Alla fiskare mellan 18‒64 år ska betala fiskevårdsavgiften, alltså efter den artonde and före den sextiofemte födelsedag. Fiskevårdsavgiften kan betalas för ett kalenderår, en vecka (7 dygn) eller ett dygn. Om man enbart fiskar med pilk, metspö eller strömmingshäckla behöver man inte betala avgiften. Med betald fiskevårdsavgift är det tillåtet att fiska med ett spö i nästan hela landet.

Det finns några undantag: Det finns fredade vattenområden. Dessutom finns det specialområden samt fors- och strömområden i vattendrag med vandringsfisk som kräver ett separat fisketillstånd. Områden med fiskeförbud eller begränsningar hittar du på Kalastusrajoitus.fi. För trolling med flera spön behövs också separat tillstånd.

Den nya fiskevårdsavgiften ersätter från början av 2016 den gamla fiskevårdsavgiften och de fiskelänsspecifika spöfiskeavgifterna. När fiskare har betalt den nya fiskevårdsavgiften kan han eller hon fiska med ett spö på alla vattenområden där man förut fick fiska med en länsspecifik avgift.

Fiskelagen kräver att den som betalar fiskevårdsavgiften antecknas i fiskevårdsavgiftsregistret.

Betalning

Fiskevårdsavgiften är personlig. I samband med betalningen ska fiskaren uppge namn, kontaktuppgifter och födelsedatum (inte personbeteckning).

Fiskevårdsavgiften kan också betalas för enannan. Då ska betalaren registrera sig i tjänsten och ange de
behövliga uppgifterna även för fiskaren/fiskarna som han eller hon gör betalningen för.

Priser:

  • 45 € / kalenderår
  • 15 € / 7 dygn
  • 6 € / 1 dygn

 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Fiskevårdsavgiften fömedlas även via jakt- och fisketillståndens telefontjänst. Öppet vardagar 9-16.

 

Fiskevårdsavgiften kan även betalas vid Forststyrelsens naturum och vid R-kiosker.

 

 

Vanliga frågor

Vad duger som bevis på betald fiskevårdsavgift?

Som bevis duger det fiskekort som kommer med tidningen Fena eller ett pappers- eller elektronisk kvitto över betald fiskevårdsavgift. De som på basis av ålder är befriade från fiskevårdsavgiften ska kunna bevisa sin ålder för övervakaren. Fiskevårdsavgiften ska vara betald vid tidpunkten för kontrollen. Om fiskaren inte har med sig kvitto eller fiskekort, ålägger övervakaren fiskaren att inom sju dagar på närmsta polisstation uppvisa bevis över att tillståndet har varit i kraft vid kontrolltidpunkten.

Behöver man betala fiskevårdsavgift det året man fyller 65 år?

Fiskevårdsavgiften ska betalas så länge som man fiskar som 64-åring. Ifall man alltså fiskar dagen innan sin 65-årsdag, ska fiskevårdsavgiften vara betald även då. Fiskevårdsavgiften kan förutom för hela året även betalas för en dag eller för sju dagar åt gången.

På vilka områden räcker det inte med bara fiskevårdsavgift?

När man betalat fiskevårdsavgiften får man fiska med handredskap i stillstående vatten alltså i sjöar, dammar och på havsområden. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på vattenområden där NTM-centralen begränsat fisket, på Åland eller i fors- eller strömområden i vattendrag för vandringsfisk. (Fors- och strömområden är huvudsakligen samma områden där man under den tidigare lagen inte fick fiska med länsspecifik avgift.)

Innan man ger sig ut på fiske lönar det sig att kontrollera på www.kalastusrajoitus.fi om stället är markerat som vattendrag med vandringsfisk - då får man inte fiska med handredskap vid dess fors- och strömområden med enbart fiskevårdsavgift. Fiske med handredskap på andra områden än fors- och strömområdena i vattendraget för vandringsfisk är tillåtet med fiskevårdsavgiften. Fiske i vattendragets fors- och strömområden är möjligt om vattenområdets ägare säljer tillstånd för det eller det har grundats en specialfiskeplats för området. Även andra lokala fiskebegränsningar bör kontrolleras innan fiske.

Var hittar jag fisketillståndsförsäljare?

Att hitta vem som säljer lokala vattenägares fisketillstånd, underlättas om man vet var man är på väg och fiska. Många fiskeområden har nätsidor, där man hittar noggrannare information om vilka tillstånd som behövs.

Hjälp med att hitta fisketillståndsförsäljare fås även av fiskerihushållningscentralerna som verkar i landskapen. Kontaktinformation fill fiskerihushållningscentralerna hittas på Centralförbundet för Fiskerihushållnings nätsida (ahven.net). Vägledning ges även av fiskerisakkunniga hos Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, som jobbar regionalt i hela Finland (vapaa-ajankalastaja.fi).

Kommuner och städer berättar vanligen på sina nätsidor vilka fisketillstånd som krävs på deras vattenområden. Tillstånd för statens vattenområden säljs i Eräluvat.fi-webbutiken och på servicenumret.