Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsens älgjaktområden är populära. Varje höst jagar tusentals jaktsällskap och -föreningar på statens älgjaktsområden. Älgjaktsrätten beviljas som ett s.k. områdestillstånd. Tillståndet beviljas till på vissa områden i första hand till jägare som inte har andra jaktmöjligheter. Dessutom jagar sällskap som har arrenderat jakträtt av Forststyrelsen på statens marker.

Jakträtt på statens marker söks under januari månad. Forststyrelsen rekommenderar att sökande använder den elektroniska ansökningstjänsten (lupahaku.eraluvat.fi).

Områdestillståndet för älgjakt som beviljas av Forststyrelsen ger tillståndshavaren jakträtt på statens marker, som berättigar till att ansöka om jaktlicens för hjortdjur från Finlands viltcentral. Områdestillståndet som beviljas av Forststyrelsen är ingen garanti för att den sökande beviljas jaktlicens av Finlands viltcentral.

Den som beviljats områdestillstånd för älgjakt kan bjuda in tillfälliga jaktgäster eller assisterande hundförare till höstens jakter. Gästerna måste emellertid skaffa ett personligt dygnstillstånd, alltså ett gästtillstånd. Gästtillståndet kan beställas via tillståndsansökningssystemet.

Innan du skaffar ett tillstånd bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Älgjakt på statens marker i Norra Finland

Enligt 8 § i jaktlagen har alla ortsbor i landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner rätt att jaga på områden som tillhör staten. I dessa områden behöver lokala sällskap inte beslut om området från Forststyrelsen, om inte skyttar från andra orter deltar i jakten. Sällskap bestående av endast lokala jägare rekommenderas söka områdestillstånd så att sällskap med invånare från annan ort kan placeras ut glesare. På detta vis kan jakten genomföras säkert och den värsta trängseln undviks.

I Norra Finland kan en ortsbo i ett område som avses i 8 § i jaktlagen ännu på hösten gå med i ett älgsällskap från den egna hemkommunen som jagar på statens marker. När en ortsbo går med i ett älgsällskap ska en anmälan göras i tillståndsansökningssystemet för jakt- och fisketillstånd.

Den som beviljats områdestillstånd för älgjakt kan bjuda in tillfälliga jaktgäster eller assisterande hundförare tillhöstens jakter. Gästerna måste emellertid skaffa ett personligt dygnstillstånd, alltså ett gästtillstånd. Gästtillståndet kan beställas via mobiltelefon eller via tillståndsansökningssystemet. Om en jägare som är bosatt på samma ort är gäst hos ett älgsällskap i Norra Finland behöver sällskapet endast göra en anmälan om detta.

Vem är en lokal jägare?

Enligt lagen om hemkommun är en persons hemkommun den kommun där han eller hon bor stadigvarande. En anmälan till magistraten räcker inte nödvändigtvis. Läs mer (på finska).

Se också Kommunförbundet.fi.

Kartor över älgområdena i Oma riista-appen

Gränserna för Forststyrelsens älgjaktsområden fås fram också på kartan i Oma riista-appen.

1. Välj "Karta" i startvyn.

2. Klicka på kugghjulet i övre högra hörnet i kartvyn.

3. Du kan välja Forststyrelsens jaktområde i menyn "Lägg till område". Områdena finns under tillståndsområdets namn eller nummer.

Älgjaktsområden som Garmin-filer

Alla älgområdens kartor kan laddas ner som Garmin-filer.

Läs mer och ladda ner filer.

Kontrollera renskötselåtgärderna innan jakt

Jakthundar kan försvåra renskötselarbetet eller rent av orsaka skador för renskötsel. Kontroller alltså innan jakten var hundarna inte kan släppas fria.

Jakt i Norra Finland

Jägarna i norra Finland kan jaga gratis inom sin kommun i områden som förvaltas av Forststyrelsen.

Läs mer om jakträttigheterna hos jägare i norra Finland.