Hoppa till huvudinnehåll

Med ett tillstånd för jakt på hönsfågel kan man utöver hönsfåglar också jaga allt småvilt, dock i allmänhet inte bäver. Det menar att man kan jaga till exempel sjöfågel med hönsfågeltillstånd. I vissa tillståndsområden omfattar säsongstillståndet för jakt på hönsfågel också rätten att jaga bäver.

Tillstånden säljs för hönsfågelsäsongen. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer jakttiderna. Se jakttider för hönsfåglar i Forststyrelsens tillståndsområden 2021–2022 (på finska, PDF, 140 kb, öppnas i en ny flik).

Hönsfågeltillstånd finns som dygnstillstånd och säsongstillstånd. Du ansöker om säsongstillstånd för hönsfågeljakt på våren före jaktsäsongen och tillstånd är tillgängliga för flera av Forststyrelsens jaktområden. Kontrollera i tillståndsområdets uppgifter om säsongstillstånd kan sökas för området i fråga. Dygnstillstånden kommer till försäljning senare än säsongstillstånden: den första försäljningsperioden börjar i juni och den andra i slutet av augusti. Personer under 18 år kan skaffa ett förmånligare dygnstillstånd, ett så kallat ungdomstillstånd.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Innan du skaffar ett hönsfågeltillstånd bör du läsa tillståndsvillkoren samt Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Varje jakttillstånd är en investering i naturen, eftersom intäkterna från tillstånden används till viltvård. Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons.

Dygntillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal hönsfågeltillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Hönsfågeltillstånden för varje jaktområde har vissa fångstkvoter, som du hittar i tillståndsvillkoren för området på jaktområdets egen presentationssida. På samma sida hittar du också jaktområdets specialvillkor, om sådana finns.

Dygntillstånd Pris
För vuxna, 1 dygn 17 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn (ungdomstillstånd) 10 €

Försäljningen 2021

Dygnstillstånden som berättigar till att jaga hönsfågel säljs i två faser. En del av dygnstillstånden kommer att säljas i juni, antalet motsvarar ungefär hälften av antalet tillståndsdygn föregående höst. Resten av tillstånden säljs från och med slutet av augusti efter att viltinventeringsresultaten klarnat. På det sättet ser man till att jakten blir hållbar. Även jord- och skogsbruksministeriets eventuella jaktbegränsningar och fredningar påverkar höstens tillståndsförsäljning. Före försäljningen i augusti håller tillståndsförsäljningen en paus på 1-2 veckor, då de tillståndskvoter som säljs uppdateras.

I juni småviltstillstånd säljs för alla områden för den 10 september – den 10 oktober. I augusti tillstånd säljs enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag.

Område DATUM
Södra, Västra och Östra Finlands områden 7.6. och 30.8.
Enontekis, Enare, Utsjoki 8.6. och 31.8.
Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi 9.6. och 1.9.
Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio   10.6. och 2.9.
Österbotten och Kajanaland 11.6. och 3.9.

Tillstånden säljs i webbutiken och via telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd från och med klockan 9.00 på försäljningsdagen.

I webbutiken kan en person (dvs. den som beställer tillstånden) reservera högst sju (7) dygntillstånd. Om tillstånden betalas genast är mängden inte begränsad.

Via telefonförsäljningen kan man beställa tillstånd för högst tio personer för sju dygn (10 * 7 dygn). För tillstånd som beställts per telefon skickas en faktura till kunden.

Innan du skaffar ett hönsfågeltillstånd bör du läsa förvärvs- och annulleringsvillkoren.

 

Forststyrelsens tillstånd förmedlas också via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Säsongstillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Säsongstillstånd för hönsfågeljakt är tillgängliga för flera av Forststyrelsens jaktområden. Du kan lämna in ansökan för högst två områden. Tillståndet kan beviljas för endast ett område.

I landskapet Lappland har invånarna i Kemi och Torneå rätt att jaga i områden som Forststyrelsen anvisar. För att jaga i dessa områden kan invånarna i Kemi och Torneå skaffa säsongstillstånd för stadsbor. Ett sådant tillstånd kan du ansöka om under april via systemet för tillståndsansökan eller köpa på servicenumret för jakt- och fisketillstånd fr.o.m. 14.6.2021.

För dem som jagar med båge finns ett eget förmånligare säsongstillstånd.

Säsongstillstånd Pris
Säsongstillstånd 130 €
Säsongstillstånd för jakt med båge 65 €
Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå) 67 €

Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel är i kraft den 1 augusti – den 30 april. Jakttiderna för hönsfågel varierar emellertid årligen, så kom ihåg att kontrollera jakttiderna enligt jaktförordningen innan du ger dig ut på jakt och håll dig till dessa. När jakttiderna för jaktåret har fastställts uppdateras de på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi).

Observera att bäver inte får jagas med säsongstillstånd för småvilt, utan för det behövs ett separat säsongstillstånd. I vissa tillståndsområden omfattar säsongstillståndet för jakt på hönsfågel också rätten att jaga bäver.

Ansökning år 2021

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar 1 april och slutar 30 april kl. 16.00.

Småviltsområden till vilka säsongstillstånd för hönsfågeljakt kan sökas 2021. (PDF, 88 kb, öppnas i en ny flik)

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Systemet är öppet under ansökningstiden. Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.

ANSÖKNINGSSYSTEM

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du också dra nytta av uppgifterna i fjolårets ansökan. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare. Gå till systemet för tillståndsansökan (lupahaku.eraluvat.fi).

BLANKETT

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet. Skriv ut ansökningsblankett (PDF, 189 kb, öppnas i en ny flik).