Korttidstillstånd tillgängliga för gäster under hösten

Ett sällskap som fått områdestillstånd för älgjakt har möjlighet att ta med sig jaktgäster som deltar som skyttar i höstens älgjakt, även om de inte har anmälts i sällskapets skytteförteckning såsom de jägare som tillhör sällskapet. Jaktgästerna bör lösa ut ett personligt dygnstillstånd, ett så kallat gästtillstånd. Ett korttidstillstånd för gäster kan du beställa via mobiltelefon eller via tillståndsansökningssystemet. Personliga säsongstillstånd för jakt av älg beviljas inte längre på hösten.

Invånare som bor på jaktlagens 8 §-område kan ännu på hösten ansluta sig till älgsällskap som jagar på statens marker inom den egna hemkommunen. Sällskapet som fått områdestillståndet måste dock anmäla till Forststyrelsen att dessa personer läggs till sällskapet via tillståndsansökningssystemet (anvisningar nedan i punkt 2).

Gästtillstånd kan köpas från och med den 26 augusti 2019 via tillståndsansökningssystemet eller från och med den 31 augusti 2019 per mobiltelefon (mobiltillstånd).

Gästtillståndets personliga kvot är max. 15 dygn / jaktsäsong.

1) Beställning av gästtillstånd via mobiltelefon (24 h)

Gästtillstånd via mobil kan inte beställas i förhand eftersom tillståndet träder i kraft genast. 

0600 55 1618 - 1 dygns tillstånd (11,77 € + msa)
0600 55 1619 - 2 dygns tillstånd (24,12 € + msa)
0600 55 1620 - 3 dygns tillstånd (35,22 € + msa)

 1. Ring antingen till det automatiska numret för ett, två eller tre dygn.
 2. Knappa in identifikationskoden för ansökan om områdestillstånd som femsiffrig på uppmaning under samtalet. Be att få identifikationskoden av den person i sällskapet som har lämnat in ansökan om områdestillstånd till Forststyrelsen. Om identifikationskoden som anges på ansökan om områdestillstånd är fyrsiffrig, till exempel 5678, lägger du till en nolla framför identifikationskoden när du köper ett gästtillstånd. Då knappar du alltså in 05678.
 3. Knappa in ditt åttasiffriga jägarnummer under samtalet. 
 4. Avsluta samtalet när så begärs.
 5. Efter samtalet får du ett sms till din telefon. Svara med ett sms där du knappat in ditt eget namn.

Efter detta kommer själva tillståndsmeddelandet. Tillståndet är i kraft omedelbart.

Mobiltillståndstjänsten är för tillfället endast tillgänglig på finska.

Med samma mobilanslutning kan du köpa licenser till ett värde av högst 200 euro under samma månad och högst två gånger per dag.

Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. 

2) Gästtillstånd via ansökningssystemet

Gästtillstånd kan även skaffas via Forststyrelsens ansökningssystem. Funktionen är tillgänglig på finska. Följä instruktionerna nedan:

Logga in i tillståndsansökningssystemet med tillståndshavarens identifikationskod och välj ”Redigera ansökan” vid den godkända ansökan i kolumnen Funktioner.

 1. Välj knappen ”Lägg till en ny skytt” i slutet av din ansökan, när du vill lägga till ett gästtillstånd. För att lägga till en jägare som är ortsbo i ett område som avses i 8 § i jaktlagen använder du knappen ”Lägg till en skytt som är ortsbo”.
 2. Fyll i jaktgästens personuppgifter och annan information och klicka spara.
 3. Fyll i datumet för gästtillståndet i punkten ”Dygnstillstånd” och klicka spara. Du kan anmäla flera dagstillstånd för samma gäst på en gång (dock högst 15 dygn/gäst).
 4. Gå därefter tillbaka till ansökan (med knappen ”Tillbaka till ansökan”) för att lägga till flera gästtillstånd eller betala de tillstånd du lagt till genom att gå vidare till kassan med knappen ”Betala tillstånd”.
 5. Gå till nätbanken för att betala med knappen ”Gå till betalningstjänsten”.
 6. Välj din egen nätbank för betalning (du kan välja nätbetalning via Andelsbanken, Nordea, Sampo Bank, Danske Bank, Aktia, Tapiola, POP Banken, Sparbanken, S-Banken eller Ålandsbanken samt kreditkorten Visa eller Master Card).

Jakt i Norra Finland

Enligt 8 § i jaktlagen får jägarna i Norra Finland jaga avgiftsfritt på områden som tillhör staten i sin egen hemkommun.

Läs mer >