till Forststyrelsen att dessa personer läggs till sällskapet via tillståndsansökningssystemet (anvisningar nedan i punkt 2).

Gästtillstånd kan köpas från och med den 26 augusti 2019 via tillståndsansökningssystemet. Gästtillståndets personliga kvot är max. 15 dygn / jaktsäsong.

Gästtillstånd via ansökningssystemet

Gästtillstånd kan även skaffas via Forststyrelsens ansökningssystem. Funktionen är tillgänglig på finska. Följä instruktionerna nedan:

Logga in i tillståndsansökningssystemet med tillståndshavarens identifikationskod och välj ”Redigera ansökan” vid den godkända ansökan i kolumnen Funktioner.

  1. Välj knappen ”Lägg till en ny skytt” i slutet av din ansökan, när du vill lägga till ett gästtillstånd. För att lägga till en jägare som är ortsbo i ett område som avses i 8 § i jaktlagen använder du knappen ”Lägg till en skytt som är ortsbo”.
  2. Fyll i jaktgästens personuppgifter och annan information och klicka spara.
  3. Fyll i datumet för gästtillståndet i punkten ”Dygnstillstånd” och klicka spara. Du kan anmäla flera dagstillstånd för samma gäst på en gång (dock högst 15 dygn/gäst).
  4. Gå därefter tillbaka till ansökan (med knappen ”Tillbaka till ansökan”) för att lägga till flera gästtillstånd eller betala de tillstånd du lagt till genom att gå vidare till kassan med knappen ”Betala tillstånd”.
  5. Gå till nätbanken för att betala med knappen ”Gå till betalningstjänsten”.
  6. Välj din egen nätbank för betalning (du kan välja nätbetalning via Andelsbanken, Nordea, Sampo Bank, Danske Bank, Aktia, Tapiola, POP Banken, Sparbanken, S-Banken eller Ålandsbanken samt kreditkorten Visa eller Master Card).

Jakt i Norra Finland

Jägarna i norra Finland kan jaga gratis inom sin kommun i områden som förvaltas av Forststyrelsen.

Läs mer om jakträttigheterna hos jägare i norra Finland >