Med tillstånd för jakt av hönsfågel kan man jaga allt småvilt utom bäver. Tillstånden säljs för hönsfågelsäsongen.

Hönsfågeltillstånd finns som dygnstillstånd och säsongstillstånd. Du ansöker om säsongstillstånd för hönsfågeljakt på våren före jaktsäsongen och tillstånd är tillgängliga för flera av Forststyrelsens jaktområden. Kontrollera i de områdesspecifika uppgifterna om du kan ansöka om säsongstillstånd till området. Dygnstillstånd säljs i juni och august. Personer under 18 år kan skaffa ett förmånligare dygnstillstånd, ett så kallat ungdomstillstånd.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Innan du skaffar ett hönsfågeltillstånd bör du läsa tillståndsvillkoren samt Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Varje jakttillstånd är en investering i naturen, eftersom intäkterna från tillstånden används till viltvård. Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons.

Jakttider för hönsfåglar på Forststyrelsens jaktområden 2019 (PDF, 373 kb, på finska) >

Dygntillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal hönsfågeltillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts. Hönsfågeltillstånden för varje jaktområde har vissa fångstkvoter, som du hittar i tillståndsvillkoren för området på jaktområdets egen presentationssida. (På samma sida hittar du också jaktområdets specialvillkor, om sådana finns.)

Dygntillstånd Pris
För vuxna, 1 dygn 17 €

För under 18-åringar, 1–7 dygn (ungdomstillstånd)

10 €

Försäljningen 2020

Dygnstillstånden som berättigar till att jaga hönsfågel säljs i två faser. En del av tillstånden kommer till försäljning i juni och resten av kvoten från och med slutet av augusti då man fått resultaten av vilttriangelräkningen. På det sättet ser man till att jakten blir hållbar. Även Jord- och skogsbruksministeriets eventuella jaktbegränsningar och fredningar påverkar höstens tillståndsförsäljning. 

I juni småviltstillstånd säljs för alla områden för 10.9.–10.10. I augusti tillstånd säljs enligt Jord- och skogsbruksministeriets förslag.

Område DATUM
Södra-, Västra- och Östra Finlands områden 8.6. och 24.8.
Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi 9.6. och 25.8.
Österbotten och Kajanaland 10.6. och 26.8.
Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio   11.6. och 27.8.
Enontekis, Enare, Utsjoki 12.6. och 28.8.

Tillstånden säljs i webbutiken och via telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd från och med klockan 9.00 på försäljningsdagen. Man kan boka max 7 dygntillstånd på en gång.

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.
Gå till webbutiken >

 

Forststyrelsens tillstånd förmedlas också via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Säsongstillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Säsongstillstånd för hönsfågeljakt är tillgängliga för flera av Forststyrelsens jaktområden. Du kan ansöka om tillstånd för endast ett område i taget.

Invånare i Kemi och Torneå i Lappland kan av Forststyrelsen skaffa ett särskilt tillstånd för stadsbor för ett visst område. Ett sådant tillstånd kan du ansöka om under april via systemet för tillståndsansökan eller köpa på servicenumret för jakt- och fisketillstånd fr.o.m. 15.6.2020.

För dem som jagar med båge finns ett eget förmånligare säsongstillstånd.

Säsongstillstånd Pris
Säsongstillstånd 130 €
Säsongstillstånd för jakt med båge 65 €
Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå)  67 €

Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel är i kraft 1.8.–30.4. Jakttiderna för hönsfågel varierar emellertid årligen, så kom ihåg att kontrollera jakttiderna enligt jaktförordningen innan du ger dig ut på jakt och håll dig till dessa. När jakttiderna för jaktåret har fastställts uppdateras de på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi) >

Observera att bäver inte får jagas med säsongstillstånd för småvilt, utan för det behövs ett separat säsongstillstånd.

Ansökning år 2020

Tillståndsområden (2019) >

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar 1 april och slutar 30 april kl. 16.00.

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet.

 

ANSÖKNINGSSYSTEM

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du också dra nytta av uppgifterna i fjolårets ansökan. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.
Systemet för tillståndsansökan >

BLANKETT

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet.
Blankett för tillståndsansökan (PDF, 707 kb) >