Forststyrelsens jakt- och fisketjänster erbjuder enorma jaktmarker som alla som har ett jakttillstånd har rätt att utnyttja. Jakttillståndet är en inträdesbiljett till de upplevelser som en jaktresa i naturen ger. En stor del av jaktmarkerna är belägna i skogsbruksområden, där det kan idkas skogsbruk även under jaktsäsongen.

Jakt på statens marker

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster ansvarar för jakttillstånd. Genom de intäkter som fås från tillståndsförsäljningen garanteras ett förnybart och rikt viltbestånd samt skötseln av jaktmarkerna.

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster bär ansvaret för naturresurserna och ser med hjälp av sin sakkunnighet och övervakning till att jakt bedrivs i enlighet med god praxis och på ett hållbart sätt. Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd garanterar att alla har likvärdiga möjligheter till mångsidiga jakt- och fiskeupplevelser på statens marker, nu och i framtiden.

I sikte

Serviceavbrott i Eräluvat-webbutiken den 12 november

Det pågår serviceavbrott i Eräluvat-webbutiken på måndag 12.11. från och med klockan 16.

Temat för Viltdagarna under jubileumsåret är förändring

Viltdagarna, eller Riistapäivät, är viltforskningens och viltförvaltningens årliga huvudevenemang som ordnas redan för 30:e gången! Viltdagarna ordnas den 15–16 januari 2019 i Seinäjoki. Temat under jubileumsåret är Viltbranschen i förändring.

Ödemarksbruk presenteras på den internationella jakt- och fiskemässan i Riihimäki

De organisationer inom den offentliga förvaltningen som arbetar med ödemarksbruk presenterar sig på den internationella jakt- och fiskemässan i Riihimäki den 7–10 juni. Organisationerna presenterar ödemarksbrukets senaste trender och traditionella tjänster inom ramen för såväl vilt som fiske.

Försäljningen av tillstånd för jakt av hönsfåglar inleds: svar på vanliga frågor

Dygnstillstånd för jakt av hönsfåglar börjar säljas stegvis från och med måndagen den 11 juni 2018 kl. 9. Tillståndet gäller förutom jakt av hönsfåglar också jakt av småvilt, men med undantag av bäver. Vi har samlat ihop svaren på jägarnas vanligaste frågor om tillståndsförsäljningen.

Jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Deras uppgift är att bland annat övervaka fiske, jakt och terrängkörning.

LOMAKE: METSÄSTYSYHDISTYKSEN Jäsenluettelo (pdf   tai EXcel)