Forststyrelsens jakt- och fisketjänster erbjuder enorma jaktmarker som alla som har ett jakttillstånd har rätt att utnyttja. Jakttillståndet är en inträdesbiljett till de upplevelser som en jaktresa i naturen ger. En stor del av jaktmarkerna är belägna i skogsbruksområden, där det kan idkas skogsbruk även under jaktsäsongen.

Jakt på statens marker

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster ansvarar för jakttillstånd. Genom de intäkter som fås från tillståndsförsäljningen garanteras ett förnybart och rikt viltbestånd samt skötseln av jaktmarkerna.

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster bär ansvaret för naturresurserna och ser med hjälp av sin sakkunnighet och övervakning till att jakt bedrivs i enlighet med god praxis och på ett hållbart sätt. Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd garanterar att alla har likvärdiga möjligheter till mångsidiga jakt- och fiskeupplevelser på statens marker, nu och i framtiden.

I sikte

Kvotbeslut om jakt

18.04.2019

Forststyrelsen har fastställt de områdesvisa kvoterna för jakt på statens mark- och vattenområden.

Eräluvat.fi-webbsidan fick en ny layout

25.03.2019

Eräluvat.fi-webbsidans förnyade layout har tagits i bruk. Förändringarna är mestadels visualiska men samtidigt har vi genomfört några små förbättringar på webbsidans funktioner.

Vi uppdaterar Eräluvat.fi-layouten - störningar möjliga

14.03.2019

Vi uppdaterar Eräluvat.fi-sidorna på torsdagen den 14. mars. Under uppdateringen kan det förekomma störningar.

Fisket blev tillståndspliktigt i en del av Skärgårdshavet

28.12.2018

Fiske och jakt ändras i Pargas och Kimitoöns havsområden. Bildens område har anslutits till Skärgårdshavets nationalpark. I fortsättningen måste fritidsfiskare och yrkesfiskare ha ett särskilt tillstånd på området. Jakt är möjligt för permanenta invånare i samarbetsområdets byar.

Jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Deras uppgift är att bland annat övervaka fiske, jakt och terrängkörning.

LOMAKE: METSÄSTYSYHDISTYKSEN Jäsenluettelo (pdf   tai EXcel)