Följande instanser erbjuder fiskerådgivning:

forststyrelsen

Servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424
www.eräluvat.fi/se/fiske
www.mmm.fi/kalastuslaki (på finska)
www.kalastusrajoitus.fi

ntm-centraler

NTM-centralen i Egentliga Finland
0295 022 500
Svarar för fiskeriärenden på landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

NTM-centralen i Norra Savolax
0295 026 500
Svarar för fiskeriärenden på landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.

NTM-centralen i Lappland
0295 037 000
Svarar för fiskeriärenden på landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Rådgivningsorganisationer

Centralförbundet för Fiskerihushållning
09 684 4590, fiskeri@ahven.net
www.ahven.net

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
Janne Rautanen 0400 946 968,
Marcus Wikström 045 110 2126 (rådgivning på svenska)
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi


intresseorganisationer

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF
0400 720 690, sakl@sakl.fi
www.sakl.fi

Suomen Sisävesiammattikalastajat SSAK
044 574 0561, info@ssak.fi
www.ssak.fi