Hoppa till huvudinnehåll

Med ett tillstånd för jakt på hönsfågel kan man utöver hönsfåglar också jaga allt småvilt, dock i allmänhet inte bäver. Det menar att man kan jaga till exempel sjöfågel, hare och små rovdjur med hönsfågeltillstånd. I vissa tillståndsområden omfattar säsongstillståndet för jakt på hönsfågel också rätten att jaga bäver.

Tillstånden säljs för hönsfågelsäsongen. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer jakttiderna.

Jakttiderna på Forststyrelsens småviltområden 2023 - 2024 (PDF, 118 kb, på finska).

Hönsfågeltillstånd finns som dygnstillstånd och säsongstillstånd. Du ansöker om säsongstillstånd för hönsfågeljakt på våren före jaktsäsongen och tillstånd är tillgängliga för flera av Forststyrelsens jaktområden. Kontrollera i tillståndsområdets uppgifter om säsongstillstånd kan sökas för området i fråga. Dygnstillstånden kommer till försäljning senare än säsongstillstånden: den första försäljningsperioden börjar i juni och den andra i slutet av augusti.

Personer under 18 år kan skaffa ett förmånligare dygnstillstånd, ett så kallat ungdomstillstånd. Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Innan du skaffar ett hönsfågeltillstånd bör du läsa tillståndsvillkoren samt Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Varje jakttillstånd är en investering i naturen, eftersom intäkterna från tillstånden används till viltvård. Fullborda din investering i naturen genom att ge fångstrespons.

Dygntillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal hönsfågeltillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Hönsfågeltillstånden för varje jaktområde har vissa fångstkvoter, som du hittar i tillståndsvillkoren för området på jaktområdets egen presentationssida. På samma sida hittar du också jaktområdets specialvillkor, om sådana finns.

Dygntillstånd Pris
För vuxna, 1 dygn 20 €
För under 18-åringar, 1 dygn (ungdomstillstånd) 5 €

Försäljningen 2024

Dygnstillstånden som berättigar till att jaga hönsfågel säljs i två faser. En del av dygnstillstånden kommer att säljas i juni, antalet motsvarar ungefär hälften av antalet tillståndsdygn föregående höst. Resten av tillstånden säljs från och med slutet av augusti efter att viltinventeringsresultaten klarnat. På det sättet ser man till att jakten blir hållbar. Även jord- och skogsbruksministeriets eventuella jaktbegränsningar och fredningar påverkar höstens tillståndsförsäljning. Före försäljningen i augusti håller tillståndsförsäljningen en paus på 1-2 veckor, då de tillståndskvoter som säljs uppdateras.

Kvoter för 2024 uppdateras före försäljningen.

I juni småviltstillstånd säljs för alla områden för den 10 september – den 10 oktober. I augusti tillstånd säljs enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag.

Område DATUM
Södra, Västra och Östra Finlands områden 10.6. och 26.8.
Enontekis, Enare, Utsjoki 11.6. och 27.8.
Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi 12.6. och 28.8.
Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio   13.6. och 29.8.
Österbotten och Kajanaland 14.6. och 30.8.

Tillstånden säljs i webbutiken och via telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd från och med klockan 9.00 på försäljningsdagen.

I webbutiken kan en person (dvs. den som beställer tillstånden) reservera högst sju (7) dygntillstånd. Om tillstånden betalas genast är mängden inte begränsad.

Via telefonförsäljningen kan man beställa tillstånd för högst tio personer för sju dygn (10 * 7 dygn). För tillstånd som beställts per telefon skickas en faktura till kunden.

Innan du skaffar ett hönsfågeltillstånd bör du läsa förvärvs- och annulleringsvillkoren.

 

Forststyrelsens tillstånd förmedlas också via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Säsongstillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och du inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Säsongstillstånd för hönsfågeljakt är tillgängliga för flera av Forststyrelsens jaktområden. Du kan lämna in ansökan för högst två områden. Tillståndet kan beviljas för endast ett område.

Personer som inte har någon annan jaktmöjlighet har företräde till säsongstillstånd för jakt av hönsfåglar. Som övriga jaktmöjligheter räknas medlemskap i en jaktförening, rätt enligt 8 § i jaktlagen att jaga på statens marker i den egna hemkommunen samt jakträtt på egen mark. Om det finns plats i kvoten för säsongstillstånd efter sökande som saknar jaktmöjlighet, kan även en person med annan jaktmöjlighet få säsongstillstånd.

I landskapet Lappland har invånarna i Kemi och Torneå rätt att jaga i områden som Forststyrelsen anvisar. För att jaga i dessa områden kan invånarna i Kemi och Torneå skaffa säsongstillstånd för stadsbor. Ett sådant tillstånd kan du ansöka om under april via systemet för tillståndsansökan eller köpa på servicenumret för jakt- och fisketillstånd fr.o.m. 17.6.2024.

För dem som jagar med båge finns ett eget förmånligare säsongstillstånd.

Säsongstillstånd Pris
Säsongstillstånd  160 €
Säsongstillstånd för jakt med båge  80 €
Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå) 80 €

Säsongstillstånd för jakt av hönsfågel är i kraft den 1 augusti – den 30 april. Jakttiderna för hönsfågel varierar emellertid årligen, så kom ihåg att kontrollera jakttiderna enligt jaktförordningen innan du ger dig ut på jakt och håll dig till dessa. När jakttiderna för jaktåret har fastställts uppdateras de på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi).

Observera att bäver inte får jagas med säsongstillstånd för småvilt, utan för det behövs ett separat säsongstillstånd. I vissa tillståndsområden omfattar säsongstillståndet för jakt på hönsfågel också rätten att jaga bäver.

Ansökning år 2024

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar den1 april och slutar den 30 april 2024 kl. 16.00.

Småviltsområden till vilka säsongstillstånd för hönsfågeljakt kan sökas 2024 (PDF, 665 kb, öppnas i en ny flik).

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Systemet är öppet under ansökningstiden. Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens specialsakkunniga inom jakt. Beslutet skickas per e-post eller brevpost beroende på vilket leveranssätt du har valt i din ansökan. Beslutet skickas före utgången av maj.

ANSÖKNINGSSYSTEM

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du också dra nytta av uppgifterna i fjolårets ansökan. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare. Gå till systemet för tillståndsansökan (lupahaku.eraluvat.fi).

BLANKETT

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet. Skriv ut ansökningsblankett (PDF, 680kt).