Med tillstånd för jakt av hönsfågel kan man jaga allt småvilt utom bäver. Tillstånden säljs för hönsfågelsäsongen.

Hönsfågeltillstånd finns som dygnstillstånd och säsongstillstånd. Säsongstillstånden ansöker man om på våren före säsongen. Hönsfågeltillstånd säljs till många av Forststyrelsens jaktområden. Kontrollera i de områdesspecifika uppgifterna om du kan ansöka om säsongstillstånd till området. Dygnstillstånd säljs i juni och august. För personer under 18 år finns ett förmånligt ungdomstillstånd.

Person under 15 år kan jaga småvilt utan sitt eget tillstånd på samma fångstkvot med en 18 år fylld person med tillstånd att inneha vapen, under dennes omedelbara övervakning.

Varje tillstånd är en investering i naturen. Intäkterna från tillstånden används till viltvård. Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons.

Dygntillstånd

Kom ihåg att tillstånden är kvotera de enligt tillståndsområde. Tillstånd kan köpas så länge områdets kvot inte är full.

Jaktområdets fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren. Området kan också ha specialvillkor, så kontrollera alltid även de områdesspecifika tillståndsvillkoren som finns på områdets presentations sida.

Dygntillstånd Pris
1 dygn 17 €

Under 18-åringar, 1-7 dygn

10 €

Försäljningen 2019

Forststyrelsens småviltstillstånd säljs i två faser. En del av tillstånden kommer till försäljning i juni och resten av kvoten från och med slutet av augusti då man fått resultaten av vilttriangelräkningen. På det sättet ser man till att jakten blir hållbar. Även Jord- och skogsbruksministeriets eventuella jaktbegränsningar och fredningar påverkar höstens tillståndsförsäljning. 

I juni småviltstillstånd säljs för alla områden för 10.9.-10.10. I augusti tillstånd säljs enligt Jord- och skogsbruksministeriets förslag.

Område DATUM
Södra-, Västra- och Östra Finlands områden 10.6. och 26.8.
Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi 11.6. och 27.8.
Österbotten och Kajanaland 12.6. och 28.8.
Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio   13.6. och 29.8.
Enontekis, Enare, Utsjoki 14.6. och 30.8.

Försäljning börjar klockan 9.00. Man kan boka max 7 dygntillstånd på en gång.

 

TJÄNSTNUMMER 020 69 2424

Tillstånd fömedlas även via telefontjänst. Öppet vardagar 9-16.

Säsongstillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker. Med säsongstillstånd kan du jaga hönsfågel i många av Forststyrelsens jaktområden.

Invånare i Kemi och Torneå i Lappland kan av Forststyrelsen skaffa ett särskilt tillstånd för stadsbor för ett visst område. Ett sådant tillstånd kan du ansöka om under april via systemet för tillståndsansökan eller köpa på servicenumret för jakt- och fisketillstånd fr.o.m. 17.6.2019.

För dem som jagar med båge finns ett eget förmånligare säsongstillstånd.

Säsongstillstånd Pris
Säsongstillstånd 130 €
Säsongstillstånd för jakt med båge 65 €
Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå)  67 €

Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel är i kraft 1.8.–30.4.

Observera att bäver inte får jagas med säsongstillstånd för småvilt, utan för det behövs ett separat säsongstillstånd.

Ansökning år 2019

Tillståndsområden (2019) >

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar 1 april och slutar 30 april kl. 16.00.

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet.

 

ANSÖKNINGSSYSTEM

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.
Systemet för tillståndsansökan >

BLANKETT

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet.
Blankett för tillståndsansökan (PDF, 707 kb) >