Med tillstånd för jakt av hönsfågel kan man jaga allt småvilt utom bäver. Ibland innehåller säsongtillstånd även bäver. Tillstånden säljs för hönsfågelsäsongen.

Hönsfågeltillstånd finns som dygnstillstånd och säsongstillstånd. Du ansöker om säsongstillstånd för hönsfågeljakt på våren före jaktsäsongen och tillstånd är tillgängliga för flera av Forststyrelsens jaktområden. Kontrollera i de områdesspecifika uppgifterna om du kan ansöka om säsongstillstånd till området. Dygnstillstånd säljs i juni och august. Personer under 18 år kan skaffa ett förmånligare dygnstillstånd, ett så kallat ungdomstillstånd.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Innan du skaffar ett hönsfågeltillstånd bör du läsa tillståndsvillkoren samt Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Varje jakttillstånd är en investering i naturen, eftersom intäkterna från tillstånden används till viltvård. Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons.

Dygntillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal hönsfågeltillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts. Hönsfågeltillstånden för varje jaktområde har vissa fångstkvoter, som du hittar i tillståndsvillkoren för området på jaktområdets egen presentationssida. (På samma sida hittar du också jaktområdets specialvillkor, om sådana finns.)

Dygntillstånd Pris
För vuxna, 1 dygn 17 €

För under 18-åringar, 1–7 dygn (ungdomstillstånd)

10 €

Försäljningen 2020

Dygnstillstånden som berättigar till att jaga hönsfågel säljs i två faser. En del av tillstånden kommer till försäljning i juni och resten av kvoten från och med slutet av augusti då man fått resultaten av vilttriangelräkningen. På det sättet ser man till att jakten blir hållbar. Även Jord- och skogsbruksministeriets eventuella jaktbegränsningar och fredningar påverkar höstens tillståndsförsäljning. 

Se junis kvoter av jaktdygn i den här tabellen (PDF, 131 kb).

I juni småviltstillstånd säljs för alla områden för 10.9.–10.10. I augusti tillstånd säljs enligt Jord- och skogsbruksministeriets förslag.

Område DATUM
Södra-, Västra- och Östra Finlands områden 8.6. och 24.8.
Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi 9.6. och 25.8.
Österbotten och Kajanaland 10.6. och 26.8.
Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio   11.6. och 27.8.
Enontekis, Enare, Utsjoki 12.6. och 28.8.

Tillstånden säljs i webbutiken och via telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd från och med klockan 9.00 på försäljningsdagen.

På grund av undantagstillståndet kan man i juni 2020 endast reservera tillstånd i webbutiken. På så sätt möjliggörs en flexibel reaktion på en eventuellt föränderlig coronasituation. En person (dvs. den som beställer tillstånden) kan reservera högst 21 dygnstillstånd i webbutiken. En person kan alltså reservera till exempel sju dygnstillstånd för tre personer.  Observera att tillstånd i webbutiken endast kan reserveras genom att logga in först. De reserverade tillstånden skall betalas tidigast den 31 juli, men dock före den 15 augusti. På så sätt kan de tillstånd som inte lösts ut återgå till försäljning under försäljningsveckan i augusti.

Via telefonförsäljningen kan man beställa tillstånd för hönsfågeljakt för högst tio personer för sju dygn (10 * 7 dygn). För tillstånd som beställts per telefon skickas en faktura till kunden. Forststyrelsen rekommenderar att även tillstånd som beställts per telefon betalas först i augusti. Förfallodagen för dessa tillstånd är den 15 augusti och fram tills dess kan obetalda tillstånd ännu annulleras antingen genom att kontakta kundservicen på telefonnumret 020 69 2424 eller per e-post eraluvat(a)metsa.fi. Observera att utebliven betalning inte är en annullering.

I fråga om betalda tillstånd iakttas de normala förvärvs- och annulleringsvillkoren.

 

Logga in i nätbutiken och reservera tillstånden.
Gå till webbutiken >

 

Forststyrelsens tillstånd förmedlas också via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Säsongstillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Säsongstillstånd för hönsfågeljakt är tillgängliga för flera av Forststyrelsens jaktområden. Du kan ansöka om tillstånd för endast ett område i taget.

Invånare i Kemi och Torneå i Lappland kan av Forststyrelsen skaffa ett särskilt tillstånd för stadsbor för ett visst område. Ett sådant tillstånd kan du ansöka om under april via systemet för tillståndsansökan eller köpa på servicenumret för jakt- och fisketillstånd fr.o.m. 15.6.2020.

För dem som jagar med båge finns ett eget förmånligare säsongstillstånd.

Säsongstillstånd Pris
Säsongstillstånd 130 €
Säsongstillstånd för jakt med båge 65 €
Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå)  67 €

Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel är i kraft 1.8.–30.4. Jakttiderna för hönsfågel varierar emellertid årligen, så kom ihåg att kontrollera jakttiderna enligt jaktförordningen innan du ger dig ut på jakt och håll dig till dessa. När jakttiderna för jaktåret har fastställts uppdateras de på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi) >

Observera att bäver inte får jagas med säsongstillstånd för småvilt, utan för det behövs ett separat säsongstillstånd.

Ansökning år 2020

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar 1 april och slutar 30 april kl. 16.00.

Tillståndsområden (2020) >

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet.

ANSÖKNINGSSYSTEM

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du också dra nytta av uppgifterna i fjolårets ansökan. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.
Systemet för tillståndsansökan >

BLANKETT

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet.
Blankett för tillståndsansökan (PDF, 689 kb) >