Med tillstånd för jakt av hönsfågel kan man jaga allt småvilt utom bäver. Tillstånden säljs för hönsfågelsäsongen. Kom
ihåg att det för personer under 18 år finns ett förmånligt ungdomstillstånd.

Hönsfågeltillstånd finns som dygnstillstånd och säsongstillstånd. Säsongstillstånden ansöker man om på våren före sä
songen. Hönsfågeltillstånd säljs till många av Forststyrelsens jaktområden. Kontrollera i de områdesspecifika uppgifterna
om du kan ansöka om säsongstillstånd till området.

Varje tillstånd är en investering i naturen. Intäkterna från tillstånden används till viltvård. 

Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons.
 

Dygntillstånd


Kom ihåg att tillstånden är kvotera de enligt tillståndsområde. Tillstånd kan köpas så länge områdets kvot inte är full.
Jaktområdets fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren. Området kan också ha specialvillkor, så
kontrollera alltid även de områdesspecifika tillståndsvillkoren som finns på områdets presentations sida. Person
under 15 år kan jaga småvilt utan sitt eget tillstånd på samma fångstkvot med en 18 år fylld person med tillstånd att inneha vapen, under dennes omedelbara övervakning.

Priser:

  • 17 € / dygn
  • Under 18 -åringar 10 € / 1-7 dygn

Försäljningen 2018

Forststyrelsens småviltstillstånd säljs i två faser. En del av tillstånden kommer till försäljning i juni och resten av kvoten från och med slutet av augusti då man fått resultaten av vilttriangelräkningen. På det sättet ser man till att jakten blir hållbar. Även
Jord- och skogsbruksministeriets eventuella jaktbegränsningar och fredningar påverkar höstens tillståndsförsäljning.

Kvoter (försäljningen i juni) >
Kvoter (försäljningen in augusti) >

I juni småviltstillstånd säljs för alla områden för 10.9.-10.10. I augusti tillstånd säljs enligt Jord- och skogsbruksministeriets förslag (mmm.fi) >
Man kan boka max 7 dygntillstånd på en gång.

Område  
Södra-, Västra- och Östra Finlands områden 11.6. och 27.8.
Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi 12.6. och 28.8.
Österbotten och Kajanaland 13.6. och 29.8.
Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio 14.6. och 30.8.
Enontekis, Enare, Utsjoki 15.6. och 31.8.

 

Försäljning börjar klockan 9.00.

 

 

 

 

 

Vardagar kl. 9-16

 

 

Säsongstillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktfö
renings marker.

Med säsongstillstånd kan du jaga hönsfågel i många av Forststyrelsens jaktområden. Invånare i Kemi och Torneå i
Lappland kan av Forststyrelsen skaffa ett särskilt tillstånd för stadsbor för ett visst område. Ett sådant tillstånd kan du
ansöka om under april via systemet för tillståndsansökan eller köpa på servicenumret för jakt- och fisketillstånd fr.o.m.
18.6.2018

För dem som jagar med båge finns ett eget förmånligare säsongstillstånd 

Priser:

  • 130 € / säsong
  • Säsongstillstånd för jakt med båge: 65 € / säsong
  • Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå) 67 € / säsong

Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel är i kraft 1.8 – 30.4.

Ansökning år 2018

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar 1 april och slutar 30 april kl.
16.00.

Tillståndsområden >

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du utnyttja förra årets ansökan. Systemet är öppet
under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.
Systemet för tillståndsansökan >

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområ
det.
Blankett för tillståndsansökan >

Observera att bäver inte får jagas med säsongstillstånd för småvilt, utan för det behövs ett separat säsongstillstånd.
 

Forststyrelsens hönsfågeltillstånd: Planering och försäljning