Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen har möjlighet att arrenderaut fiskerätten i områden som den förfogar över. Det utarrenderade området kan vara ett litet kärr eller en del avenstörresjö. Arrendatorn kan vara en privatperson, en företagare, en förening, ett delägarlag eller ett fiskegäng på några personer.

I det arrenderade vattenområdet kan man fiska och vid behov plantera ut fisk och följa med hur de växer. Beaktas bör att man vid utplantering måste använda fiskarter och fiskstammar som är officiellt godkända i området och följa Jord- och skogsbruksministeriets fiskflyttningsbegränsningar. För utplantering av nya fiskarter behövs ett tillstånd enligt 74 § i lagen om fiske.

Det arrenderade vattenområdet är alltså i ditt bruk under hela arrendetiden och arrendeavtalets längd kan variera från 1 till 10 år, så om du vill kan du göra långsiktiga utplanteringsplaner.

Forststyrelsen har två typer av arrendeavtal; utarrendering av full fiskerätt och utarrendering av begränsad fiskerätt.

Full fiskerätt

För arrendatorn tillåts fritt fiske med spö och andra fångstredskap, men utomstående har rätt att meta, pimpla och kastfiska med betald fiskevårdsavgift.

Vid denna typ av utarrendering kan arrendatorn ansöka hos den lokala NTM-centralen om metes-, pimplings- och kastfiskeförbud och då får ingen fiska i området utan arrendatorns tillstånd.

Begränsad fiskerätt

Arrendatorn får fiska fritt med spö och övriga fångstredskap, men utomstående kan meta, pimpla och kastfiska med Forststyrelsens spöfisketillstånd eller länsspecifikt spöfisketillstånd. Den här utarrenderingstypen används i Lapplands vattenområden.

I den här utarrenderingstypen kan arrendatorn inte ansöka om metes-, pimplings- och kastfiskeförbud av NTM-centralen

 

Mer information och kontrakten

Du kan bekanta dig med alla områden som Forststyrelsen förfogar över på adressen www.retkikartta.fi (välj Jakt och fiske under punkten Kartlager). Om du hittar ett intressant vattenområde, kontakta Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare, så berättar de mer om området och reglerna för utarrenderingen.