Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen erbjuder möjligheter till kräftfiske på olika ställen i Finland. I Forststyrelsens kräftvatten får man fiska kräftor om man skaffar Forststyrelsens tillstånd för kräftfiske till fiskestället. Kräftfiskare i åldern 18–69 år ska även ha en betald fiskevårdsavgift som kan betalas till exempel i webbutiken Eräluvat (verkkokauppa.eraluvat.fi). Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023.

År 2023 inleds kräftfiskesäsongen den 21 juli klockan 12.00 och avslutas den 31 oktober.

Vid fiskeställena lever antingen inhemsk flodkräfta eller signalkräfta av amerikanskt ursprung. Vi önskar att varje kräftfiskare kan skilja mellan inhemsk flodkräfta och signalkräfta och känner till varför bekämpning av kräftpest är kräftfiskarens viktigaste uppgift. Läs alltså noggrant anvisningarna och informationen om kräftfiske innan du börjar fiska kräftor. Du kan läsa mer om kräftpest under rubriken Kräftpest nedan.

Kom också ihåg att fylla i blanketten för fångstrespons efter kräftfisket. Blanketten för fångstrespons skickas per post till kräftfiskaren tillsammans med tillståndet för kräftfiske. Kräftfiskaren skickar tillbaka den ifyllda blanketten för fångstrespons per post till Forststyrelsen, som betalar portot. Responsen hjälper oss att vårda kräftvattnet på ett sådant sätt att kräftfiske också är möjligt i framtiden.

Tillståndet är en placering i naturen, eftersom intäkterna används för vård av fiskevattnen.

Köpinformation

Priset på tillståndet för kräftfiske beror på för hur många mjärdar, kräftburar, stickor eller motsvarande tillståndet köps. Priset för en mjärde, kräftbur, sticka etc. är 5 euro. Till exempel kostar ett tillstånd för kräftfiske som köpts för två mjärdar alltså tio euro och ett tillstånd för tre mjärdar 15 euro. Tillståndet för kräftfiske gäller hela kräftfiskesäsongen. Tillståndet berättigar också att sumpa med en sump endast i det vatten där kräftorna har fångats. Kräftor får inte transporteras till andra vatten för sumpning.

Storleken på kräftbeståndet i kräftvattnet avgör om tillstånd för kräftfiske säljs till kräftfiskestället i fråga och hur stora mjärdkvoterna är. Mjärdkvoten för en kräftfiskare varierar alltså beroende på kräftfiskestället. Syftet med de kräftfiskarspecifika begränsningarna av antalet mjärdar är att trygga möjligheten att fiska kräftor för så många husbehovsfiskare som möjligt. Det totala antalet mjärdar som säljs till ett fiskeställe är också kvoterat.

Försäljningen av tillstånd för kräftfiske inleds den 1 juli 2023. Innan du skaffar ett tillstånd för kräftfiske bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

 

Forststyrelsens tillstånd för kräftfiske förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Regler

 • Kräftfiskaren får inte längre särskilda kräftfiskemärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på mjärden.
 • I Forststyrelsens vatten är minimimåttet för kräftor 10 centimeter. Kräftan mäts från pannspetsen till stjärtspetsen. Kräftor som är mindre än 10 centimeter släpps tillbaka i vattnet på fångstplatsen.
 • Efter kräftfisket ska kräftfiskaren ge fångstrespons. Blanketten för fångstrespons skickas per post till kräftfiskaren tillsammans med tillståndet för kräftfiske.

Tillståndsområden

Läs mer om Forststyrelsens kräftvatten.

Kräftpest

Bekämpning av kräftpest

Flodkräftan hotas i Finland av kräftpest som sprids med signalkräftan. Varje kräftfiskare ansvarar för att förhindra spridning av kräftpest och trygga förekomsten av inhemsk flodkräfta.

Det är enkelt att förhindra spridning av kräftpest:

 • Använd endast nedfryst agn eller agn som härstammar från fångstvattnet.
 • Flytta inte kräftor till andra vatten utan vederbörliga tillstånd.
 • Förvara kräftor i sump endast i den del av vattendraget där du har fångat dem.

Ibland behöver fångstredskap med anknytning till både kräftfiske och annat fiske flyttas till ett annat vatten. Det är säkert att flytta fångstredskap endast om redskapen har rengjorts och desinficerats på vederbörligt sätt i två etapper:

 1. Rengör fångstredskapen omsorgsfullt till exempel med trycktvätt.
 2. Torka fångstredskapen så att de blir helt torra utomhus i solen. Detta är den första fasen av desinficeringen.
 3. I den andra fasen ska du desinficera fångstredskapen på något av följande sätt:
 • Koka fångstredskapen i tio minuter.
 • Sänk ned redskapen i 30 minuter i 4-procentig formalin eller en spritblandning som består av tre delar sprit och en del vatten (till exempel Sinol eller Lasol).
 • Frys i -20 grader Celsius i minst två dygn. Till exempel över vintern lönar det sig att förvara fångstredskap på en kall och torr plats.
 • Torka redskapen i bastun i +80 grader Celsius i minst fem timmar.

Du hittar mer information om kräftpest och bekämpning av den på Livsmedelsverkets webbsidor (ruokavirasto.fi).

Misstänker du kräftpest?

Kräftdöd är ofta ett tecken på kräftpest. Anmäl dina observationer till jakt- och fisketillståndens kundservicenummer 020 69 2424

En flodkräfta dör av kräftpest så snabbt att inga lätt identifierbara yttre symptom hinner uppstå. Misstankar om kräftpest väcks i regel först när döda kräftor upptäcks eller fångstmängderna konstateras ha minskat drastiskt.

Kräftpest sprids av signalkräftan. De mörka fläckarna på signalkräftans skal och leder är tecken på en fungerande försvarsreaktion mot pestsvamp. Utgångspunkten är att nästan alla signalkräftor bär på kräftpest. Därför finns det inget behov att skicka in prover till Livsmedelsverket för undersökning, om inte observationen också är förknippad med dödlighet.

Avvikelser i flodkräftans skal tyder möjligen på kräftsjukdomar och i sådana fall finns det skäl att skicka in prover till Livsmedelsverket. Avvikelserna i skalet består till exempel av tydligt avgränsade färgförändringar och erosion.

Skicka prover till Livsmedelsverket

Du hittar mer information om undersökning av kräftpest och sändning av prover på Livsmedelsverkets webbsidor (ruokavirasto.fi).

Proverna skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Kuopio:

 • inlämning: Livsmedelsverket Kuopio, Neulaniementie 4
 • bussfrakt: Livsmedelsverket Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Mer information om sändning av prover: Livsmedelsverket Kuopio, fiskveterinär tfn 044 720 1469

Känn igen kräftarterna

Signalkräftan (täplärapu) har i regel tydligt avgränsade ljusa eller blåaktiga fläckar vid klornas förgreningar. Flodkräftans (jokirapu) klor har samma färg som resten av skalet.

Hur känner man då igen små individer eller individer som helt saknar klor? Flodkräftan har en rad med tydligt urskiljbara knölar vid den fåra på flodkräftans sida som skiljer kroppen från huvudet, medan signalkräftans skal är helt slätt.

På vänster sida är ett foto om signalkräftan, och på höger sida är ett foto om flodkräftan.På vänster sida är ett foto om signalkräftans klor, och på höger sida är ett foto om flodkräftans klor.​​​​​​​

Rådgivning

Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare ger mer information om kräftfiske:

Kräftfiskeställena offentliggörs varje år inför kräftfiskesäsongen. Läs mer om fiskeställena.

Kräftvatten

I Forststyrelsens kräftvatten får man fiska kräftor om man skaffar tillstånd för kräftfiske till fiskestället. Närmare information om tillståndsområdena säkerställs sommartid innan kräftsäsongen inleds.

Läs om Forststyrelsens kräftvatten.

Kräftpest

Kräftpest är en sjukdom som orsakas av algsvamp och som kan utrota hela flodkräftbestånd och göra signalkräftor sjuka i stressituationer. Varje kräftfiskare ansvarar för att förhindra spridning av kräftpest.

Läs mer om kräftpest (ruokavirasto.fi).